Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Висновки
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Першочерговим чинником формування понятійної бази фінансової системи території є адекватне визначення основних її миші. Зокрема, фінансиможна охарактеризувати як:

=>систему економічних відносин, пов'язаних з нагромаджен­ім, розподілом і використанням фондів грошових ресурсів;

=> сукупність економічних відносин, що виникають в процесі формування і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів;

=> економічні відносини, пов'язані з розподілом, перерозподілом і використанням частини вартості ВВП, НД держави та використанням централізованих, децентралізованих грошових коштів, і населення з метою виконання функцій і завдань держави та забезпечення умов розширеного відтворення, стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства;

=> систему грошових відносин, що виникла разом з появою держави і нерозривно пов'язана з її існуванням та функціонуван­ням;


=> сукупність усіх грошових засобів, що знаходяться у розпо­рядженні підприємства, а також система їх формування, розподілу і а використання;

=> систему грошових відносин у тій чи іншій державі, а ще су­купність усіх грошових коштів, що є в розпорядженні держави;

=>систему грошових відносин тієї чи іншої держави;

=> справи з грішми; управління державним або підприєм­ницьким доходом; грошові ресурси;

=> у широкому значенні — грошові засоби, грошові обороти.

Щодо самої фінансової системи, то вона є:

=> сукупністю різних сфер фінансових відносин, в процесі яких утворюються і використовуються фонди грошових коштів;

=> сукупністю урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує цент­ра пі твані і децентралізовані грошові фонди.

Виділяють фінанси як історичну, економічну, вартіснута розподільчу категорії. Основними функціями фінансівє:

1. Розподільна функція, яка вказує на те, що фінанси є дійсно інструментом розподілу й перерозподілу ВВП і НД держави.

2. Контрольна функція, що тісно взаємопов'язана із поперед­ньою функцією та реалізується через фінансовий контроль.

Фінансова політика— складова частина економічної політи­ки держави, головним завданням якої є забезпечення фінансовими ресурсами економічної та соціальної державних програм.

Фінансовий механізмреалізується у ході здійснення роз­подільних та перерозподільних відносин як централізованих, так і децентралізованих грошових фондів.


Контрольні запитання до розділу І:

1. Наведіть основні визначення поняття «фінанси».

2. У чому полягає сутність фінансової системи території?

3. Перерахуйте основні категорії фінансів. Коротко опишіть зміст кожної з них.

4. Опишіть визначальні складові державних доходів і ви­датків як фінансових категорій.

5. Охарактеризуйте розподільну функцію фінансів.

6. Контрольна функція фінансів. її суть та основні положення.

7. Що таке фінансова політика? Наведіть основні характери­стики даного поняття.

8. Дайте визначення фінансовій тактиці та стратегії.

9. Розкрийте сутність фінансового механізму, а також назвіть методи фінансового впливу на розвиток суспільства.

10. Підсистеми фінансового механізму. Їх поняття та сутність.


Тести для перевірки знань:

1. Що є основою фінансової системи?

а) грошові фонди;

б) грошові, фінансові активи;

в) фінанси;

г) немає правильної відповіді.

2. Основними категоріями фінансів є:

а) вартісна, розподільча, історична та фінансова;

б) фінансова, економічна, вартісна і розподільча;

в) економічна, історична, розподільча і вартісна;

г) немає правильної відповіді.

3. За рівнем державної централізації ВВП можливо розрізнити такі моделі розподільних відносин як:

а) азіатська, західноєвропейська, австрійська;

б) американська, західноєвропейська, азіатська, скандинав­ська;

в) західноєвропейська, австралійська, скандинавська;

г) немає правильної відповіді.

4. Яке із зазначених нижче тверджень відповідає дійсності?
а) фінансова політика є складовою бюджетної політики;

б) бюджетна політика є складовою податкової політики;

в) фінансова політика не є складовою податкової політики;

г) усі твердження невірні.

5. Підсистемами фінансового механізму є:

а) фінансове планування та фінансове право;

б) фінансові стимули та фінансові санкції;

в) фінансове забезпечення та фінансове регулювання;

г) немає правильної відповіді.
Розділ II. Типологізація та основні принципиДата добавления: 2015-09-04; просмотров: 450. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия