Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначити структуру характеру означає виокремити в ньому провідні компоненти, без яких цілісність характеру уявити неможливо (схема 2).
У структурі характеру виокремлюють такі його компоненти:

- спрямованість (виявляється у вибірковому позитивному або негативному ставленні до вчинків і діяльності людей і до самої себе);

- переконання (знання і погляди, що є мотивами поведінки людини, стають рисами її характеру і виявляються в принциповості, непідкупності, правдивості, вимогливості до себе);

- розумові риси(виявляються в розсудливості, спостережливості, поміркованості. Нерозсудливі люди легко хапаються за будь-яку справу, діють під впливом першого імпульсу. Розумова інертність виявляється у пасивності, байдужості, повільності у прийнятті рішень або у поверховому підході до справ);

- емоції (стають підґрунтям таких рис особистості, як гарячковість, запальність, надмірна або вдавана співчутливість, всепрощення або брутальність, грубість, „товстошкірість”, нечутливість до страждань інших, нездатність співпереживати. Отже, може бути спокійним і поміркованим ставлення до природи, людей, мистецтва, а може бути екзальтованим);

- воля(у структурі характеру зумовлює його силу і твердість. Сильна воля робить характер самостійним, непохитним, мужнім, здатним досягти поставленої мети. Безвільні люди – слабохарактерні. Навіть при знаннях і досвіді вони не здатні наполягати на справедливості, виявляють нерішучість, боязливість);

- темперамент (у структурі характеру є динамічною формою його прояву, тобто визначає динаміку реакцій особистості);

- повнота (всебічний розвиток основних структурних компонентів характеру – розумових, моральних, емоційно-вольових. Розсудливість вчинків такої людини завжди узгоджена з емоційною врівноваженістю та самовладанням (розум із серцем);

- цілісність (виявляється в єдності слова і діла або в її відсутності у вчинках. У безхарактерних людей виявляється розбіжність у поглядах, відсутність цілеспрямованості рис характеру, випадковість їх виявлення, залежність їх проявів від ситуацій, а не від внутрішніх установок особистості);

- визначеність (визначеність характеру позначена принциповістю та сумлінністю дій незалежно від доручення. На людину з визначеним характером можна покладатися, доручаючи їй важливі справи: вона виконає їх відповідно до мети, змісту справи та способів виконання. Про людей з невизначеним характером важко сказати, добрі вони чи погані. Це люди безпринципні, без чітких позицій у політичному, трудовому житті, у побуті);

- сила(виявляється в енергійних діях, завзятті, активності в діяльності, у боротьбі за доведення справи до кінця незважаючи ні на які перешкоди. Такі люди не бояться труднощів, уміють їх долати. Це новатори в праці, ентузіасти, ініціатори).

Справжню людину характеризує єдність усіх компонентів характеру.

Основні риси типового характеру – це ставлення до праці, до людей, до самої себе, до предметів та явищ дійсності. Ці відношення значної мірою залежать від спрямованості, але пов¢язані зі спеціальними знаннями, що регулюють стосунки, з ціннісними орієнтаціями, вміннями, навичками в реалізації стосунків, а також відповідними звичками і якостями. Головне значення мають соціальні ціннісні орієнтації – внутрішньо зрозумілі, збагнені, схвалені і прийняті особистістю до реалізації.

Ставлення до праці виражено у знаннях особистості, трудових ціннісних орієнтаціях, навичках, звичках, якостях; цілеспрямованості, діловитості, підприємництві, працелюбності, відповідальності, сумлінності, настійливості, активності, ініціативності, організованості.

Ставлення до людейвиражено в повазі до особистості, гуманності, доброзичливості, ввічливості, демократичності, справедливості, доброті, альтруїзмі, терпимості, співчутті, корпоративності; колективізмі, співробітництві, товариськості, комунікабельності, агресивності, конфліктності та ін.

Ставлення до себехарактеризується самосприйняттям і самооцінкою особистості, її сумлінням, ставленням до необхідності стати культурною, освіченою і цивілізованою людиною, вимогливістю до себе, самокритичністю, володінням собою, ставленням до самовдосконалення, до особистого зростання, самореалізації і самоутвердження, до гідного способу життя, до збереження фізичного і психічного здоров¢я, честолюбством...

Ставлення до себе в психології пов¢язують з явищем рефлексії – вмінням і звичкою дивитися на себе збоку, очима інших, враховувати їхню оцінку. Рівень розвиненості рефлексії характеризує рівень розвиненості особистості загалом. Нехтування поглядів інших про себе часто є причиною низької культури, застою в розвитку особистості. Рефлексія – істотна частина самосвідомості.

Більшість ставлень особистості, закріплених в характері, є моральними. Мораль – система цінностей і норм поведінки, що втілює поняття про добро і зло, справедливість і несправедливість, порядність і нечесність. Характер втілює в себе морально-психологічні особливості особистості. Це не абстрактна, а конкретна мораль, що живе в людині, яка породжує вчинки і відповідні до них способи поведінки. Одні складають іспити, готуючись до іспитів. Інші обирають знайомство, подарунки..., але вибір не випадковий.Мораль втілена в якостях характеру.Те саме відбувається і при збагаченні, в основі якого, як правило, жадоба до грошей та омана. Отже, оцінка особливостей характеру людини та його формування має величезне особистісне і соціальне значення (Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія. – К.: МАУП, 2001. – С. 245–250).


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 401. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7