Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Кушнір Ю.В.
СОЦІОЛОГІЯ

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Навчальний посібник

Донецьк, 2013


УДК

Веред І.С., Кушнір Ю.В. Соціологія девіантної поведінки. Навчальний посібник. – Донецьк: КІЦ, 2013. – 138 с.

 

Навчальний посібник підготовлено на основі узагальнення курсу з нормативної навчальної дисципліни циклу прородничо-наукової підготовки «Соціологія девіантної поведінки». Навчальний посібник розроблено для студентів всіх форм навчання з підготовки майбутніх бакалаврів соціології.

У посібнику розкривається сутність та специфіка соціології девіантної поведінки як наукової дисципліни, систематизован теоретичний матеріал згідно вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія».

Навчальний посібник вміщує опорний конспект лекцій з курсу «Соціологія девіантної поведінки», контрольні питання для перевірки знань, матеріали для самостійних занять, тематику індивідуальних завдань, словник основних понять.

 

Рецензенти:

Бєліков О.В., доцент кафедри соціології і політології Донецького національного технічного університету, доцент, кандидат історичних наук,

 

Фаріна Я.О., старший викладач кафедри соціології і політології Донецького національного технічного університету, кандидат соціологічних наук,

 

Струченков О.В., доцент кафедри філософії та соціології Макіївського економіко-гуманітарного інституту, доцент, кандидат історичних наук,

 

 

Затверджено і рекомендовано до використання у навчальному процесі на засіданні кафедри соціології і політології Донецького національного технічного університету (протокол № від )


Зміст

ВСТУП.. 4

Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОСТІ ЯК СПЕЦІАЛЬНА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ.. 6

Тема 2. Девіантність і девіантна поведінка. 10

Тема 3. Теоретичні підходи дослідження девіантної поведінки. 18

Тема 4. Соціальний контроль над девіантною поведінкою. 31

Тема 5. Соціологічні методи дослідження девіантної поведінки. 38

Тема 6. Злочинність як вид девіантної поведінки. 43

Тема 7. Суїцидальна поведінка як вид девіації. 53

Тема 8. Залежні форми девіантної поведінки. 60

Тема 9. Проституція як форма девіантної поведінки. 68

Тема 10. Бродяжництво, вандалізм, графіті як девіації. 77

Тема 11. Насильство в сім'ї як вид девіантної поведінки. 82

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.. 88

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.. 109

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ.. 111

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 113

ДОДАТКИ.. 117

 


ВСТУП

 

Життя суспільства ніколи не було зразком ідеального ладу серед людей. Потреба визначити певні норми людських стосунків викликана саме присутністю таких форм поведінки людей, що порушують звичні для більшості взаємовідносини. Зразки таких норм можна зустріти на протязі всієй історії людства. Це й біблейські заповіді, це й племенні традиції, й державні закони, й суспільні правила тощо. Однак порушення або відхілення від цих норм також є часткою суспільства. Закономірності виникнення таких відхилень, їх соціальні розміри та вплив на суспільство є предметом дослідження окремой галузі соціології.

Соціологія девіантної поведінки є однією з галузей, що розвиваються в сучасній українській соціології. Необхідність докладного вивчення даного проблемного поля викликана повсюдним поширенням різних форм поведінки, що відхиляється. Основу елементів бази знань даної дисципліни складають категорії та поняття, що розкривають соціологічну сутність девіантної поведінки.

Дисципліна «Соціологія девіантної поведінки» є нормативною навчальною дисципліною циклу прородничо-наукової підготовки бакалавра соціолога. Метою навчальної дисципліни є формування системи знань з теорії і методичних підходів до вивчення девіантної поведінки в рамках галузевої соціології.

В процесі вивчення курсу будуть розглянуті уявлення про сутність девіантної поведінки, які склалися в соціологічній науці. Основні характеристики девіантної поведінки, в тому числі основні показники стану, структури, динаміки злочинності та інших форм девіантності в Україні і за кордоном, тенденції їх розвитку. Значна частина курсу відведена для вивчення основних зарубіжних і вітчизняних соціологічних теорій, що пояснюють процес відтворення девіантності в суспільстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

·сучасні теоретичні концепції вивчення девіантної поведінки та ключові поняття дисципліни;

·історію розвитку соціології девіантної поведінки як галузі соціологічного знання;

·найважливіші події та імена соціологів, які істотним чином вплинули на формування соціології девіантної поведінки;

·основні методи вивчення девіантності;

·стан і тенденції розвитку різних форм девіантної поведінки в сучасному суспільстві.

Значна частина вміщених у посібнику текстів є матеріалом для підготовки студентів до екзамену з курсу «Соціологія девіантної поведінки», а також для підготовки до семінарських та практичних занять.

Під час вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти :

·відбирати, обробляти і аналізувати дані про соціальні проблеми пов'язані з девіантною поведінкою в ЗМІ та Інтернеті;

·працювати з науковою та публіцистичною літературою з тематики дисципліни;

·використовувати статистичну, соціально-демографічну,соціологічну інформацію в практичній діяльності;

·аналізувати результати соціологічних опитувань і публікацій у літературі;

·представляти результати дослідницької та аналітичної роботи перед аудиторією;

·застосовувати відповідні цілям конкретного дослідження методи збору та аналізу даних, необхідних для вивчення девіантної поведінки.

 

Запропонованни й опорний конспект – це стислий огляд основних питань з навчального курсу. Викладених в ньому знань достатньо, щоб сформувати загальні уявлення про проблеми соціології девіантної поведінки. Але для більш поглибленного вивчення окремих питянь з цього курсу студенту потрібно застосувати спеціальну літературу, перелік якої представлен в останій частині цього посібника.

 Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 572. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия