Студопедия — Інфологічна модель даних
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Інфологічна модель даних


Ціль інфологічного моделювання - забезпечення найбільш дійсних для людини способів збору та представлення тієї інформації, яку зберігають в створюваній базі даних. Тому інфологічну модель даних намагаються створювати по аналогії з дійсною мовою. Основними конструктивними елементами інфологічних моделей є дійсності, зв’язки між ними та їх властивості (атрибути).

Дійсність - любий розрізняючий об’єкт (об’єкт, який ми можемо відрізнити від іншого), інформацію про який треба зберігати в базі даних. Дійсністю можуть бути люди, місця, смак, колір та ін. Необхідно розрізняти такі поняття як тип дійсності та екземпляр дійсності. Поняття тип дійсності відноситься до набору однорідних особистостей, предметів, подій або ідей, виступаючих як єдине ціле. Екземпляр дійсності відноситься до певної речі в наборі. Наприклад, типом дійсності може бути ім’я, а атрибутом - Сергій, Марина та ін.

Атрибут - поіменована характеристика дійсності. Його ім’я повинно бути унікальне для певного типу дійсності, але може бути однаковим для різних типів дійсності. Атрибути використовуються для визначення того, яка інформація повинна бути зібрана про дійсність. Прикладами атрибутів для дійсності автомобіль є тип, марка, номерний знак, колір. Тут також існують різноманіття між типом та екземпляром. Тип атрибуту колір має багато екземплярів чи значень: червоний, синій, зелений та ін., однак кожному екземпляру дійсності привласнюється тільки одне значення атрибуту.

Абсолютна різниця між типами дійсності та атрибутами відсутня. Атрибут є таким тільки в зв’язку з типом дійсності. В іншому контексті атрибут може виступати як самостійна дійсність. Наприклад, для автомобільного заводу колір - тільки атрибут продукту виробництва, а для лакофарбової фабрики колір - тип дійсності.

Ключ - мінімальний набір атрибутів, за значеннями яких можна однозначно знайти потрібний екземпляр дійсності. Мінімальність означає, що виключення із набору будь - якого атрибуту не дозволяє ідентифікувати дійсність по тим, що залишились. Для дійсності розклад ключем є атрибут номер_рейсу та пункт призначення.

 

 

Рис.5 – Інфологічна модель БД

 

Зв’язок - асоціювання двох чи більше дійсностей. Якщо б призначенням бази даних було тільки зберігання відокремлених, не зв’язаних між собою даних, то її структура могла бути досить простою. Однак одне з основних вимагань до організації баз даних - це забезпечення можливості пошуку одних дійсностей за значеннями інших, для чого необхідно встановити між ними певні зв’язки. А так як в реальних базах даних нерідко міститься сотні чи навіть тисячі дійсностей, то теоретично між ними може бути встановлено більше мільйона зв’язків. Наявність такої множини зв’язків і визначає тяжкість інфологічних моделей.

Інфологічна модель являється початковим етапом в проектуванні баз даних, вона допомагає наочно представити роботу Інформаційної автоматизованої системи та в подальшому побудувати таблиці та зв’язки між ними.

При створенні інфологічної моделі можна використовувати мову ER - діаграм, Microsoft Visio і т.д. Створена інфологічна модель Інформаційної автоматизованої системи обліку товарів комп’ютерної форми змодельована в Microsoft Visio (Рис.5).

 

3.3 Створення бази даних з клієнт серверною архітектурою [26]

Для того, щоб створити базу даних у Microsoft SQL Server необхідно: запустити SQL Server Management Studio Express; потім з’явиться вікно, де потрібно ввести ім’я сервера та нажати кнопку «Соединить».

Рис. 6 – підключення серверної частини бази даних

Далі потрібно клацнути правою кнопкою миші по вкладці «Базы данных» та вибрати «Создать базу данных». Немає по тексту посилань на рис.6-9

Рис. 7 – Створення бази даних

Далі з’явиться вікно, де потрібно ввести ім’я бази даних, початковий розмір та ін.

 

Рис. 8 – Налаштування створюваної бази даних

Для створення і модифікації таблиць (і взагалі більшості структур SQL Server 2005) використовуємо графічні можливості SQL Server. У Enterprise Manager, за допомогою правої кнопки миші на значку Tables і виберіть це кому команду New Table (Нова таблиця), отримуємо порожню форму, в яку нам потрібно ввести імена (Column Name) і типи даних (Data Турі) стовпців нової таблиці. Для деяких типів даних (наприклад, char) можемо задати довжину, для інших же (таких, як int) довжина однозначно визначається типом даних.

 

 

Рис. 9 – Модифікація та створення таблиць

Рис. 10 – Налаштування типів полів та розрахунків в базі даних

 

Для створення ключа таблиці product_id потрібно клацнути в будь-якому місці рядка з ім'ям цього стовпця, щоб виділити його, а потім клацнути на символі ключа на панелі інструментів вікна створення таблиць.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 8480. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Внешняя политика России 1894- 1917 гг. Внешнюю политику Николая II и первый период его царствования определяли, по меньшей мере три важных фактора...

Педагогическая структура процесса социализации Характеризуя социализацию как педагогический процессе, следует рассмотреть ее основные компоненты: цель, содержание, средства, функции субъекта и объекта...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической   Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической нагрузке. Из медицинской книжки установлено, что он страдает врожденным пороком сердца....

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия