Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Риторика як наука.
З одного боку, красномовство - це мистецтво, розкута гра словом, якою можна милуватися, як милуються виступом артиста. Часом такий дар проявляється сам собою, від природи. Водночас риторика - це ще й наука, яка має свої закони, правила, особливості.

Слово риторика грецького походження, що в перекладі означає «ораторське мистецтво». Риторика як наука виникла у істинно демократичній Давній Греції 2,5 тисяч років тому з єдиним призначенням впливати на розум і волю громадян засобами живого слова і тим допомагати їм та захищати.

Батько риторики, видатний оратор Давнього Риму Цицерон писав: "Краща в світі мета - стати хорошою людиною". Тому в давньому світі існували чисельні школи філософії, риторики, ораторського мистецтва, де обдарована молодь оволодівала секретами класичних наук на користь собі й державі.

Термін «риторика» ніколи в історії не відзначався однозначним тлумаченням. Витоки його різних інтерпретацій сягають глибокої давнини, коли чітко визначилися два підходи до сприйняття риторики: з одного боку Платон, Сократ, Арістотель, Цицерон, які розвивали концепцію змістової риторики, де одним із компонентів була ідея (Логос), а з другого школа Квінтіліана, яка розглядала риторику як мистецтво прикрашання мовлення.

У сучасних підручниках і тлумачних словниках подають такі визначення терміна «риторика»:

Риторика – це наука красномовства, ораторського мистецтва (словник української мови).

У першому підручнику з риторики (1620 р.), який був виданий у Росії, невідомий автор подає таке визначення: «Риторика научає правил життя і наставляє на корисну працю добрими словами».

Професор Галина Сагач розглядає риторику як науку про закони управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю, тобто, про закони, які визначають ефективність цієї діяльності.

Риторика – це наука і мистецтво переконуючої комунікації, що становить фундамент професіоналізму спеціалістів гуманітарного циклу (підручник з риторики Л. Спанатія).

Риторика – наука про способи переконання, ефективні форми впливу (переважно мовного) на аудиторію з урахуванням її особливостей (підручник із риторики Абрамовича та Чікарькової).

Риторика – наука мовознавча. Немає культури спілкування без знання мови, тому риторика потрібна в усіх галузях професійного навчання, в усіх сферах суспільного життя. Мова дає можливість реалізувати себе як духовну особистість. Вона моделює вчинки людини.

Мова підтримує в людині стан психологічної впевненості, рівноваги, дає почуття перспективи, духовної опори.

Мову можна визначати як стан розуму в певний час, результат мислення.

Риторика – це наука успіху. Як і кожну науку, риторику потрібно вчити. Нею треба оволодівати. Основними методами вивчення в давній риториці були повтори, декламації взірців і написання своїх промов за зразками. Проте не слід забувати, що риторика, як ніяка інша наука, є суто індивідуальною, особистісною. Вона виховує особистість, Але потребує ґрунтовної підготовки, такту, смаку, обережності.

Риторика – це наука текстотворча, в центрі її закони мислення і мовлення, механізми продукування усного й писемного тексту.

Багато чого з того, що входило в предмет риторики часів її розквіту, відійшло до предметів інших наук. Тому риторику називають систематичною наукою. Оскільки вона все систематизувала, або синтетичною, бо поєднувала в собі те, що пізніше розвинулося в інші науки.

Сучасна риторика як наука переконання засобами мови виходить далеко за межі публіцистичних промов. Вона має широке застосування в різних ситуаціях мовного спілкування як усього суспільства, так і окремих мовців.

Традиційно риторику сприймають як науку красномовства. Але саме риторика щоденного мовного спілкування в соціумі має перспективу широкого застосування в сучасному українському суспільстві.

Залежно від того, що говорити і кому, риторика відповідає на питання, як говорити, для чого і де.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 815. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия