Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЧУТТЄВОЇ СФЕРИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
№ теми Назва теми Усього годин Лекції Практичні заняття Самостійна та індивідуальна робота
1.1 Сенсорний розвиток особистості в молодшому шкільному віці: сутність, чинники, одиниці формування
  Разом за змістовим модулем 1

Навчальні цілі: розкрити сутність, властивості, чинники та вікові особливості сенсорного розвитку молодших учнів; охарактеризувати сенсорне вміння як одиницю формування перцепції школярів, ознайомити з видами, структурою та механізмом утворення сенсорних умінь.

Ключові поняття: сенсорний розвиток; безперервність, незворотність, нерівномірність, асинхронність, індивідуальні та типологічні відмінності сенсорного розвитку; біологічні та соціальні, керовані та некеровані, зовнішні (об’єктивні) та внутрішні (суб’єктивні) чинники сенсорного розвитку; анатомо-фізіологічні апарати відчуттів; природне і штучне предметне середовище сенсорного розвитку, соціальне середовище сенсорного розвитку; цілеспрямоване навчання перцепції; суб’єкт сприймання, перцептивна компетентність, перцептивна активність; вікові особливості сенсорного розвитку молодших учнів; сенсорне вміння, перцептивна дія; зорові, слухові, дотикові сенсорні вміння; структура сенсорного вміння; завдання, засоби і способи обстеження об’єктів; ознайомлювальні та розпізнавальні перцептивні дії, інтеріоризація операцій сприймання.

У результаті опанування навчальної дисципліни студент має

знати: сутність, властивості, чинники та рушійні сили сенсорного розвитку, показники його прояву в молодшому шкільному віці; визначення, види, структуру та механізм формування сенсорних умінь;

уміти: установлювати взаємозв’язок між загальним, психічним і сенсорним розвитком особистості; доводити багатофакторність формування перцепції дитини, провідну роль організованого навчання в цьому процесі; визначати типологічні та індивідуальні відмінності чуттєвої сфери молодшого школяра; класифікувати сенсорні вміння відповідно до складу сприймання; обґрунтовувати структуру і механізм формування сенсорних вмінь закономірностями функціонування перцептивних дій різних модальностей.Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 276. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия