Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Професіосферна логістика проектування управлінських процесів для створення креативного ресурсу
Виходячи з багатокритеріального підходу, можна виділити певну підсистему критеріїв щодо ефективного менеджменту при проектуванні свторення професійно-творчого ресурсу (як загального, так і суто професійно-управлінського – УПТР) для формування необхідних умов креативної самореалізації успішних фахівців, включаючи їх управлінське кар’єроздійснення. Це відповідає також найважливішій стратегічній задачі модернізації українських підприємств і всієї системи суспільного виробництва. Серед них можна виділити такі основні критерії ефективного менеджменту, пов’язаного з інноваційним розвитком виробництва шляхом створення його креативного ресурсу за професіосферною логістикою проектування управлінських процесів.

1). Критерій інноваційної концептуалізації професіосферного розвитку виробництва і проведення відповідної програмної стратегії через створення перспективних проектно-програмних комплексів (ППК) з розробкою відповідних НДДКР, розвитком інноваційних інкубаторів і кластерів, технопарків і технополісів (при цьому перший підготовчий етап для створення ресурсомістких ПТР-технополісів з перших ПТР-інкубаторів займає не менше 5-ти років) [23, c.40-45, 84].

2). Критерій управлінського регулювання та організаційної координації професійно-творчих процесів шляхом різних способів використання інновацій як реальних об’єктів для інвестицій у розвиток професіосфери виробництва, створення інвестиційного ринку для здійснення капіталовкладень у професійну реструктурізацію виробництва і підтримки впроваджувальних професійних проектів та їх ППК. Це зобумовлює створення підприємствами власного акціонерного капіталу для фінансування інноваційних інвестицій, запроваджених в ПП і ППК та залучення в якості інвесторів власного персоналу і всіх успішних фахівців, випуск та обіг корпоративних «інноваційних акцій» та їх реінвестування в якості обігових фінансових коштів в розвиток інноваційної професіосфери виробництва [23, c.160-181].

3). Критерій управлінських акумульованих професіосферних ресурсів виробництва в якості власних інвестиційних коштів для його реконструкції і модернізації та «професійно-творчої конверсії» на інформаційно-технологічній основі – особливо це стосується підприємства з високою фондозатратністю і низькою фондовіддачею (матеріальною) і тому потребують своєї переорієнтації на нематеріальні активи (НМА), соціально-професійні ІА та ІВ, соціально-партнерський і соціальний капітал (СПК та СК), основний акціонерний капітал підприємства (основні фонди).

4). Критерій професійної ресурсомісткості капітальних інвестицій (капіталоємкості) та їх оптимальна переорієнтація з матеріально-технічних ресурсів на професійно-інтелектуальні ІА та ІВ в якості високоліквідних класифікованих НМА, котрі дають великий і понадвеликий креативний економічний і соціальний ефект [23, c.184-185].

5). Критерій високоліквідності професійно-творчої діяльності: конструкторської, інформаційно-програмуючої, науково-дослідної, дослідно-винахідницької, що зобумовлює зміну методів нормування праці із збільшеною, високою і надвисокою трудомісткістю та капіталомісткістю виробництва, що дає прибуток у вигляді збільшеної і надвисокої нової вартості [24, c.321-333].

6). Критерій програмно комплексної оцінки ефективності професійно-творчої діяльності за реалізованими професійними проектами та їх ППК з отриманням, окрім значного економічного ефекту, управлінського, організаційного, соціально-кадрового, інформаційно-технологічного ефекту (ІТ-ефект) від реалізації ПП та ППК. Зараз навіть формується своя «управлінська економіка» з «виходом на рішення прикладних проблем» в аспекті «мікроекономіки для менеджерів» з «багаточисельними міждисциплінарними зв’язками», включаючи продвинуті «теорії ігор, теорії інвестицій, фінансового менеджменту» та «економічний аналіз ефективності намічаємих капіталовкладень і ступінь ризику» [25, c.17, 487].

7). Організаційно-проективні критерії, що застосовуються для безпосередньої розробки ПП і ППК в якості необхідних вимог, застережень, унормувань, заохочень та необхідностей для успішної системної реалізації проектних наробок як у загально-виробничому масштабі, так і у форматі окремих функціоналів і комплексів професійно-творчої діяльності.

За останнім організаційно-проективним критерієм це, наприклад, можуть бути галузево-виробничі вимоги в якості підсистеми «галузевих критеріїв», відповідно до запропонованого багатокритеріального підходу [211]. Серед них:

· критерій граничності виробничого розвитку підприємства в даних професіосферних параметрах, що були закладені при його заснуванні та запланованому форматі функціонування; наприклад, це може бути «централістська модель» розвитку, котра неприйнята («неконгруентна») до індустріально-ринкової моделі виробничого розвитку (особливо для базових галузей внаслідок низької рентабельності «1-го виробництва» з 5-ти нині існуючих) [221, c.25];

· критерій комплексного моделювання і проектування професійно-виробничого розвитку підприємства з досягненням максимального професійно-творчого ефекту в успішному кар’єроздійсненні, а також максимального економічного ефекту та досягнутого соціально-економічного результату [212, c.13];

· критерій єдиної програмної з’єднаності у комлпексному професійно-діяльнісному розвитку виробництва, що підвищує не тільки його інноваційно-технологічний рівень, але й соціоінтелектуальний та інтелектуально-творчий рівень [212, c.15-16];

· критерій проектування випереджаючого інноваційно-професійного розвитку виробництва: інтелектуально-ресурсного, професійно-управлінського, професійно-організаційного, комунікативно-інформаційного, соціально-кадрового, соціально-економічного, екологічно-технологічного, інформаційно-технологічного та культурно-інформаційного;

· критерій багатоцільового вирішення високоструктурованих виробничо-професійних завдань (на основі багатокритеріального підходу);

· аналітичні критерії оптимальної детермінації професійно-творчих процесів шляхом їх вибору для вирішення багатоцільових завдань з модернізації виробництва;

· запровадження галузево-виробничих критеріїв з поетапного створення і реалізації ПП та ППК для здійснення базперервної модернізації виробництва.

Головні процесні (процесорні) кроки, що треба здійснити для професіосферно-логістичного ІТ-програмування щодо створення креативного ресурсу на основі ПП та ППК графічно можна представити наступним чином:

 

Професійно-управлінське навчання АУП за проективними методиками і технологіями
Професіосферні процеси з формування креативного ресурсу
Процес-об’єктна реструктурізація та організація виробництва

Створення УПТР-інкубатору з професійного проектування та розробки ППК
Організація ОПТР-кластеру з впровадження ПП і ППК
Створення МІП для розширеного продукування впроваджувальних ПП і ППК
Результат
Результат
Результат

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 328. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7