Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Сутність фінансової політики як однієї із складових економічної та соціальної політики держави
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Вцілому фінансова політика є складовою частиною еко­номічної політики держави, головним завданням якої є забезпечен­ня фінансовими ресурсами економічної та соціальної державних програм. При чому, у свою чергу, економічна політика є сукупністю заходів розподілу та перерозподілу, які проводяться державою в процесі утворення і використання грошових фондів.

Фінансова політика проявляється у фінансовому законо­давстві держави і характеризується набором форм і методів мобілізації фінансових ресурсів держави.

Тут необхідно додатково зазначити, що власне фінансові ре­сурси — це доходи та грошові нагромадження, формування яких відбувається у процесі розподілу та перерозподілу. Елементами фінансових ресурсів є ПДВ, акцизний збір, мито, державне мито, відрахування на соціальні заходи тощо. А напрямками викорис­тання фінансових ресурсів держави є, зокрема, витрати на розви­ток науки, охорону здоров'я, соціальний захист населення, струк­турна перебудова економіки, охорона навколишнього середовища тощо. Певна частина фінансових ресурсів направляється на формування

 


фінансових резервів, тобто на виділення такої група грошо­вих фондів, які є вилученими із обороту та призначені для викори­стання у випадку виникнення економічних, політичних чи соціаль­них ситуацій, які неможливо передбачити.

Повертаючись до фінансової політики, необхідно відзначити можливість її поділу на результативну і не результативну. Так, фінансова політика вважатиметься результативною за умови вра­хування дії економічних законів застосовуючи досвід країн з розви­нутою ринковою економікою.

Соціальний зміст та цільова спрямованість фінансової полі­тики відрізняються характером суспільного устрою та структурою форм власності на засоби виробництва.

Складовою фінансової політики є бюджетна політика, ос­новні напрямки якої визначаються таким законодавчим документом, як бюджетна резолюція.

Остання приймається постановою Верховної Ради України і складається із встановлення головних напрямків бюджетної політики країни на наступний бюджетний рік; граничних рівнів основних макроекономічних показників і пріоритетів у прове­денні соціально-економічної політики держави; специфічних по­ложень, що зумовлені конкретною соціальною та політичною си­туацією в країні взагалі, а також удосконаленням функціонуван­ня фінансової системи країни з метою підвищення рівня її дієвості.

В процесі здійснення фінансової діяльності держава відобра­жає певну сукупність економічних умов тогочасного суспільства. І якщо відбуваються економічні зміни у тій чи іншій державі, то відповідно це повинно відображатися у модифікації фінансової політики, а також навпаки, сама фінансова політика держави здат­на спричинити певні зміни у протіканні економічних та соціальних процесів.

Також, далеко не останніми факторами ефективності функціонування фінансової політики протягом тривалого періоду часу є фінансова стратегія і тактика. Зокрема, фінансова стра­тегія — це визначення основних напрямків застосування фінансів на тривалу перспективу (мова іде про введення гривні, проведення приватизації, здійснення земельної реформи тощо).

Фінансова тактика — це фактичні напрямки використання фінансів на поточному етапі (а саме, введення нових податків, відміна пільг, зміна норм амортизаційних відрахувань тощо).
Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 349. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия