Студопедия — Приклади побудови умовних позначень окремих 7 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Приклади побудови умовних позначень окремих 7 страница


Отримавши живлення, реле КV1 спрацює і замкне свої замикаючі контакти КV1.1, КV1.2, КV1.3. 3амиканням контакту КV1.1 буде подана напруга на котушку пускача КМ1. Пускач КМ1 спрацює і своїми головними замикаючими контактами приєднає обмотки статорів електродвигунів М1...Мn до відпайок Х16, Y16 і Z16 автотрансформатора ТV. На обмотки статорів буде подана напруга 70 В, що відповідає першому ступеню частоти обертання двигунів. Одночасно з головними контактами замкнуться замикаючі і розімкне­ться розмикаючий допоміжні контакти пускача КМ1. Один замика­ючий контакт ввімкне цифровий індикатор НG, на якому загориться цифра “1”, другий подасть команду на дистанційне вмикання системи опалення. При вмиканні опалення замкнеться зовнішній контакт із системи керування опаленням і ввімкне сигнальну лампу НL2 яка сигналізуватиме про те, що опалення ввімкнено. Розмиканням розмикаючого контакту не допускається одночасне вмикання пускачів КМ1 і КМ2.

Якщо при температурі зовнішнього повітря, нижчій від фіксованого значення, температура повітря в приміщенні підвищиться і буде дорівнювати заданій, розімкнеться замикаючий А2.1 і замкнеться розмикаючий А2.2 контакти терморегулятора А2. При цьому котушка реле КV1 втратить, а котушка реле КV2 одержить живлення. Реле КV1 повернеться у вихідне положення і розімкне свої контакти КV1.1, КV1.2, КV1.3, а реле КV2 спрацює і замкне свої контакти КV2.1, КV2.2, КV2.3. Замиканням контакту КV2.1 так само, як і в попередньому випадку, буде подана напруга на котушку пускача КМ1 і ввімкнеться перший ступінь частоти обертання вентиляторів. Коли температура повітря в приміщенні перевищить задану на величину, більшу від зони нечутливості терморегулятора А2, замкнеться його замикаючий А2.3 і розімкнеться розмикаючий А2.4 контакти. Замиканням контакту А2.3 буде подана напруга на котушку проміжного реле КVЗ. Воно спрацює і замкне свої контакти КV3.1, КV3.2, КV3.3. Розмиканням контакту А2.4 позбавиться живлення проміжне реле КV2 і його контакти КV2.1, КV2.2, КV2.3 розімкнуться. При розмиканні контакту КV2.1 втратить живлення котушка пускача КМ.1 і він повернеться у вихідне положення. Його головні контакти розімкнуться і від’єднають обмотки статорів двигунів М1...Мn від відпайок Х16, Y16, Z16 автотрансформатора ТV. Одночасно з головними контактами пускача КМ1 розімкнуться його замикаючі і замкнеться розмикаючий допоміжні контакти. Розмиканням одного замикаючого контакту вимкнеться цифровий індикатор НG і на ньому погасне цифра “1”, а розмиканням другого розмикаючого контакту буде подана команда на дистанційне вимикання системи опалення. При замиканні допоміжного розмикаючого контакту пускача КМ1 через замкнений контакт КV3.1 одержить живлення котушка пускача КМ2. Пускач КМ2 спрацює і своїми головними контактами приєднає обмотки статорів двигунів М1.-.Мn до відпайок Х14, Y14, Z14 автотрансформатора ТV. На обмотки статорів буде подана напруга 90 В, що відповідає другому ступеню частоти обертання двигунів. Допоміжний замикаючий контакт пускача КМ2 ввімкне цифровий індикатор НG, на якому загориться цифра “2”.

В усіх інших випадках установка працює аналогічно. Якщо температура зовнішнього повітря дорівнює фіксованому значенню, а температура повітря в приміщенні нижча, дорівнює заданій або вища від неї, обмотки статорів двигунів приєднуються відповідно до відпайок Х14, Y14, Z14, Х12, Y12, Z12 або Х8, Y8, Z8. На обмотки подається напруга відповідно 90, 110 або 160 В, що відповідає другому, третьому або четвертому ступеню частоти обертання двигунів. При температурі зовнішнього повітря вище фіксованого значення і температурі повітря в приміщенні нижче, однаковій з заданою або вище заданої обмотки статорів двигунів приєднуються відповідно до відпайок Х8, Y8, Z.8 або до затискачів А, В, С автотрансформатора. На обмотки подається напруга відповідно 160, 220 або 380 В, що відповідає четвертому, п’ятому або шостому ступеням частоти обертання двигунів.

Для ручного керування вентиляційною установкою тумблер SА1 ставлять в положення Р (ручний режим роботи), а перемикач SА2 – в одне з восьми положень, що відповідають шести ступеням частоти обертання електродвигунів (6, 7 і 8 положення перемикача SА2 об’єднані в одне). При встановленні перемикача SА2 в положення, що відповідає необхідному ступеню частоти обертання електродвигунів, вмикається відповідний електромагнітний пускач, який своїми головними замикаючими контактами приєднує обмотки статорів двигунів до відповідних відпайок або до затискачів А, В, С автотрансформатора ТV, а допоміжним замикаючим контактом вмикає цифровий індикатор НG, на якому загоряється цифра, що відповідає номеру ступеня частоти обертання. На першому ступені частоти обертання другий допоміжний замикаючий контакт пускача КМ1 подає команду на дистанційне вмикання системи опалення, про ввімкнений стан якої сигналізує лампа НL2. Терморегулятори А1 і А2 в ручному режимі роботи вимкнені.

Кожний з електродвигунів М1, М2,..., Мn захищається від перевантаження і короткого замикання відповідно автоматичним вимикачем QF2, QF3,..., QFm з тепловим і електромагнітним розчіплювачами струму. Шафа керування в цілому захищається автоматичним вимикачем QF1 з тепловим і електромагнітним розчіплювачами, а кола керування – плавким запобіжником FU. Про включений стан шафи сигналізує лампа НL1.

 

Питання для самоконтролю

1. Об’єми автоматизації вентиляційною установкою із станцією керування ШАП–5701.

2. Об’єми автоматизації вентиляційною установкою із станцією керування ШОА-9203.

3. Для чого використовуються терморегулятори в вентиляцій­них установках мікроклімату?

4. Де розміщуються датчики температури у вентиляційних установках?


ТЕСТИ

 

1. Які засоби автоматизації використовуються у вентиля­цій­­ній установці із станцією керування ШОА-9203.

A. Два терморегулятори, які знаходяться у приміщені та електро­контактний датчик температури, що встановлений на нагрівних елементах.

B. Датчики температури, які знаходяться в приміщенні; терморегулятори, які знаходяться в шафі керування.

C. Датчики температури, які знаходяться в приміщенні і зовні приміщення; терморегулятори, які знаходяться в шафі керування.

2.2.3. Автоматизація тиристорних станцій керування вентиляційними установками

 

Безперервне регулювання частоти обертання вентиляторів за­лежно від температури повітря в приміщенні реалізується тиристор­ними станціями керування ТСУ-2-КЛУ3 та МК-ВАУ3. Блок-схема станції керування МК-ВАУЗ зображена на рисунку 2.2.4. Уставка температури задається за датчиком ЗДТ. Контроль температури повітря в приміщенні виконується датчиком RK, який подає сигнал на міст порівння МП. Із МП через підсилювач-демодулятор ПД сигнал потрапляє на вузол зміщення ВЗ. Він містить резистори, на які діють задатчики: базової напруги ЗБН, диференціала на допустиме зниження температури ЗД, мінімальної напруги ЗМН, яку можна подавати на статор електродвигуна. Із вузла зміщення ВЗ сигнал надходить на систему імпульсно-фазового управління тиристорами СІФУ. Цей сигнал коригує інший сигнал, який надходить від блока живлення БЖ до блока тиристорів кожної із фаз БТ.

Автоматизація мікроклімату установкою “Кліматика-1”. Кількість вентиляторів у комплекті установки залежить від розрахункової подачі повітря і може коливатися від 6 до 24. Крім вентиляторів, до комплекту входять автоматичні вимикачі для кожного вентилятора та станція керування ТСУ-2-КЛУЗ.

Станція керування забезпечує плавне регулювання частоти обертання асинхронних електродвигунів витяжних вентиляторів з метою автоматичного підтримання температури повітря у виробничих сільськогосподарських приміщеннях. Номінальний струм станції – 63 А, діапазон регулювання вихідної напруги – 6:1, відхилення температури від заданого значення, що викликає зміну вихідної напруги від мінімального до найбільшого значення, дорівнює 4 0С. Система керування споживає не більш ніж 40 Вт.

Рис. 2.2.4. Блок-схема станції керування МК-ВАУ3

 

Пристрій ТСУ-2-КЛУЗ (“Кліматика-1”) – це тиристорний регулятор напруги з цифровою системою керування на інтегральних мікросхемах, який забезпечує плавну зміну вихідної напруги за принципом фазового регулювання залежно від значення температури повітря в приміщенні. Передбачено ручний та автоматичний режими керування. Пристрій складається з двох шаф: блока регулятора, до якого входить силовий блок та блок керування, і блока перемикача. Останній виконує функції обвідного пристрою, а також захисту пристрою від коротких замикань. При положенні перемикача режиму роботи “Н” – некерований режим напруга подається на електро­двигуни, обминаючи пристрій регулювання. У положенні “Р” – регу­льо­ваний режим – двигуни одержують живлення з блока тиристорів.

Блок регулятора конструктивно виконаний у вигляді шафи одностороннього обслуговування. Особливістю конструкції шафи є те, що силові тиристори змонтовані на одному груповому охолоджувачі з застосуванням спеціальних діелектричних прокладок з високою теплопровідністю.

У силовому блоці встановлені шість силових тиристорів, захисні – ланцюжки, трансформатори системи керування, вузол захисту від перенапруги. Блок керування складається з двох друкованих плат та панелі керування (рис 2.2.5.). На панелі керування розміщені основні органи керування та сигналізації: резистор та блок перемикачів діапазонів “Установка температури”; блок перемикачів “Датчики” та “Ручне”, положення “1”, “2” якого відповідають кіль­кості під’єднанних термоперетворювачів (датчиків) в автоматичному режимі роботи, а положення “Ручне” – ручному режиму роботи пристрою; резистор “Мінімальна напруга”, резистор та лампа “Аварійне відхилення температури”, резистор “Ручне керування”.

Датчиками температури є термоперетворювачі типу ТСМ (до 2 шт.), що ввімкнені паралельно і розподілені по довжині приміщення. Функціональна схема пристрою наведена на рис. 2.2.5, де прийняті такі позначення: БР – блок регулятора, БП – блок перемикача, ТП – термоперетворювачі, БС – блок силовий, БК – блок керування, ІП – імпульсна плата, CPC – система регулювання та сигналізації, СІФУ – система імпульсно-фазового керування, ПІ – підсилювач імпульсів.

Силовий блок складається з трьох пар тиристорів типу Т123-250-9-41, що ввімкнені зустрічно-паралельно. Для захисту тирис­торів від перенапруг мережі та комутаційних перенапруг у силовому блоці є спеціальний вузол захисту, що складається з RС-кіл та варис­торів. Тут же встановлений трансформатор живлення системи керу­вання та синхронізації імпульсів керування з фазами мережі живлення.

Рис. 2.2.5. Функціональна схема пристрою “ Кліматика”

Модернізована тиристорна станція керування типу ТСУ-КЛУЗ призначена для роботи в системі “Климат-4М” і виконує ті самі функції. Основна її відмінність – застосування в системі керування мікро-ЕОМ, що відносить дану станцію до продукції особливої складності. Пристрій забезпечує чотири режими роботи: ручний, програмування, автоматичний та “Обвід”.

У ручному режимі ступені частоти обертання задає оператор.

У режимі програмування здійснюється ввід у постійний запам’ятовуючий пристрій (ПЗУ) даних настроювання, які визначають роботу в автоматичному режимі.

В автоматичному режимі виконується регулювання частоти обер­тання електровентиляторів у функції температури повітря в приміщенні.

У режимі “Обвід” здійснюється вимикання силового блока тиристорів та панелі керування, а під’єднання навантаження до мережі виконується через автоматичні вимикачі. Пристрій у режимі програмного керування може здійснювати зміну заданої температури в приміщенні до 90 діб, що забезпечує температурний режим протягом циклу вирощування молодняку, коли відповідно до його росту температура утримання зменшується.

Силовий блок, що складається з шести тиристорів, аналогічний пристрою ТСУ-2КЛ. Панель керування включає однокристальну мікро-ЕОМ і виконує функції формування імпульсів керування тиристорами та виконав.

Системи вентиляції, опалювання, освітлення птахівничих і тваринницьких господарств нормально функціонують тільки при ефективному регулюванні. Установки регулювання мікроклімату і освітлення виробництва ТСУ-ЗКЛ, ТСУ-4КЛ забезпечують паралельне функціонування всього устаткування з оптимальним результатом.

Станція управління ТСУ-4КЛ призначена для плавного регулювання швидкості обертання асинхронних електродвигунів витяжних вентиляторів (типа ВО-7.1) з метою автоматичної підтримки заданої температури повітря у виробничих і сільськогосподарських приміщеннях (рис. 2.2.6).

Це тиристорний регулятор з мікропроцесорною системою управління, що забезпечує плавну зміну вихідної напруги за принципом фазного регулювання залежно від значення температури повітря. Крім плавного регулювання швидкості обертання асинхрон­них двигунів витяжних вентиляторів, в ТСУ-4КЛ передбачена можливість управління трьома групами додаткових вентиляторів (типу ВО-12.5) як в ручному, так і в автоматичному режимах.

У ТСУ-4КЛ передбачені наступні можливості:

· автоматичний, ручний режими роботи і режим обвід (вентилятори безпосередньо підключені до мережі);

· управління припливними клапанами в ручному режимі і автоматичному (при наявності сервопривода із зворотним зв’язком);

· управління теплогенератором;

· можливість підключення трьох датчиків (один зовнішній або датчик вологості);

· декілька типів вимірювання температури;

· декілька типів індикації параметрів;

· установка режимів “ЗИМА”, “ЛІТО”;

· установка режиму “ЦИКЛ”;

· установка режиму “КАЛЕНДАР”;

· підключення зовнішньої аварійної сигналізації;

· захист від обриву і неправильного чергування фаз живлячої мережі;

· автоматичне скидання аварії при короткочасних провалах живлячої мережі або з інших причин.

 

Рис. 2.2.6. Схема підключення пристроїв до станції керування ТСУ-4КЛ

       
   


Технічна характеристика ТСУ-4КЛ.

Номінальна напруга силового ланцюга – 380В.

Допустиме відхилення номінального значення вхідної напруги від –10 до + 10%.

Номінальний струм – 40А.

Номінальна частота силового ланцюга – 50 Гц.

Діапазон регулювання вихідної напруги – не менше 6:1.

Потужність споживана системою управління – не більш 40 Вт.

Коефіцієнт корисної дії – не менше 98%

Ступінь захисту – 1Р54

Габарити блоку регулятора: ширина – 240 мм, довжина – 400 мм.

Пристрій призначений для роботи в умовах: температура повітря при експлуатації – від 10°С до плюс 40°С; відносна вологість повітря 80 % при 20 °С.

 

Питання для самоконтролю

1. Які функції виконує автоматизована система управління блок-схеми станції керування МК-ВАУЗ?

2. Які функції виконує автоматизована система управління стан­ції керування ТСУ-2-КЛУЗ?

3. З яких блоків складається вентиляційна установка із станцією керування МК-ВАУЗ?

4. З яких блоків та обладнання складається вентиляційна уста­новка із станцією керування ТСУ-2-КЛУЗ?

5. Які функції виконує автоматизована система управління станції керування ТСУ-4-КЛ?

6. Якими пристроями здійснюється керування станції ТСУ-4-КЛ?

ТЕСТИ

 

1. Які режими має автоматизована система управління модернізована тиристорна станції керування ТСУ-2-КЛУЗ?

A. Забезпечує режими роботи: ручний, програмування.

B. Забезпечує режими роботи: автоматичний та “Обвід”.

C. Забезпечує чотири режими роботи: ручний, програмування, автоматичний та “Обвід”.

2. За допомогою якого пристрою сприймається температура в системі управління блок-схеми станції керування МК-ВАУЗ?

A. За допомогою датчика температури.

B. За допомогою терморегулятора.

C. За допомогою реле температури.

3. За допомогою якого пристрою сприймається температура в системі управління станції керування ТСУ-2-КЛУ3?

A. За допомогою реле температури.

B. За допомогою двох датчиків температури.Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 1156. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ Ревматические болезни(или диффузные болезни соединительно ткани(ДБСТ))— это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани в связи с нарушением иммунного гомеостаза...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия