Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначальні функції фінансів
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Після визначення сутності поняття, а також опису категорій фінансів, закономірно виникає необхідність наведення і основних функцій фінансів. Так, фінанси виконують дві функції, у яких найбільш повно розкривається їх соціально-економічний зміст. Це розподільна та контрольна функції. Розглянемо їх детальніше.

1. Розподільна функціявказує на те, що фінанси є дійсно інструментом розподілу й перерозподілу ВВП і НД держави. Зага­лом, призначення фінансів полягає у тому, щоб провести розподіл вартості ВВП і НД у грошовій формі, у результаті чого відбу­вається утворення і використання грошових фондів.


Фактично кожна країна поступово вибирає власну модель розподільних відносин. Та все ж таки можливо виділити, зокрема, за ознакою послідовності дві основні моделі подібних відносин:

1) ринкова модель, за якої на першому етапі проходить фор­мування доходів усіх учасників процесу виробництва;

2) неринкова модель, що є притаманною адміністративно-командній системі господарювання.

За рівнем державної централізації ВВП можливо розрізнити наступні три моделі розподільних відносин:

1) американська модель, за якої відбувається максимальне самозабезпечення суб'єктів господарювання фінансовими ресурса­ми, а до бюджету в даному випадку вилучаються лише 25-30% вартості ВВП. За цих умов, як правило, проходить незначне втручан­ня держави в економіку;

2) західноєвропейська модель, коли держава вилучає 35-45% вартості ВВП. У даному випадку в держави з'являються ширші можливості щодо розв'язання різноманітних соціальних програм;

3) скандинавська модель, при застосуванні якої відбувається вилучення державою близько 50-60% вартості ВВП.

Таким чином, об'єктом розподільних відносин є вартість ВВП і НД держави; при чому головна суть поняття ВВП полягає в тому, що це є уся маса набутих матеріальних благ за певний період часу. Натомість НД є частиною вартості ВВП за мінусом спожитих засобів виробництва.

Сам процес розподілу вартості ВВП проходить в три етапи.

На першому етапі відбувається первинний розподіл вартості ВВП поміж учасниками виробництва, відбувається формування первинних доходів держави, підприємств та населення.

Другий етап є перерозподільним, під час якого відбувається формування і реалізація централізованих грошових фондів.

Нарешті третій етап є етапом вторинного розподілу, під час якого відбувається перерозподіл вторинних грошових фондів.

2. Контрольна функціяфінансів є тісно взаємопов'язаною із попередньою (розподільною) та реалізується через фінансовий контроль.

Загалом, контроль за станом економіки та розвитком соціально - економічних процесів у суспільстві є важливою сферою діяль­ності у напрямку управління народним господарством. А однією із панок системи контролю є фінансовий контроль, призначений сприяти успішній реалізації фінансової політики держави, а також


забезпечувати процес формування та використання фінансових ре­сурсів всіх сфер господарювання.

В цілому, фінансовий контроль є сукупністю дій та операцій при перевірці фінансових і пов'язаних із ними питань діяльності суб'єктів господарювання та управління із застосуванням специ­фічних форм і методів його організації. Будучи особливою галуззю контролю, фінансовий контроль пов'язаний із використанням вартісних категорій і має певну сферу застосування та відповідну

цільову спрямованість.

Об'єктом фінансового контролю є грошові та розподільчі процеси в період формування та використання фінансових ре­сурсів, у тому числі й у формі коштів на всіх рівнях та ланках на­родного господарства.

На Україні фінансовий контроль здійснюється галузевими постійними комісіями Верховної Ради України, Національного банку, Міністерств економіки, фінансів, статистики, а також дер­жавними та приватними аудиторськими організаціями.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 276. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7