Студопедия — XV ғБатысы Жайық, шығысы Балқаш, оңтүстігі Арал, солт Тобыл мен Ертіс аралығы болған мемлекет-Әбілқайыр
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

XV ғБатысы Жайық, шығысы Балқаш, оңтүстігі Арал, солт Тобыл мен Ертіс аралығы болған мемлекет-Әбілқайыр


XV ғ болашақҚазақ хандығыныңқұрылуынаалғышартосыхандықтыңішкі-сыртқыжағдайынабайланысты қалыптасты: Әбілхайыр хандығының;

XV ғ екінші жартсынан XV ғасырдың басында қазақ халқының этникалық жағынан шоғырлануы күшейе түсті: Қазақ хандығының құрылуы мен нығаюынәтижесінде

XV ғ екінші жартысында салынған Рабиға Сұлтан Бегімнің кесенесі орналасқан қала: Түркістан

XVғ жазылған «Тарих-и Рашиди» еңбегінің авторы-М.Х. Дулати

XV ғ жаңадан құрылғанҚазақхандығының билеушілерініңалдында тұрғантарихи міндет: Қазақ тайпаларыныңбасын қосып, этникалық аумағын бірітіру

XV ғ Жетісу жерін мекендеген тайпа: Үйсіндер

XV ғ көшпелі өзбектер мемлекетінде Әбілкайыр ханның беделін түсірген жағдай: Ойраттардан жеңілуі

XV ғ қазақжерінмекенеткентілі,салт-дәстүрліортақ тайпалардыңэтникалық, саяси-тарихи бірігуінегізінде :Қазақ хандығының құрылды

XV ғ Қазақ хандығыменСыр бойындағы қалалар үшінсоғысқа тартылғандар: Шайбани хан, Моғолстан билеушілері, Темірұрпақтары

XV ғ Қазақстандағы этносаяси қауымдастықты өз төңірегіне шоғырландырғандар: Керей мен Жәнібек

XV ғ қалыптасқан саяси-тарихи жағдайлар қазақ халқының... әсер етті. Ұлттық мемлкет болып құрылуына

XV ғ қаңлылар негізінен мекендеген жер: Қаратау бауыры

XV ғ қыпшақ, қаңлы, арғын, қоңырат, дулат т.б. қазақ рулары мен тайпаларының өкілдері өмір сүрген жер: Түркістан аймағы

XV ғ Сыр бойындағы қалалар үшін болған шайқас нәтижесінде Қазақ хандығының құрамына кірген қала :Сығанақ;

XV ғ Сыр бойындағы қалалар үшін болған шайқас нәтижесінде Сығанақ, Созақ, Сауран қалалары қарады: Қазақ хандығына

XV ғ Сібір хандығының ханы: Ибақ;

XV ғ Түркістан мен Қаратау аралығында мекендеді: Қоныраттар

XV ғІІжартысында жүргізілгенсоғыстарынкелісімшартпенаяқталғанелдер: қазақхандығы мен шайбаниәулеті

XV ғ ІІ жартысында Қазақ хандығы мен Темір әулетініңі одағы бағытталды: Шайбани әулетіне

XV ғ ІІ жартысында Қазақ хандығыөзініңнегізгікүшінжұмсады: Сыр бойындағы қалалардыбасып алуға

XV ғ ІІ жартысында Қазақ хандығы,Шайбани хан,Темірұрпақтары,Моғолстан билеушілерінің арасындағыталас-тартыстыңнегізі: Сыр бойындағықалалар

XV ғ ІІ жартысында Қазақ ханның арасындағы шайқастардың басымбөлігі өтті: Созақ,Сауран,Сығанақ,Отырар қалаларының маңында

XV ғ ІІ жартысында салынып жартылай сақталған ескерткіш: Рабиға Сұлтан Бегім кесенесі

XV ғ ІІ жартысында Шайбани ханғақарсы соғыста қазақ хандығымен одақ құрды: Әмір Темір әулеті

XV ғ ІІ жартысында Шумен Талас өзендерінің аумағы қарады: Қазақ хандығына

XV ғ ІІ жартысындағықазақ хандарыныңСырдария бойындағықалаларүшінкүрестегібасты қарсыласы: Мұхаммед Шайбани

XV ғ ІІ-ші ширегінен бастап Шығыс Дешті қыпшақтағы билікті өз қолына алған әулет: Шайбани

XVI ғ 20 жылдары Қасым хан қайтыс болған соң - Әлсіреді

XVI ғ 50-60 ж Қазақ хандығына қарсы үлкен соғыс бастаған Моғолстанға қарсы Хақназар пайдаланды: Қазақ-қырғыз одағын

XVI ғ 50-60 ж Моғолстанның Қазақ хандығына қарсы соғыста қаза тапты: Абдрашидтің баласы

XVI ғ 50-60 жылдарыҚазақ-моғол соғысындаМоғоләскерінбасқарғанхан: Абдар-Рашид

XVI ғ 80-90-шы жылдары билік құрған Қазақ ханы: Тәуекел

XVI ғ I жартысындағы Қазақ хандығы тәуелсіз, дербес мемлекет есебінде белгілі болды: Орта Азия мен Шығыс Еуропаға

XVI ғ II жартысында Жетісу қазақтарының жағдайын ауырлатқан оқиға: Ойраттардың тонаушылық жорықтары

XVI ғ II жартысында Қазақ хандығының күш-қуатын беделін арттырған, жерін кеңейтуге себеп болған тарихи оқиға: Мәскеуге қосылуды жақтаған Ноғай ұлыстарын талқандап, өзіне қосып алуы

XVI ғ алғашқы ширегінде Қазақ хандығын билеген хандар: Тәуекел, Есім

XVI ғ аяғы мен ХVІІ ғ. басындабилікқұрғанқазақ ханы: Есім

XVI ғ аяғында Жоңғар шапқыншылығына ұшырап, экономикасы құлдырап, құлауға айналған қала: Сайрам

XVI ғ аяқ кезінде қазақ хандығын күшейткен қазақ ханы- Тәуекел

XVI ғ бас кезінде Қазақ хандығын билеген Жәнібек ханның ұлы: Қасым хан

XVI ғ бас кезінде Қазақ хандығының т сыр бойынабилік жүргізуіне бөгет жасаған хан: Мұхаммед шайбани

XVI ғ бас кезіндеҚасым ханныңсыртқысаясатындағыбастыбағыт: Сырдариябойындағы қалаларды қарату

XVI ғ басында Қазақ хандығының біртіндеп халықаралық қатынастарға тартылуына қол жеткізген хан: Қасым

XVI ғ Батыс Монғолияны мекендеген жоңғарлар тайпасы: Ойраттар

XVI ғ бірінші ширегінде Қазақ хандығында орын алған саяси дағдарыстың себебі: Қасым ханның қайтыс болуы

XVI ғ жазылған тарихи шығарма: «Шыңғыснама»

XVI ғ қазақ жасақтарыныңтегеуірінінешыдайалмағанноғайларығысты: Дон даласына

XVI ғ қазақжерініңбасымбөлігінөзінеқаратқанқазақ ханы :Қасым

XVI ғ Қазақ хандары мен Өзбек хандарының арасындағы ұзаққа созылған шайқас нәтижесінде Қазақ хандығына қосылған қала: Ташкент

XVI ғ Қазақ хандығы мен Орыс мемлекетінің шекарасының жақындай түсуін тездетті: Ноғай Ордасының ыдырауы

XVI ғ қазақ хандығына түпкілікті өткен қала: Сауран

XVI ғ Қазақ хандығының тағында ұзақ отырған хан: Хақназар

XVI ғ Қасым ханныңұзаққасозылғаншайқасы бағытталды: Шайбани ханға

XVI ғ Моғолстанмен, Сібір хандығымен, Ноғай Ордасымен және Шайбан әулетімен әскери-саяси қатынасқа түсіп, Қазақ хандығының аумағын кеңейтті: Хақназар хан

XVI ғ Моғолстанныңәлсіреуі Қасым ханныңосы өлкедегібюилігін нығайта түсті: Жетісудағы

XVI ғ Моғолстанның ішкі-сыртқы істерінде үлкен ықпалы болған қазақ сұлтаны: Ескендір

XVI ғ НоғайОрдасыныңыдырауы: Қазақ хандығы менОрыс мемлекетініңшекарасыныңжақындай түсуінтездетті

XVI ғ орта шенінде Қазақ хандығына қарсы шапқыншылық жорықтар ұйымдастырған елдер: Сібір ханы мен Моғолстан

XVI ғ ортасындажазылғанӨтемісқажының «шығыснама» шығармасында баяндалады:Ж ошы хан әулетініңтарихы

XVI ғ ортасында Ноғай ордасындағы өзара жау екі топтың пайда болуын сәтті пайдаланған қазақ ханы: Хақназар

XVI ғ соңында Қазак хандығының астанасына айналған қала: Түркістан

XVI ғ Сібір ханы менМоғолстан билеушілерініңқазақ еліне жасаған шабуылына тойтарысберу мақсатында Хақназар одақ құрды: Шайбани әулетімен

XVI ғ Хақназар хан мен Моғолстан билеушілері арасындағы шайқастың негізгі себебі: Жетісу өлкесі үшін

XVI ғ Хақназар ханмен саяси қатынас жасаған өзбек билеушілері: Абдаллах, Баба сұлтан

XVI ғ ХақназарханныңкезіндеҚазақ хандығыменсаяси қақтығысқатүскенелдер: Өзбек хандығы,Моғолстан

XVI ғ ІІ жартысындаҚазақжеріне шабуылжасайбастағаншығыстағытайпа: ойраттар

XVII ғ 40 жылдарынан бастап, Қазақ хандығына қауіп төндірген мемлекет: Жоңғария

XVII ғ II жартысындағы Қазақ хандығының астанасы: Түркістан

XVII ғаяғы мен 18ғ басында Қасым, Хақназар,Тәуекел тұсындағыданда қуатты мемлекет құра алған- Тәуке

XVII ғ аяғы, XVIII ғасырдың бас кезінде дүниеге келген заңдар жинағы: «Жеті жарғы»

XVII ғ аяғында дүниеге келген заңдар жинағы:«Жетіжарғы»

XVII ғ басында Есім ханға бағынбай жеке хандық құрды- Тұрсын хан

XVII ғ басында Қазақ хандығының басқаруындағы саяси ерекшелік: Екі хан билік құрды

XVII ғ басында Тұрсын ханды қолдағаны үшін Есім хан қатаң жазалаған ру: Қатаған

XVIIғ басындахандық құрған сұлтанөзінеастанаетті: Ташкент қаласын-Самарқан қаласы

XVII ғ деректерге қарағанда алтындап, қымбат тастармен әшекейленген сөулелердің құны қалай бағаланған? Бір үйір жылқымен

XVII ғ қазақ хандығының ішкі-сыртқы саясаттағы беделінің әлсіреуіне себеп болған: Кіші хандардың дара билікке ұмтылуы

XVII ғ Қазақстанды зерттеуге қатысқан саяхатшылар: И.Фальк, И.Георги

XVII ғ Оғызнаманы толық жазып қалдырған- Әбілғазы

XVII ғ ортасында жоңғар мемлекетінің күш-қуатын біршама арттырған қонтайшы: Батыр

XVII ғ ортасында Қазақ хандығы жиі соғысқан мемлекет: Жоңғар хандығымен

XVII ғ ортасында Қазақ хандығын басқарған Жоңғарларға қарсы күресті ұйымдастырған хан -Жәңгір

XVII ғ соны XVIII ғ басында билік құрған қазақ ханы: Тәуке

XVII ғ соңында Жоңғарлар басып алған қалалардың саны: 9

XVIII ғ 20 ж Бұланты өзенінің бойындағы шайқастағы Қазақ-қырғыз әскерінің саны :60 мың

XVIII ғ 20 ж Жоңғар мемлекеті бейбіт келісімге келген мемлекет: Цинь империясы

XVIII ғ 50 ж Солтүстік – Шығыс Қазақстандағы ұзындығы 723 верст болатын шеп- Колыван шебі

XVIII ғ 70 жылдары Абылай бірқатар соғыстарда соққы беріп, салық төлеуге мәжбүр етті- Ташкент бегін, Ходжент әміршісін

XVIII ғ 70 жылдары Кіші жүз бен Орта жүз қазақтары белсене қатысқан көтеріліс: Е.Пуғачев көтерілісі

XVIII ғ 80 жылдары қазақ жеріне бірнеше рет шабуыл жасаған Жоңғар қонтайшысы: Қалдан

XVIII ғ I ширегінде патша өкіметінің Ертіс бойына әскери бекіністер салудағы басты мақсаты: Қазақ өлкесін жаулап алу

XVIII ғ II ж қазақ – орыс саудасының белгілі орталықтары – Семей, Өскемен, Бұқтырма

XVIII ғ аса танымал қазақ билеушісі- Абылай

XVIII ғ аяғында Кіші жүзде болған көтерілістің басшысы: С.Датұлы

XVIII ғ басында Жібек жолындағы сауданың бәсеңдеп, қалалардың әлеуметтік экономикалық жағынанкүйреуіне алып келген оқиға: Монғол шапқыншылығы

XVIII ғ; басында оңтүстіктен қазақтарға қауіп төндіргендер- Қоқан және Хиуа

XVIII ғ; басында солтүстік батыстан қазақтарға қауіп төндіргендер- Башқұрттар

XVIII ғ; басында солтүстіктен қазақтарға қауіп төндіргендер- Сібір казактары

XVIII ғ белгілі зерттеушіП.С.Палластыңеңбегі:«Ресей испериясының әр түрлі аймақтарына жасалған саяхат»

XVIII ғ дың 70 ж кішіжүзбен орта жүз қазақтары белсене қатысқан көтеріліс: Е.Пугачев көтерілісі

XVIIIғ Еділдің шығыс бөлігіндегі (Башқұрт көтерілісінен кейін) ірі көтеріліс- С Датұлы бастаған көтеріліс

XVIII ғ Жоңғар шапқыншылығы кезінде қазақтың батырларын, ұйымшылдығын жырлаған ақын: Тәтіқара жырау

XVIII ғ жоңғарларға қарсы күрескен қазақ батырларының ерлігін жырлаған жырау: Үмбетей(1706-1778)

XVIII ғ жоңғарларға қарсы күрескен қазақ батырының ерлігін жырлаған жырау: Үмбетей

XVIII ғ жыраулардың шығармашылығына арқау болған негізгі тақырып: Жоңғар шапқыншылығына қарсы күрес

XVIII ғ зерттеуші И.Г. Андреевтің еңбегінде баяндалды: Орта жүз туралы

XVIII ғ Кереку көлдерден Ресей губерниясына апарылатын тұз мөлшері: 300 пұт

XVIII ғ Кішіжүз қазақтарының солтүстік-батысындағы мемлекет: Қалмақ хандығы

XVIII ғ қазақ әдебиетініңөкілі,ұлытұлғалардың бірі, Абылайдың кеңесшісі болған жырау: Бұқар

XVIII ғ Қазақ даласын «ақ мешін» жұты шарпыған кез - 1723ж

XVIII ғ қазақ жерлерін қалпына келтіріп,билік жүргізген хан Абылай

XVIII ғ қазақ жері,халқы туралықұнды мәлімет қалдырған зерттеушілер:Г.Миллер,А.Янушкевич

XVIII ғ қазақжері, халқы туралы құнды мәлімет зерттеушілер: Г.Миллер, П.Рычков

XVIII ғ қазақ жері, халқы туралы құнды мәлімет қалдырған зерттеушілер: Г.Миллер, П.Рычков

XVIII ғ қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресіне белсене қатыскан сұлтан: Барақ;

XVIII ғ Қазақстанды зерттеуге қатысқан саяхатшылар: И. Фальк, И. Георги

XVIII ғ Қазақстанды зерттеуде сүбелі еңбек сіңірген өлкеде болған шетел саяхатшылары: Паллас П.С, Фальк И.Л, Георгий И

XVIII ғ қазақтардың Ресеймен сауда жасайтын негізгі орындардың бірі: Семей

XVIII ғ қайғы қасірет заманында дүниеге келген ән :«Елім-ай»

XVIII ғ Қытаймен дипломатиялық қатынас орнатқан хан: Абылай

XVIII ғ; Орта Азияны, Батыс Сібірді сапалы ас тұзымен қамтамасыз ететін тұз көлдері- Қараман, Қасқасу,Кереку

XVIII ғ ортасында қазақ билеушілерімен Қытай арасында шиеленістің басты себебі: Жер қатынастары

XVIII ғ өмір сүрген Абылай ханның ұнатқан серігі,кедей отбасыдан шыққан атақты жырау: Тәтіқара

XVIII ғ өмір сүрген, Абылай ханның серігі, атақты жырау: Тәтіқара

XVIII ғ өмір сүрген, Абылай ханның серігі, атақты жырау: Бұхар

XVIII ғ соңында Қырым хандығы құлағаннан кейін, Ресейдің қуғынына ұшырап, аман қалған ноғайлар көшіп кетті- Туркия,Салт.Кавказ, Қазақ елі мен Башқұртқа.

XVIII ғ Сібір мен Қазақстан туралы зерттеу жүргізіп, құнды мағлұматтар қалдырған зерттеуші: Г.Ф.Миллер

XVIII ғ терең ойлы мол өсиет қалдырған «көмекей әулие» атанған жырау: Бұқар жырау

XVIII ғ І-ширегінде патша өкіметінің Ертіс бойына әскери бекіністер салудғы басты мақсаты: Қазақ өлкесін жаулап алу

XVIII ғ ІІ жартысындағы танымал халық ақыны: Тәтіқара

XVIIІ ғ қазақ әдебиетінің өкілі, ұлы тұлғалардың бірі, Абылайдың кеңесшісі болған жырау Бұқар(1684-1781)

XVIIІ ғ шығармаларын аңызға айналған сардарлар Қабанбай мен Бөгенбай батырларға арналған халық ауыз әдебиеті көрнекті өкілдерінің бірі Ақтамберді

XVI-XVII ғғ Қазақ тіліндеәдебиетпен тілескерткіші,тарихишығарма: «Жами ат-тауарих»

XVI-XVII ғғ Қазақ хандығында ата- аймақты басқарды: Ақсақал

XVI-XVII ғғ Қазақ-монғол қарым-қатынастарының тарихы баяндалған “Тарих” атты еңбектің авторы Шах-Махмұд Шорас

XVI-XVII ғғ Түйе мен қой-ешкілер үшін қыстық жайылымға таңдалған жер: Қызылқұм шөлі

XVIІ ғ басында Қазақ хандығында бір мезгілде билік құрған екі хан: Есім, Тұрсын

XVIІ ғ басындағы Есім ханныңкезіндегі Қазақ хандығының астанасы: Түркістан

XVIІІ ғ белгілі зерттеуші П.С.Палластыңеңбегі:«Ресей империясыныңәр түрлі аймақтарына жасаған саяхат»

XV-XVI ғғ аралығында қазақ хандығының астанасы -Сығанақ;

XV-XVI ғғ Моғолстан,қазақхандығыжайындақұнды тарихигеографиялық мәлімет беретін шығарма :«Тарих-и рашиди»

XV-XVI ғғТайпалародағынегізіндеқалыптасқанбасқаруқұрылымы: Қазақжүздері

XVғ 70ж Сауран түбінде қазақтардан жеңіліс тапқан Шайбани хан қашты: Бұқараға

XVғ 80 ж. Қазақ хандығына жорық жасаған кезінде Шайбани ханға қолдау көрсеткен: Моғолстан ханы

XVғ II жартысында жүргізілген соғыстарын келісім шартпен аяқтаған елдер: Қазақ хандығы мен Шайбани әулеті

XVғ II жартысында Қазақ хандығы, Шайбани хан, Темір ұрпақтары, Моғолстан билеушілерінің арасындағы талас тартыстың негізі. Сыр бойындағы қалалар

XVғ II Қазақ хандығы мен Темір әулетінің одағы бағытталды: Шанбани әулетіне

XVғ аяғында Қазақ хандығының күш қуатын, саяси беделін әлемге танытқан қалалар: Сығанақ, Созақ;

XVғ екінші жартысында салынған Рабиға Сұлтан Бегімнің кесенесі орналасқан қала: Түркістан.

XVғ Тарбағатай ертіс Зайсан Обь және Тобыл маңын мекендеген тайпа Керейлер

XVғ Түркістан мен Қаратау аралығында мекендеді: қоңыраттар

XVғ ІІ Ж. Қазақ хандығы мен Темір әулетінің одағы бағытталды: Шайбани әулетіне

XVғ ІІ жартысында Қазақ хандары мен шайбани ханның арасындағы шайқастардың басым бөлігі: Созақ, Сауран Сығанақ Отырар қалаларының маңында

XV-ХVІ ғ Дешті Қыпшақта белгілі болған әнші мен жыраулар- Асан қайғы, Қазтуған

XVІ ғ 40 ж жазылған «Тарих-и Абулхаир-хани» еңбегінің авторы- Масуд ибн Усман Кухистани

XVІ ғ 50-60 Қазақ-моғол соғысында Моғол әскерін басқарған хан: Абдар-Рашид

XVІ ғ бас кезінде Шайбанилар бастаған көшпелі өзбектердің бір бөлігі кеткен жақ- Мәуреннахр

XVІ ғ басында Қасым ханның сыртқы саясатының басты бағыты- С ырдария бойындағы қалаларды қаратып алу

XVІ ғ Батыс Моңғолияны мекендеген жоңғарлар тайпасы: Ойраттар

XVІ ғ Қазақ хандығы мен Орыс мемлекетінің шекарасының жақындай түсуін тездетті: Ноғай ордасының ыдырауы

XVІII ғ 1 жартысында қазақтардың Ресейге қосылуын ұйымдастырушы: Әбілқайыр хан(1680-1748)

XVІ-XVІІ ғғ қазақ тілінде жазылған әдебиет пен тіл ескерткіші, тарихи шығарма «Жами ат-тауарих»

XVІ-ХVІІ ғғ тарихи шығармалар жазыла бастаған тіл- Қазақ тілі

XVІ-ХVІІІ ғғ Қазақ халқының құрамындағы екі негізгі топ- Ақсүйектер мен қарасүйектер

XVІІ ғ аяғы, XVІІғ бас кезіне дүниеге келген заңдар жинағы :«Жеті жарғы»

XVІІ ғ басында Қазақ хандығының басқаруындағы саяси ерекшелік: Екі хан билік құрды

XVІІ ғ ортасындаҚазақ хандығын басқарған, жоңғарларға қарсы күрестіұйымдастырған хан: Жәңгір

XVІІ-ХҮІІІ ғ Орыс мемлекетімен, Қырым және Қазақ хандықтарымен сауда-экономикалық, саяси тығыз байланыста болған ел- Ноғай Ордасы

XVІІІ ғ 20ж Жоңғар мемлекеті бейбіт келісімге келген мемлекет: Цинь империясы

XVІІІ ғ 50 ж Омбы бекінісінен Кіші Нарын бекінісіне дейін, ұзындығы 1684 верст болатын шеп – Ертіс шебі

XVІІІ ғ 50 ж Сібір редутынан Омбыға дейінгі ұзындығы 553 верст болатыншеп- Горькая шебі

XVІІІ ғ 60-70 жж 330-ға жуық қазақ көпестері сауда жасап тұрған айырбас сауданың ірі орталығы- Семей

XVІІІ ғ белгілі зерттеуші Ц.С.Палластың еңбегі: Ресей империясының әр түрлі аймақтарына жасалған саяхат»

XVІІІ ғ өмірсүрген, Абылайханныңсерігі, атақты жырау: Тәтіқара

XVІІІ ғ Сібірмен қазақстан туралы зерттеужүргізіп,құндымағлұматтар қалдырған зерттеуші: Г.Ф.Миллер

XX ғ 20-30 жж қазақстан ғылымының штабын басқарған кеңестік ірі түрколог, академик- Самойлович

XX ғ 20-жылдарындағы әйелдер қозғалысының белсенді өкілі: Ш.Иманбаева

XX ғ 30 жылдары тоталитарлық, казармалықжүйені енгізген: И.В.Сталин

XX ғ 30-жылдарыөнеркәсіптідамытуғабағытталғансаясат: индустрияландыру

XX ғ 30-жылдары профессоратағыналғанқазақ ғалымытарихшы: С.Асфендияров

XX ғ 40-50 жж қудалауға іліккен көрнекті қазақ ғалымдары: Е.Ысмайлов, Б.Сүлейменов, С.Кеңесбаев.

XX ғ 40-50 жж. басында биология, медицина, геология саласындағы кейбір ғалымдарға тағылған айып :«космополит»

XX ғ 40-50 жылдарының басында биология, медицина, геология ғылымдары саласының біраз ғалымдарына тағылған айып: «космополит»

XX ғ 50 ж жазықсыз қудаланып, Қазақстаннан кетуге мәжбүр болған ғалым:Қ.Сәтбаев

XX ғ 50 жылдардың соныңда «Бүкілодақтық комсомолдық екпінді құрылыс»- деп жарияланған өнеркәсіп орны: Теміртау металлургия комбинаты

XX ғ 50-жылдары «Ленинград ісі», «Дәрігерлер ісі» сияқтыҚазақстандақолғаалынғаніс:«Бекмахановісі»

XX ғ 50-жылдарыбіраз ғалымдарына«космополит» дегенайып тағылған салалары: Биология,медицина

XX ғ 50-жылдары Отанынан тыс жерге кетіп қалуға мәжбүр болған жазушы. М.Әуезов

XX ғ 50-жылдарысаяси қудалануғаұшырағанғалымдар: А.Жұбанов, Қ.Жұмалиев

XX ғ 50-жылдарындаәлеуметтікжағдайғабайланысты жұмысшылар наразылығыөтті: Теміртауда

XX ғ 60 жылдары ғылыми техникалық прогрес негізінде электро- техникалық машина жасау жөніндегі пайда болған ірі кәсіпорындардың бірі: Өскемен конденсатор зауыты

XX ғ 60-80 жылдары ғылыми еңбектерді бағалау оның авторларына ғылыми дәреже беру шешілді: Мәскеуде

XX ғ 60-80 жылдары халықаралық сайыстарда лауреат атағына ие болып, көптеген шетелдерге танылған ансамбль: «Дос-Мұқасан»

XX ғ 60-80 жылдары халықаралық сайыстарда лауреат атағына ие болып, көптеген шетелдерге танылған әнші: Р.Рымбаева

XX ғ 70-80 жылдары есімі әлемге әйгілі болған әнші: Ә.Дінішев

XX ғ 70-ші жылдары фермерлік шаруашылықты дамытуға өз үлесін қосып, қағазбастылыққа шектеу қойған: И.Худенко

XX ғ 80 ж соңында шығармашылық мұралары ақталған қайраткердің бірі: М.Жұмабаев

XX ғ 90-жылдары Қазақстанда саяси қозғалыстар қызметін тәртіпке келтіру мақсатымен қабылданған заң: «Қазақ КСР-індегі қоғамдық бірлестіктер туралы»

XX ғ II жартысында көмірді ашық әдіспен өндіретін кен орнына айналды: Екібастұз кен орны

XXғ Ақмола облысында орналасқан Успен кеншінде жұмысшы саны - 300 астам

XX ғ басында «Алаш» партиясының ресми басылымына айналған газет :«Қазақ»

XX ғ басында 1 десятина егістік жері бар топ- Батырақ;

XX ғ басында 10 десятинаға дейінгі жері бар топ- шамалы орта шаруа

XX ғ басында 15 десятинаға дейін егістік жері бар топ: Ауқатты орта шаруа

XX ғ басында 15 десятинадан асатын егістік жері бар топ кулак

XX ғ басында 300-400 жұмысшысы бар ірі өнеркәсіпорны: Успен кеніші, Риддер өнеркәсібі, Спасск зауыты, Қарағанды көмір шахтасы

XX ғ басында 300-ден астам жұмысшысы бар Успен кенішіндегі жұмысшы-қазақтар саны- 265 адам

XX ғ басында 4 десятинаға дейін егістік жері бар топ- өте кедей шаруа

XX ғ басында 5-8 десятинаға дейін егістік жері бар топ- кедей

XX ғ басында ағарту ісін дамытуда белгілі орын алған қазақстанмен іргелес қалаларда басылып шыққан газет: «Сибирская жизнь»

XX ғ басында ағарту ісін дамытуда,оны уағыздауда белгілі орын алған,журнал: «Айқап», «Киргизская степная газета», «Қазақ газеті»,«Степной край»

XX ғ басында азаттық үшін күрескен ұлт қайраткерлері: Ә.Бөкейханов,А.Байтұрсынов(1873-1937)

XX ғ басында Байлар мен ақсүйектердің жемқорлығын мінеуде,сөзбен түйреп, олардың бет пердесін ашуда поэзиялық талабы ерекше тұлға: Ж.Жабаев

XX ғ басында есімі бүкіл қазаққа танымал болған әнші М.Шамсутдинова

XX ғ басында жалақыны 26% арттыруға қол жеткізген кеніш: Ембі (Жем)

XX ғ басында жан басына шаққанда Ақмолада -2,5, Торғайда -6,9, Семейде 2тиын бөлінген қаржы: Ағарту ісіне

XX ғ басында жарық көрген Ш.Құдайбердіұлының кітабы: «Түрік, қырғыз, қазақ һәм шежіресі»

XX ғ басында жарыққашыққанШ.Құдайбердіұлыныңкітабы :«Қазақ айнасы»

XX ғ басында жарыққа шыққан Ш.Құдайбердіұлының шығармасы «Мұсылмандық шарты»

XX ғ басында Жетісу өңірінде кедейлер мен батырақтар үлесі- 28,3%

XX ғ басында Жетісу өңірінде кулактардың үлес пайызы 25 %

XX ғ басында жұмысшы ереулінің тегеурінді болғаны соншалық өндіріс иелері арнайы комиссия түзуге мәжбүр болған кеніштер: «Николай», «Основательный» (Өскемен уездері)

XX ғ басында кітап басып щығару қолға алынған қалалар: Орынбор,Орал,Семей,Омбы

XX ғ басында қазақ ауылдарыныңсаяси сауаттылығыныңдамуындамаңыздырөл атқарды: Баспажұмысының басталуы

XX ғ басында қазақ елінің азаттығы үшін күрескен партия: Алаш

XX ғ басында қазақ еңбекшілерін қорғауда аянбай еңбек еткен ұлт зиялылары: Тынышбайұлы, Б.Сыртанов (Жетісу), Ә.Бөкейханов(Семей), Б.Қаратеев(Орал), А.Байтұрсынұлы(Торғай)

XX ғ басында қазақ кәтаптарын басып шығарған баспаханалар: Орынбор, Ташкент

XX ғ басында қазақ кітаптарын басып шығару ісі қолға алынған қаланың бірі: Ташкент,Петербург,Қазан

XX ғ басында қазақкітаптарын басыпшығаруісінқолғаалғанресейқаласы: Петербург

XX ғ басында қазақ халқының ұлттық санасын оятушы, отаршылдыққа қарсы күреске дем беруші, бұрын кадет партиясы Орталық Комитетінің мүшесі болған: Ә.Бөкейханов.

XX ғ басында Қазақстанда өнеркәсіптің жақсы дамыған түрі: кен өндірісі

XX ғ басында Қазақстанды қанау күшеюі себебі: І Дүниежүзілік соғыс

XX ғ басында қоныстану қоры айналысты: Қазақтардың жерін тартып алумен

XX ғ басында мәдениет салаларының қарыштап дамуына алғышарт жасаған- Баспа ісі

XX ғ басында Мемлекеттік Думаға Жетісудан сайланған федерлист: М.Тынышпайұлы

XX ғ басында музыка өнерін дамытуға үлес қосқан қазақтың әнші бұлбұлы М.Шамсутдинова

XX ғ басында Орынбор-Ташкент шойын жолына жұмысқа тартылғандардың саны: 30-40 мыңғажуық;

XX ғ басында өлкедегі революциялық бой көтеруге жетекшілік етті: большевиктер,Социал демократтар.

XX ғ басында өндіріс орындарында жасөспірімдерге күніне төленетін еңбек ақысы: 20 тиын

XX ғ басында өндіріс орындарындағы жұмыс мерзімінің ұзақтығы 12-14 сағат

XX ғ басында патша өкіметіне қарсы күресте қазақтардыңсаяси белсенділігінің күшеіне әсер еткен оқиға: 1905-1907 жж револция кезіндегі қозғалыстар

XX ғ басында патша үкіметіне қарсы насихаттық социал-демократтық газет- «Искра»

XX ғ басында Патша үкіметінің ұлттық аймақтарда орыс-қазақ мектептерінің кеңеюіне жағдай жасаған оқу-ағарту ісіндегі ережелері жарық көрді- 1906жылы

XX ғ басында петициялық қозғалыстың нәтижесі: Қазақтар мемлекеттік Думаға сайланды

XX ғ басында петициялық қозғалыстың нәтижесі:Қазақтар мемлекеттік «Асыл тастар» еңбегін жазған ортағасырлық ғалым: Әбу Райхан әл-Бируни

XX ғ басында революциялық қызметі Қазақстанда жалғасты - Фрунзе, Куибышев

XX ғ басында Ресейдің алға шығуына негізгі кедергі: Феодолизм қалдықтары, биліктің патшалық болмысы

XX ғ басында Успен кенішінде құрылған капиталға «капиталға қарсы Орыс-қырғыз одағы» ұйымыныа басшылық еткендер- П.Топорный, Л.Байшағыров, С.Невзоров

XX ғ басында Успен кенішінде құрылған ұйым: «Капиталға қарсы орыс- қырғыз одағы»

XX ғ басында Успен кенішіндегі «Капиталға қарсы Орыс-Қырғыз одағының» талаптарын қазақшаға аударып, кеніш жұмысшыларының арасында таратқандар- Өтемісұлы, Өмірбекұлы, Батырбайұлы

XX ғ басында ұлт зиялыларының ұлт мүддесін қорғаудағы күресу басталды: 1905-1907 революция кезінде.

XX ғ басында Француз президентінің жиені Карноның меншігі болып саналатын, ал іс басқарушысы ағылшын Фелль болып табылатын кеніш- Успен(Нілді)

XX ғ басында халық мәдениетіндегі жан-жақты дамыған сала Музыкалық мәдениет

XX ғ басында шығармалары арқылы гуманистік бағыттағы ақын,тарихшы,философ ретінде танылған: Ш.Құдайбердіұлы

XX ғ басында шығармашылығы халықтың рухани өмірінде жарқын құбылыс болған қыршн кеткен – Сұлтан Махмут Торайғыров

XX ғ басында Шымкент уезінде орыс шаруаларының арасында батырақтар мен кедейлер үлесі- 40%

XX ғ басындағы «Гәкку» әнінің авторы- Үкілі Ыбырай

XX ғ басындағы «Көңілашар» күйінің авторы- Дина Нұрпейісова

XX ғ басындағы «Майдақоңыр» әнінің авторы Естай

XX ғ басындағы бес жылда өлкедегі тартылған темір жол ұзындығы жетті- 1818 шақырымға

XX ғ басындағы қазақ халқының рухани мұрасын зерттеуге тыйым салды: 1947 ж.
XX ғ басындағы Қазақ халқының ұлттық-демократиялық қозғалысының көшбасшысы, ғалым, публицист :Ә. Бөкейханов

XX ғ басындағы қазақтың ұлттық мемлекеттігін құру идеясын ұсынған партия: Алаш

XX ғ басындағы өлкедегі революциялық оқиғалардың ішінен ерекше көзге түсетіні- Успен кеншіндегі ереуіл

XX ғ басындағы патша үкіметінің шығыс аудандардағы ірі экономикалық шарасы: Орынбор-Ташкент темір жолының салынуы

XX ғ басындағы Республикадағы мектептердің саны8 мыңнан астам

XX ғ бірінші жартысында теңкөріс, кеңестік Отан, бостандық, адамгершілік, махаббат туралы өлеңдер мен дастандар жазған көрнекті қазақ ақыны- Иса Байзақов

XX ғ екінші жартысында көмірді ашық әдіспенөндіретінірікен орнына айналды: Екібастұз кен орны

XX ғ екінші жартысында суының тартылуы нәтижесінде Қазастан мен орта Азияға үлкен экологиялық апат әкелген: Арал теңізі

XX ғ қазақ шаруалары қарсылығының барысы хақында жазып тұрған басылым: «Орынбор өлкесі», «Орал күнделігі», большевикттік бағыттағы «Орал»

XX ғ Қазақстан жерінде ядролық қалдықтар сақтайтынқоймаларсаны: 300

XX ғ ортасына дейін жұмыс істеген шығыс моншасы орналасқан қала: Түркістан

XX ғ Ресей патша өкіметіне қарсы шыққан көтеріліс: 1916 ж ұлт азаттық қозғалыс

XX ғ Ресейшаруалардыңбасыбайлыезгісініңжойылғанмерзімі: 1861 жылы

XX ғ соңында ЮНЕСКО-ның шешімімен 150 жылдық мерейтойы тойланған қазақтың ұлы ақыны А.Құнанбаев

XX съезден кейін ақталған қайраткер: Н.Нұрмақов

X-XI ғғ арасындағы қала мәдениетінің дамуында маңызды роль атқарды- Ислам

X-XI ғғҚимақ жерінде жиішабуыл жасағанмемлекет: қарахан

X-XII ғ қалалар дамуының өзіне тән бір ерекшелігі- Отырықшы мәдениеттің Қазақстанның орталық және шығыс аймДата добавления: 2015-09-06; просмотров: 38438. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия