Студопедия — Розкрийте значення принципу комплексності в логопедичній роботі.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розкрийте значення принципу комплексності в логопедичній роботі.


Усунення мовленнєвих порушень має носити комплексний, медико-психолого-педагогічний характер.

Комплексний медико-психолого-педагогічний вплив дуже важливий при усуненні всіх складних мовленнєвих порушень, але особливо значущим воно є при усуненні дизартрії, заїкання, алалії, афазії.

При корекції порушень мовлення потрібно робота не тільки логопеда, а й інших фахівців (дитячого психіатра, невропатолога, психолога), адже мозок - єдине ціле, і порушення звуковимови може бути одним із симптомів більш складного мовного розладу. Так, причиною алалиї є вибіркове ураження кори головного мозку, проявляється алалія в труднощах засвоєння молення, у відхиленні формування особистості, вищих психічних функцій. Без медикаментозного впливу та психокорекції логопедична робота малоефективна. При заїканні спостерігаються і неврологічні відхилення і мовний дефект і психічні. Тільки комплексний підхід, що включає медикаментозийе, психологічний, логопедичечний вплив, психотерапію може позбавити від цієї недуги.

 

60)Визначте основні завдання і принципи відновлювального навчання при афазії. Відновлювальне навчання основане на якостях та особливостях г.м.(індивідуальні здатності мозку хворого до компенсації). Для відновлення порушених функцій використовуються як прямі, так і обхідні компенсаторні механізми. Прямі розгальмівні методи використовуються на початковій стадії і розраховані на активізацію резервних внутрішньофункціональних можливостей. Обхідні – спрямовані на компенсацію і перебудову самої порушеної функції завдяки між функціональним перестроям. ТОБТО, відновлювальний ефект досягається за рахунок гностико-праксичних операцій як всередині одного аналізатора, так і з застосуванням інших – здорових аналізаторів.

Відновлювальне навчання проводиться за спеціальною програмою, яка включає в себе певні завдання і методи роботи в залежності від форм афазії і ступеня вираженості дефекту, етапу захворювання та індивідуальних особливостей мовлення. Програма будується з урахуванням принципу системності.

Цвєткова виділяє три групи принципів відновлювального навчання:
1) психофізіологічні принципи
– кваліфікації дефекту, використання збережених аналізаторних систем, створення нових функціональних систем, використання взаємодії мовлення з усіма психічними процесами, принцип контролю.
2) психологічні принципи – врахування особистості хворого, опора на збережені форми вербальної і невербальної діяльності хворого, опора на предметну діяльність, принцип організації діяльності хворого, програмоване навчання.
3) психолого - педагогічні принципи – «від простого до складного», врахування обсягу та різноманітності матеріалу, складності вербального матеріалу, емоційної складності матеріалу.

Також Цвєткова сформулювала такі завдання відновлювального навчання:
відновлення порушеної функції як психічної діяльності
відновлення функції, а не пристосування хворого до дефекту
повернення хворого в нормальне соціальне середовище
відновлення комунікативної функції мовлення
відновлення різних форм діяльності спілкування(вербальних та невербальних).


61)Особливості корекційної роботи з без мовленнєвими дітьми
Діти з мовленнєвими порушеннями мають функціональні або органічні відхилення у стані центральної нервової системи.

Допомога таким дітям має бути комплексною і здійснюватися групою спеціалістів: невропатологом, логопедом, психологом, педагогом.

Своєчасно і правильно розпочата корекційна робота – важлива умова успішного подолання мовленнєвих вад вашої дитини!Група безмовленевих дітей неоднорідна. У неї входять діти з моторної і сенсорної алалією, різними затримками психомовного розвитку, в тому числі недиференційованими, раннім дитячим аутизмом, інтелектуальною недостатністю, дитячим церебральним паралічем, порушенням слуху.
Корекційно-розвиваюча спрямованість логопедичних занять з безречевих дітьми реалізується через створення передумов для формування мови за рахунок скоординованого впливу на немовні функції в процесі провідної діяльності. Організація діяльності здійснюється з урахуванням рівня розвитку, на якому перебуває дитина до моменту початку навчання. У процесі діяльності формується мотивація до спілкування і діяльності, комунікативна активність, формуються первинні образні уявлення про навколишній світ.
Роботу, спрямовану на формування первинних уявлень про навколишній світ (накопичення чуттєвого досвіду і створення на цій основі предметних образів), ми починаємо з виділення предмета з навколишнього світу, тобто з організації відчуттів і сприйняття (тактильно-проприоцептивного, зорового, слухового). Навчання дітей способам сенсорного обстеження проводиться з опорою на шкірно-кинестетическую афферентацию. Включаючи її у побудову численних межаналізаторних зв'язків, добиваємося можливості управляти рухами. У той же час кожен сенсорний компонент цих зв'язків - зоровий, слуховий, вестибулярний, забезпечуючи рухом, стає значущим для дитини.Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 1202. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия