Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Погляди М.Грушевського на українську історію XIX -XX ст.
19 ст. в працях Грушевського посідає цен­тральне місце. Перша половина століття означала рішучий відхід від антикварності до культу народності під впливом німецького романтизму, через російську історіографію та захід­нослов'янське оточення. Те, що раніше було об'єктом родинно­го вшанування, дістає нову цінність. Збирання етно­графічних матеріалів, здебільшого фольклорних, стає «про­відним інтересом у сфері українознавства». Українська етно­графія, за словами Г, стає «бойовою наукою надов­го, мало не на все XIX ст.».

Не обійшов увагою Г і початок археографічної діяльності на просторі українознавства, пов'язаний з працями митрополита Болховітінова, київської археографічної комісії, М. Бодянського. З ідеологічної точки зору важливі прийоми історіографічних спостережень Г. Так, розвиток історичних дослід­жень він розглядає у тісному зв'язку із суспільно-політ думкою та громадсько-пол рухами. Епоха Кирило-Меф товариства оцінювалась ним як «кульмінацій­ний пункт у розвитку політичної та громадської укр самосвідомості».

Розвиток «укр вивчень» у другій половині XIX ст. Г пов'язує з іменами Костомарова, Куліша, Антоновича, Лазаревського. Г вико­ристовує в своїх дослідженнях такий історіографічний прийом, як вивчення іст думки у зв'язку з наук інституціями.

Від попередніх дослідників «історії малоруської історіографії» Г відрізняє цілісний підхід до історіографічного процесу в усіх укр землях. В останні десятиліття XIX ст., з точки зору Г, центром іст студій стала Галичина. Здобутки укр учених Наддніпрянщини, че­рез несприятливі умови та урядові переслідування в Росії, зго­дом були синтезовані на галицькому ґрунті. Про це свідчить реорганізація НТШ, заснова­ного ще у 1870-х роках «українцями з Росії», видання багатотом­ної історії укро народу та його ж історії української літератури. У 100 томах ЗНТШ накопичені чис­ленні матеріали з політичної, культурної та соціальної історії, а також з етнології, історії літератури та фольклору. В цілому, в українознавстві, підсумовує Г, не було такої га­лузі, яка б не була опрацьована дослідниками східних та захід­них укр земель. За допомогою тих самих розумових сил у тісному союзі з НТШ почало діяти Наукове товариство у Києві, засноване у 1907 р.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 331. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7