Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ОХОРОНА ПРИРОДИ
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Усяка людська діяльність є втручанням у хід природних процесів, а розвиток суспільства неможливий без певних істотних змін навколишнього середовища у процесі споживання і використання природних ресурсів — вод, повітря, корисних копалин, ґрунтів, рослинного і тваринного світу, енергії. Отже, раціональне, цебто розумне, грамотне використання ресурсів природи, яке сприяє їх збагаченню і відтворенню, попереджує негативні наслідки і процеси, є основою охорони і збереження нашого середовища, у якому ми живемо і працюємо. Охорона природи є багатогранною проблемою і передбачає вирішення системи завдань.

Основними завданнями охорони природи є — підтримання чистоти природного середовища, що полягає передусім у системі заходів по очищенню стічних вод і викидів в атмосферне повітря шкідливих токсичних хімічних сполук; важливою проблемою є ліквідація побутових відходів, сміття. Під сміттєзвалищами зайнято багато земель, які б могли бути використані для інших потреб. При цьому вони у багатьох випадках самі є джерелами забруднення середовища. Важливим природоохоронним завданням є раціональне використання ресурсів.

Охорона вод — це система заходів (місцевих, державних, міжнародних), спрямованих на використання і відтворення водних ресурсів з метою забезпечити задоволення потреб суспільства та сприятливий вплив вод на весь природний комплекс. До її складу входять такі основні заходи:

— збереження водойм;

— запобігання якісним змінам води та її кількісному зменшенню в регіонах;

— збереження оптимального співвідношення об'ємів води в різних фізичних станах (газо- та пароподібному, рідкому, твердому);

— збереження оптимального співвідношення об'ємів ґрунтової, підземної, наземної та атмосферної вод;

– збереження оптимального кругообігу води в регіонах;

— підтримання на певному рівні кількості опадів.

Здійснювати заходи з охорони вод неможливо без дотримання основних принципів охорони водних ресурсів, а саме таких:

— поєднання процесів використання і охорони;

— збільшення об'єму та поліпшення якості вод, нормоване водокористування;

— припинення використання водойм з метою знешкодження стічних вод;

— вода — економічна категорія, продукт, що має вартість.

Екологічні проблеми не обминули і село Товтри, з кожним роком вони стають все більш помітнішими.

З метою охорони природи нашої місцевості в нашій школі створено екологічний клуб "Горизонт", який складається з декількох секцій: "Екологи-краєзнавці", "Знавці рослин" та "Добре серце". Кожна із секцій під керівництвом вчителів займається дослідницькою та природоохоронною діяльністю та раз у семестр звітує про свою роботу.

Значних збитків завдає водна ерозія (додаток 8), цьому негативному явищу сприяє активне утворення ярів. Вітрова й водна ерозія повністю знищують ґрунти або значно зменшують у них вміст азоту, фосфору, калію, мікроелементів, усього того, від чого залежить родючість. Активізують ерозію ґрунтів часті оранки, культивації, боронування, ущільнення, трамбування колесами та гусеницями важкої сільськогосподарської техніки.

Основними засобами відновлення ґрунтів на оголених ділянках є насадження лісозахисних смуг, екологічно обґрунтоване зрошення земель, впровадження сівозмін, періодична консервація угідь.

Виснаження водних ресурсів в результаті втрати їх якості є більшою загрозою ніж їх кількісне виснаження. Однією з проблем є засмічення полів побутовими відходами та сільських вулиць, засипання стічних ярів сміттям. Люди не розуміють і не хочуть розуміти, що очищаючи своє подвір’я такими чином, завдають собі великої шкоди.

Охорона рослин і тварин — це, насамперед, їх збереження та відтворення.

З кожним роком все більше зникають деякі види лікарських рослин, тварин та комах. Однією з причин зникнення їх є щорічне підпалювання навесні трав на гіпсово-вапняковій стінці,(Додаток 9) яка має назву “Скала”, хоча щорічно і неодноразово наголошується дітям в школі, щоб не підпалювали рослини на скалі, адже спалюються різні комахи, джмелі, гнізда пташок, які запилюють квіти, допомагають боротися з шкідниками, наслідком спалювання є зникнення лікарських рослин, які росли на “скалі”, забруднення атмосферного повітря. Значні втрати сільськогосподарських культур в селі бувають внаслідок пошкодження їх шкідниками, а також грибними, бактеріальними і вірусними хворобами. Великої шкоди завдає картоплі колорадський жук, а отрута, якою знищують жука впливає негативно і на здоров’я людини.

Забруднення атмосферного повітря також є проблемою нашого села. Адже, майже на кожному подвір’ї є автомобіль, який викидає в атмосферу вихлопні гази, навесні і восени, прибираючи своє подвір’я люди спалюють сміття і село ніби занурюється в густому диму. Я вважаю, що виходом з цього положення є адміністративні стягнення, які накладалися б на жителів села, за забруднення атмосфери, літосфери та гідросфери.

Волонтери Товтрівської ЗОШ слідкують за станом криниць рідного села: чистять та ремонтують (Додаток10).

Основним й найбільш дійовими методами боротьби з забрудненням навколишнього середовища є економічні, виховна й просвітницька робота, організаційні, технологічні та інші засоби боротьби. В Чернівецькій області проводиться значна робота по виявленню і взяттю під охорону державних цінних об’єктів природи, що утворюють природно-заповідний фонд області і входять до державного природно-заповідного фонду. Наша Товтрівська гіпсо-вапнякова стінка є заказником Загальнодержавного значення.

Заходи оптимального використання і збереження водних ресурсів села Товтри:

В місцях де спостерігаються значні ерозійні процеси ми насаджували дерева: горіхи, сосни, дуби, клени.

Розчищуємо польові водні стоки від побутового сміття.

Ведеться виховна і просвітницька робота серед учнів школи та населення.

Допомагаємо волонтерам села у ремонті та відновленні польових криниць та Товтрівського потоку.

Займаємося дослідницькою роботою, вивчаючи географію рідного краю.

 Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 278. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия