Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Сфера міжнародних фінансів

Перша із виділених вище сфер фінансової системи — сфера міжнародних фінансів (рівень світового господарства) — відображає рівень світового господарства і за її допомогою стає можливим на­дання характеристики діяльності на даному рівйі національних суб'єктів господарювання та держави. Міжнародні розрахунки як ланка міжнародних фінансів характеризують переміщення цінностей між окремими країнами. Система міжнародних розрахунків спи­рається на валютне регулювання, яке перед усім полягає у встанов­ленні курсів валют. Задля досягнення еквівалентного обміну не­обхідним є знаходження достовірного співвідношення тих чи інших валют, а внаслідок певного відхилення встановленого курсу валют від реального виникає реальна необхідність міжнародного перероз­поділу доходів та існуючих фінансових ресурсів. Останній процес можна порівняти із ціновими механізмами перерозподілу, що фак­тично діють як на внутрішньому, так і на зовнішньому (світовому) ринках. У наш час світові проблеми, пов'язані з валютним регулю­ванням є досить складними, тому що встановлені курси валют над­звичайно рідко збігаються з економічними реаліями. Подібні відхи­лення курсів валют від існуючих у світі реалій так само, як і розбіжності цін товарів, робіт і послуг від їх фактичної вартості мож­на порівняти із коливанням маятника у годиннику. А ліквідувати дані коливання на практиці хоча б частково надзвичайно важко з огляду на постійне ігнорування певної групи важливих факторів впливу на встановлення бажаної рівноваги. Отже, мова йде саме про наявність певної розбалансованості фінансової системи в сфері міжнародних фінансів, що передбачає пошук шляхів хоча б незначного збалансу­вання, маючи за кінцеву мету встановлення абсолютної рівноваги у даній сфері. Беручи до уваги вищесказане, а також значні технічні складнощі, що виникають при міжнародних розрахунках, у рамках Європейського Союзу нещодавно успішно реалізувався проект пере­ходу до єдиної валюти — євро. Вже зараз можна з упевненістю гово­рити про наявність стійких позицій даної валюти на міжнародному ринку і підвищенні довіри світової громадськості до неї. Проте, доки у світі немає дійсно єдиної для всіх держав валюти, неможливо вести мову і"про реальну можливість збалансування міжнародних фінансів у складі світової фінансової системи. Ланка взаємовідносин з міжна­родними політичними, економічними, гуманітарними, фінансовими та іншими організаціями характеризує формування і використання


фондів фінансових ресурсів вищезазначених організацій, при чому суб'єкти та характер цих взаємовідносин визначаються статутом тієї чи іншої організації. Зокрема, усі країни-члени ООН сплачують членські внески до бюджету даної політичної організації, а кошти із цього бюджету використовуються на утримання органів ООН, фінансування міжнародних проектів та проведення різноманітних за­ходів згідно затвердженого плану даної організації. За допомогою да­ної ланки міжнародних фінансів, у тому числі, здійснюється і міжна­родний перерозподіл фінансових ресурсів, оскільки існує можливість надання тими чи іншими міжнародними організаціями фінансової допомоги окремим державам світу. Міжнародні фінансові інституції, як ще одна ланка міжнародних фінансів, являють собою своєрідну надбудову над сукупністю національних фінансових систем і характе­ризують зародження єдиної фінансової системи у напрямку світового співробітництва. У даний час ці інституції виконують, як правило, функції надання фінансової допомоги у формі кредитів країнам, що її потребують. Серед подібних інституцій можна назвати:

=> Міжнародний валютний фонд,

=5- групу Світового банку,

=> Європейський банк реконструкції та розвитку,

=> Африканський банк розвитку,

=> Азіатський банк розвитку,

=> Міжамериканський банк розвитку.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 356. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия