Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Негізгі капиталдың ұдайы өндіріс статистикасы
Негізгі капиталдың ұдайы өндірісі жай және кеңейтілген түрлерге бөлінеді

 

Ұдайы өндірісті күрделі кеңейтілген жай ұдайы

жылдық = іске қосу + жөндеу = ұдайы + өндірістің

көлемі өндірістің көлемі

көлемі

Жай ұдайы өндіріс қандай құрал көздерден жасалады?

Негізгі капиталдың жай ұдайы өндірісі амортизациялық қордың әсер етуі есебінен жасалады.

Жай ұдайы өндіріс көрсеткіштері:

 

1)жай ұдайы ұдайы өндірістің кеңейтілген

өндірістің = жылдық - ұдайы өндірістің

көлемі (теңге) көлемі көлемі

 

кеңейтілген жыл бойындағы абсолюттік

ұдайы өндірістің = өсімі

көлемі (теңге)

 

2) амортизациялық қор;

3) жылдық амортизациялық аударымдардың сомасы;

4) амортизация нормасы;

5) тозу және жарамдылық коэффициенттері;

 

6) Жай ұдайы жай ұдайы өндірістің көлемі х100

өндірістің = ------------------------------------------------

үлесі(%) ұдайы өндірістің жылдық көлемі

 

Амортизациялық аударымдар негізгі капиталдың ішінара қалпына келтірілуін қамтамасыз ету керек, ол жөндеу жұмыстарын жаңғыртудың капиталдық кірісінде жүзеге асырылады. Өнімді өткізуіне қарай амортизациялық аударымдар амортизациялық қорда қорланады. Амортизациялық қорда тағайындау — істен шыққан негізгі капиталдың толық қалпына келтірілуін қамтамасыз ету.

Амортшация көрсеткіштері қалай белгіленеді?

Амортизациялық аударымдар өнімнің өзіндік құнына жатады.

1. Амортизациялық аударымдардың (А) жылдық сомасы:

а) егер жөндеу жұмыстарын жаңғыртулар болмаса, онда

 

 

Мұндағы: t - негізгі капиталдың қызметінің нормативтік мерзімі;

ә) егер жөндеу жұмыстарын жаңғыртулар болса, онда

.

Мұндағы: ЖЖҚ-жөндеу жұмыстарының құны,

ЖЖШ- жаңғыртуларға жұмсалған шығындар.

2. Амортизацияның жылдық нормасы (Na, %):

 

3. Амортизацияның жалпы сомасы ΣА = бастапқы құн + капиталды жөндеу жұмыстарының құны + жаңғырту шығындары - жойылған құн, ΣА= БҚ+ЖЖҚ+ЖШ-Ж, яғни БҚ=Σ А ЖЖҚ-ЖШ+Ж

ҰШЖ бойынша негізгі капиталдың тұтынылуы (НКТ) -есептік кезеңге арналған өндірісте пайдаланылатын негізгі капиталдың физикалық және моральдық тозуын немесе кездейсоқ зақымдануы, авариядан зақымдануы нәтижесіндс құнының азаюы. Негізгі капиталды тұтынуға кіретіндер:

- берілген кезенде тозу нәтижесінде тұтынылған негізгі капитал құнының бір бөлігі (амортизациялық аударымдар түрінде);

- жойылған негізгі капиталы амортизацияланып бітпеген минус құнды металлолом және басқа да материалдардың құндылықтары;

- сақтандыруға мүмкін болатын негізгі капиталдың жоғалуы нәтижесіндегі зиян мөлшері таза сақтандыру төлемдерінің сомасына тең болады.

Негізгі каапиталдың бар болуының көрсеткіштері қандай?

Негізгі капитал бұл моменттік (сәттік) көрсеткіш.Сондықтан негізгі капиталдыңқолда бар болу көрсеткіштері:

1. Ай, жыл басына негізі капиталдың құны

2. Ай, жыл аяғына негізгі капиталдың құны

З.Периодтағы (жылдық) негізгі капиталдың орташа кұнының бар болу (НК) себебі, олардың түсімі мен шығынына байланысты есепті кезең ішінде негізгі каииталдың қозғалыстары жүреді.

Статистика негізгі капиталдың орташа жылдық құнын не үшін қолданады?

Орташа жылдық көрсеткіштің мәні мынада:

1. Амортизацияның сомасын анықтауға қолданылады;

2.Негізгі капиталдың пайдаланылу көрсеткіштерін анықтауға қолданылады.

Негізгі капиталдың кеңейтілген ұдайы өндірісі қандай құрамдас көздермен қамтамасыз етіледі?

Негізгі капиталдың кеңейтілген ұдайы өндірісі негізгі капиталдың ұдайы өндірісінің капитал салымы ретінде қамтамасыз етіледі. Капитал салымы - жаңарту үшін, сонымен қатар кеңейтуге, негізгі капиталды техникалық жабдықтармен қайта қамтамасыз етуге арналған шығындар.

Кеңейтілген ұдайы өндірістің көрсеткіштері:

1) Негізгі капиталдың жаңару және істен шығу сомалары;

2) Негізгі капиталдың жаңару және істен шығу коэффициенттері;

3) Кеңейтілген ұдайы өндірістің көлемі — негізгі капиталдың абсолютті өсімі;

4) Күрделі қаржы жұмсалымының көлемі және құрылымы;

5) Жаңа негізгі қапиталдың іске қосылуы;

6) Кеңейтілген кеңейтілген ұдайы өңдірістің көлемі х 100

ұдайы өндірістің = --------------------------------------------------

үлесі (%). ұдайы өндірістің жылдық көлемі

Негізгі капиталдың жаңару көрсеткіштерінің мәні неде?

Негізгі капиталдың жаңару көрсеткіштері мынаны сипаттайды:

1) Негізгі капиталдың өсу көлемін.

2) Жаңа негізгі капиталдар құру үшін күрделі қаржы жұмсауға бағытталған қаражаттың азаюын. Мысал. Фирманың келесі мәліметтері берілген (мың тг.): 1) жыл басындағы негізгі капиталдың бар болуы - 800; 2) жыл бойы: а) іске түскендердің барлығы - 150, оның ішінде жаңасы -90, индекстелгені — 20, күрделі жөндеу жасалынғаны - 40; ә) істен шыққандардың барлығы - 120, оның ішінде жойылғаны - 70, тозғаны - 50.

Көрсеткіштердің қандай түрлерін есептеуге болады?

I. НК-ның бағалау бойынша бар болуының көрсеткіші:

НКж.а.=НКж.6.+Т-Ш

1. Б.Қ.ж.а = 800+90-70= 820мың тг.

2. ҚКҚж.а. =800+90+20-70=840мың тг.

3. а) ҚҚ ж.а. = БК ж.а. - Т+ Қ.Ж. = 820-50+40=810мың тг.

ә) ҚҚж.а. = ҚКҚ ж.а. - Т+ ҚЖ. = 840+ 40-50=830 мың тпг.

4. БК =

 

Коэффициенттерді есептегенде, (ҰШЖ) ҚКҚ бойынша жыл аяғындағы қалпына келтіру құнының көрсеткіштерін пайдаланамыз.

ІІ. Негізгі капитал күйінің коэффщиенттері

Коэффициентерді есептегенде, ҰШЖ бойынша жыл аяғындағы қалпына келтіру құнының керсеткіштері пайдаланылады.[65]

5. Ктозуж.а.=

Кж.ж.а.=

ІІІ. Негізгі капиталдың қозгалыс коэффициенттері:

Кжою=

Кістен шық.=

Ктүсу.=

Кжаңар=

Кжан интенсивт.=

яғни негізгі капиталдың жаңару интенсивтілігі төмендеді.

IV. Негізгі капиталдың динамикалық көрсеткіші

12. Өсу қарқыны: ӨҚ= = 105% немесе

V. Негізгі капиталдың ұдайы өндірісінің көрсеткіштері

13. Жылдық ұдайы өндірістің көлемі 90+40=130 мың тг.

14. Кеңейтілген ұдайы өндірістің көлемі 830-800=30 мың тг.

15. Жай ұдайы өндірістің көлемі 130-30=100 мың тг.

16. Ұдайы өндірістің құрылымы (%):

а)dкен=

ә) dжай=Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1484. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия