Студопедия — Психологічний і психоаналітичний напрямок Г. Тард, З.Фрейд.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Психологічний і психоаналітичний напрямок Г. Тард, З.Фрейд.


 

Теорію диференціального зв'язку розробив Жан Габриель Тард (1843-1904) - французький соціолог і кримінолог, один із засновників суб'єктивно-психологічного напряму в західній соціології. На відміну від Ч. Ломброзо, Г. Тард пояснює звикання до злочинної поведінки дією психологічних механізмів навчання та наслідування. Наслідування реалізується у формі звичаїв і моди, при засвоєнні яких відбувається соціалізація індивіда. У результаті наслідування виникають групові й суспільні цінності й норми.

Злочинців він називав своєрідним «соціальним експериментом» і висловлювався, що юридичні диспозиції мають будуватися на психологічній основі, а не на різних покараннях за однакові злочини, що вважав несправедливим і спрощеним. Функція суду, на його думку, має зводитися до встановлення винуватості чи невинуватості обвинуваченого, а ступінь його відповідальності має визначати спеціальна медична комісія.

Вчений порівнював суспільство з мозком, кліткою якого є індивідуальний мозок. Суспільні відносини Г. Тард зводив до відносин між індивідами. Взаємодію індивідів він тлумачить як циркуляцію бажань або ідей, що проявляються у формі: репетиції або імітації; опозиції; адаптації або винаході.

Думка одного повторюється іншими (імітація), зіштовхуючись думки утворюють опозиції, нарешті ідеї або взаємознищуються, або синтезуються (адаптація або винахід). Синтез ідей є джерелом соціального руху. Основними процесами соціального розвитку, вчений вважав винахід і наслідування. Суспільний прогрес досягається завдяки лідерам-винахідникам, що переборюють відсталість маси-натовпу.

 

Один із найвизначніших науковців сучасності, який вплинув не лише на становлення клінічної психології та зробив внесок у дослідження девіантної поведінки, а й спричинився до масштабних соціокультурних процесів, таких як сексуальна революція, є Зігмунд. Фрейд ( 1856-1939) -австрійський психолог і психіатр, який вивчав людське несвідоме. Він розвинув методику вільних асоціацій та тлумачення сновидінь, яку було покладено в основу психоаналізу, і сформулював концепцію структури психіки "(«Ід», «Еґо» та «Супереґо», або «Воно», «Я» і «Супер – Я»).

Інтерпретація девіантної поведінки за З. Фрейдом пов’язана із структурою особистості, яку пропонує автор. Відтак девіантність розглядається як реакція психіки на блокування лібідозних імпульсів, а умовою нормальної поведінки є відсутність конфлікту з нормативними вимогами «Супер-Я», які відображені в свідомості. З. Фрейд виділяє низку психологічних механізмів, важливих для розуміння розгортання девіантної поведінки: витіснення, проекція, заміщення, регресія, заперечення.

Витіснення – це пригнічення підсвідомих потягів, повернення їх у сферу підсвідомості. Проекція – це приписування іншим своїх власних неприйнятних переживань (одною із форм проекції є манія переслідування, тобто перенесення на інших своїх агресивних імпульсів). Заміщення – направлення руйнівної енергії на більш безпечний, ніж той, що викликав негативні почуття, об’єкт. Раціоналізація – самовиправдання, намагання раціонально пояснити те, що було вчинено під впливом інстинктів. Регресія –

повернення до дитячих, інфантильних форм поведінки. З. Фрейд встановив зв'язок між девіантними вчинками і багатьма психологічними проблемами. З.Фрейд запровадив поняття про «потенційних злочинців із почуттям вини» - людей, які бажають, щоб їх спіймали та покарали, тому що вони відчувають себе винуватими.

 Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 1555. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Сущность, виды и функции маркетинга персонала Перснал-маркетинг является новым понятием. В мировой практике маркетинга и управления персоналом он выделился в отдельное направление лишь в начале 90-х гг.XX века...

Разработка товарной и ценовой стратегии фирмы на российском рынке хлебопродуктов В начале 1994 г. английская фирма МОНО совместно с бельгийской ПЮРАТОС приняла решение о начале совместного проекта на российском рынке. Эти фирмы ведут деятельность в сопредельных сферах производства хлебопродуктов. МОНО – крупнейший в Великобритании...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия