Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основні категорії фінансів та головні передумови їх виникнення
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Також далеко не останнім пунктом у дослідженні фінансової системи є вивчення основних категорій фінансів. Так, виділяють фінанси як історичну, економічну, вартісну та розподільчу категорії.

Зокрема, фінанси як важлива історична категоріявиникли у період розпаду первіснообщинного ладу завдяки:

1) розвитку торгово-грошових відносин;

2) появі першої держави.

Й вони змінювалися поряд зі змінами суспільних,формацій, або ж одночасно із розвитком цілого людства. Протягом багатьох століть тривав процес модифікації фінансових відносин, удоскона­лювалися форми й методи утворення та використання грошових фондів тощо.

Так, при феодалізмі та рабовласництві основним джерелом формування доходів було поневолення та обкрадання однієї частини суспільства іншою. Зокрема, на Русі певний час державні фонди фор­мувались переважно за рахунок данини; пізніше було введено подат­ки із срібного та мідного лиття; із часом з'явилося торгове й судове мито; а завдяки поступовому розвитку капіталізму та різкому зрос­танню обсягу державних видатків відбувається поява нових форм фінансових відносин. У тому числі активно використовуються різноманітні інструменти формування доходів держави, зокрема і емісія.

Також фінанси неодмінно потребують детального розгляду у ракурсі погляду на них як на економічну категорію. З огляду на це фінанси є сукупністю економічних відносин які пов’язані з розподілом


та перерозподілом валового внутрішнього доходу (ВВД) і валового національного доходу (ВИД) шляхом утворення та вико­ристання грошових фондів держави.

Як вартісна категорія фінанси забезпечують функціонування відповідної сфери відносин, що виникають між державою, суб'єктами господарювання та домогосподарствами.

Хоча, безперечно, і спостерігається тісний взаємозв'язок фі­нансів із іншими економічними категоріями (зокрема, мова іде про грошово-кредитну сферу ринку), та все ж таки існує і певне коло відмінностей між ними. Так, перш за все, виходячи із свого мате­ріального змісту фінанси є певними грошовими фондами (а саме централізованими та децентралізованими), у чому і полягає роз­подільча категоріяфінансів.

Також, не можна забувати і про те, що саме існування фінансів характеризується певними фінансовими категоріями, зок­рема такими як державні доходи і видатки. Спробуємо розглянути зазначені категорії детальніше:

І. Державними доходамиприйнято вважати ту частину гро­шових відносин, яка є пов'язаною із розподілом вартості валового внутрішнього продукту (ВВП) і національного доходу (НД), у ре­зультаті чого відбувається створення централізованих грошових фондів. Загалом, державні доходи класифікуються за наступними ознаками:

А. За джерелами утворення із поділом на:

=> доходи, одержані у результаті розподілу НД;

=> доходи, що є включеними у фонд заміщення спожитих за­собів виробництва (зокрема, акцизний збір, податок на додану вартість (ПДВ) тощо);

=> доходи від реалізації національного багатства.

Б. За поступленням від форм власності, що у свою чергу поділяється на надходження від:

=> державних підприємств;

=> підприємств інших форм власності.

В. За умовами формування державні доходи поділяються на ті, що:

=> повертаються;

=> не повертаються.

Г. За рівнем централізації існує поділ на державні доходи, які використовуються:

=> за місцем централізації;


=> не за місцем централізації.

Д. За методами мобілізації державні доходи можна поділи­ти на:

=> податкові;

=> неподаткові.

Щодо інструментів формування державних доходів, то ними є:

1) податки

2) платежі і відрахування

3) позики

4) емісія.

5) інші інструменти.

II. Натомість державні видатки— це грошові відносини, що дозволяють використовувати централізовані грошові фонди. Вони включають:

1) безпосередньо видатки самої держави;

2) видатки державних підприємств.

Весь процес проведення видатків побудований на певних

принципах:

=> цільове спрямування державних видатків;

=> безповоротність використання ресурсів держави;

=> дотримання режиму економії.

Основними формами фінансування державних видатків на су­часному етапі розвитку економіки є:

=> самофінансування;

=> бюджетне фінансування;

=> кредитне фінансування.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 374. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7