Студопедия — ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК


(За Г. Бондаренком)

АВЕРС – лицьова сторона монети, медалі.

АКЦІЯ – вид цінних паперів, документ, який дає право на частку від основного капіталу акціонерного товариства.

АЛТИН – російська срібна або мідна монета й лічильна одиниця, яка дорівнювала 6 денгам. Карбувалась у 1654 р. та у XVII ст.

АРХЕОГРАФІЯ – наука про теорію і методику видання писемних джерел, спеціальна історична дисципліна.

АРХЕОЛОГІЯ – наука, яка вивчає давнє суспільство за викопними залишками, старожитностями.

АРХІВОЗНАВСТВО – наука про історію, теорію і практику архівної справи, спеціальна історична дисципліна.

АРШИН – одиниця вимірювання довжини, яка дорівнює 71, 12 см.

АСИГНАТИ, АСИГНАЦІЇ – цінні папери позики під нерухомість, землю.

БАНКНОТИ – назва паперових грошових знаків, які забезпечуються банківськими активами.

БЕЗМЕН – вагова одиниця, яка дорівнювала 2, 5 фунта, або знаряддя зважування.

БЕРЕСТОЛОГІЯ – наука про письмена на бересті, спеціальна історична дисципліна.

БЕРКОВЕЦЬ – вагова одиниця, яка дорівнювала 100 пудам.

БІБЛІОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА – наука, яка обліковує, описує, оцінює та рекомендує друковані видання з історії; спеціальна історична дисципліна. Синонім: книгоописання.

БІЛОН – метал, з якого карбуються монети без вмісту або з незначним вмістом дорогоцінного металу.

БЛАЗОНУВАННЯ – опис герба за правилами.

БОНІСТИКА – наука про паперові гроші та цінні папери; спеціальна історична дисципліна.

БОРАТИНКА – мідний солід, монета 1659-1666 р., яка курсувала у Речі Посполитій.

БОЧКА – одиниця місткості в різні часи, яка вміщувала 10 відер, або 100 – 120 кг води; могла бути й іншої місткості, залежно від регіону.

БРАЦЛАВЕЦЬ – фальшива монета, яка у XVIII ст. дорівнювала тимфу.

БУЛАВА – 1) стародавня зброя, палиця з металевою або кам'яною головкою; 2) гетьманська відзнака XVI–XVIII ст., яка ще мала назву пернач і шестопер; Б. менші за ромірами давались полковникам.

БУНЧУК – гетьманська регалія XVI–XVIII ст. у вигляді палиці з кулею або вістрям, прикрашеної китицями.

ВАЛЮТА – іноземні гроші та оцінені в них майнові цінності і платіжні засоби.

ВЕВЕРИЦЯ, або ВЕКША – у XIII ст. грошова одиниця Київської Русі. 1 гривня кун =150 вевериць, або векш.

ВЕКСЕЛЬ – вид цінного паперу, боргове зобов'язання, видане на визначену суму, яке за певних умов мусить бути оплачене. ВЕКСИЛОЛОГІЯ — наука про вимпели, прапори, знамена тощо; спеціальна історична дисципліна,

ВЕРЖЕННЯ – одиниця вимірювання довжини, яка дорівнює 20 сажням, або 42, 5 м. Назва походить від слова " вергнути", або " кинути" камінь.

ВЕРСТА, або ПОПРИЩЕ – одиниця вимірювання довжини, яка дорівнює 750 сажням.

ВЕРШОК – у Київській Русі одиниця вимірювання довжини яка дорівнює 10, 5 см.

ВИЛИВОК, ЗЛИВОК – рання форма металевих грошей.

ВИСОКОС – (від лат. вісекстус, або,, другий раз шостий” день до початку наступних календ) додатковий день у календарному році юліанського і григоріанського календарів (365+1), який вставлявся між 23 і 24 фебруаріуса.

ВИТЬ – поземельна міра оподаткування, яка дорівнює 6-8 десятинам.

ВІДРІЗ — поземельна міра, яка дорівнює 3 десятинам.

ВІДРО – у різні часи одиниця місткості, яка дорівнює 10-12 кг

води.

ГАРНЕЦЬ – міра місткості, яка дорівнює 3, 23 л, 4 квартам.

ГЕНЕАЛОГІЯ – наука про походження та історію родів, окремих осіб та родинних зв'язків; спеціальна історична дисципліна.

ГЕОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА – наука про конкретну, перетворену людьми географію природи, економіки, населення; спеціальна історична дисципліна.

ГЕРБ – геральдичний знак держави, землі, міста, окремих родин та осіб.

ГЕРАЛЬДИКА – наука про герби; спеціальна історична дисципліна.

ГЕРМЕНЕВТИКА – наука про тлумачення змісту давніх або погано збережених текстів, які втратили первісний зміст; спеціальна історична дисципліна.

ГЛАГОЛИЦЯ (від слова,, глаголити” – говорити) – один з ранньослов'янських алфавітів, витіснений кирилицею.

ГРИВНЯ (ГРИВНА) – 1) шийна прикраса з дорогоцінного металу; 2) вагова одиниця; 3) грошова одиниця Русі визначеної ваги і форми; 4) грошова одиниця УНР з 1919 р; 5) грошова одиниця України з 1996 р.

ГРИВНЯ КУН – грошова одиниця Русі, яка спочатку дорівнювала 20 ногатам, 25 купам, або 50 резанам, пізніше = 20 ногатам – 50 кунам =150 векшам, або веверицям.

ГРИВНЯ (ГРИВЕНКА) СРІБЛА – у XIII ст. грошова одиниця Русі, яка дорівнювала 4 гривням кун, або 200 резонам.

ГРИВЕНИК (від гривні) – з 1699 р. срібна, потім мідно-нікелева монета номіналом 10 копійок.

ГРІШ – з XV ст. срібна, білонова монета держав Європи; празький гріш – чеська монета на українських землях XIV–ХVст.

ГРОШІ – загальний еквівалент усіх товарів. Виконують такі фунції: 1) міри вартості; 2) засобу обігу; 3) засобу платежу; 4) засобу; накопичення і створення скарбів; 5) засобу міжнародної купівлі та продажу товарів, світових грошей.

ГРОШОВА ОДИНИЦЯ – основний номінал грошової системи: 1 долар, 1 франк, 1 марка, 1 гривня, 1 злотий, 1 крона, 1 рубль, 1 лев, 1 лей, 1 юань тощо.

ГРОШОВА СИСТЕМА – законодавче закріплена форма організації грошового обігу держави.

ГУРТ – ребро монети, медалі.

ДЕНГА – з XIV ст. срібна монета вагою 0, 93 г, з XVI ст. 2 денги =1 копійці; з 1839 — дєнєжка, яка дорівнює 1/2 копійки.

ДЕНЬ У ДОРОЗІ – одиниця вимірювання відстані: пішки 25 км, на коні — 50-75 км.

ДЖЕРЕЛО ІСТОРИЧНЕ – слід, наслідок матеріального і духовного життя та діяльності людини або суспільства, які використовуються в історичному дослідженні.

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ – галузь історичної науки, яка вивчає історичні джерела, розробляє методику і техніку їх дослідження; допоміжна історична дисципліна.

ДИНАРІЙ (ПЕНЯЗЬ) – дрібна білонова монета ХІV-ХV ст. 1 гріш = 10 динаріям.

ДИПЛОМАТИКА (від слова " диплом" – документ) – наука про документальні, актові джерела; спеціальна історична дисципліна.

ДУКАТ – з 1284 р. золота монета Венеції у Європі в XIV – XVIII ст., українська назва – червоне золото.

ДЮЙМ – одиниця вимірювання довжини.яка дорівнює 2, 54 см;

10 лініям, 100 точкам.

ЕМБЛЕМА – конкретне зображення фігур, живих і міфічних істот, різних предметів; видимий образ, втілений у малюнку.

ЕМБЛЕМАТИКА – наука про емблеми, їх створення і розвиток; спеціальна історична дисципліна.

ЕМІСІЯ – випуск цінних паперів, грошових знаків і монет.

ЕПІГРАФІКА – наука про написи на твердих матеріалах; спеціальна історична дисципліна.

ЗАГІН – у XVIII–XIX ст. народна міра довжини, яка дорівнює 5-6 десятинам.

ЗАСТАВКА – прикраса художнього оформлення початку рукопису.

ЗЛАТНИК – золота монета князя Володимира Святославовича і наступних князів Київської Русі Х–ХІ ст.

ЗОБНИЦЯ – псковська одиниця вимірювання сипучих тіл, яка дорівнює 152, 88 кг. З XV ст. дорівнювала каді.

ЗОЛОТИЙ – лічильна одиниця, яка дорівнює З0 грошам у Польщі; також злотий.

ЗОЛОТНИК – вагова одиниця, яка спочатку містила 4, 3 г, пізніше – 4, 46 г. Золотник = 25 почкам =100 пирогам.

ІДА – кожне 13 короткого або 15 число довгого місяця у римському календарі.

ІКОНОГРАФІЯ – зображення на історичних пам'ятках: рукописах, монетах, медалях, скелях тощо; допоміжна історична Дисципліна. ІМПЕРІАЛ – золота російська монета з 1775 р., 1 імперіал 15 рублям, а також 2/3 і 1/3 імперіала номіналом 10 і 5 рублів.

ІНІЦІАЛ – заглавна літера, яка в різні часи мала своє художнє або символічне втілення. Ним починали тексти, розділи, глави думки.

ІНДИКТ – порядковий номер у 15-річному циклі. Запозичена з Риму, де з метою оподаткування через кожних 15 років переоцінювалось майно громадян.

ІНДИКТІОН (ІНДИКТ) – проміжок часу тривалістю 15 років І. великий – цикл тривалістю 532 р., за яким в одні й ті ж числа юліанського календаря припадають ті ж дні тижня і фази Місяця 532=4x7x19, де 4 – цикл із трьох простих і одного високосного років; 7 – число днів тижня; 19 – місячний цикл.

ІСТОРІЯ – наука, яка вивчає в хронологічній послідовності конкретний розвиток людського суспільства та його закономірності.

КАДЬ, ОКОВ – одиниця місткості сипучих тіл, яка дорівнює 260 кг.

КАЛЕНДА – перший день кожного місяця у Стародавньому Римі. КАМІНЬ – вагова одиниця, яка дорівнює 32 фунтам.

КАНУН – переддень календ, нон та ід у римському календарі.

КАП – вагова одиниця, яка дорівнює 62, 52 кг, 4 пудам.

КАРАТ (від назви насіння рожкового дерева) – 1) вагова одиниця дорогоцінних каменів; 2) одиниця проби для золотих лігатур; 24 карати = 1000 г метричної проби.

КАРБОВАНЕЦЬ – 1) з XVII ст. українська назва російського рубля; 2) грошова одиниця УНР.

КАРБУВАННЯ – виготовлення рельєфних контурів на монеті або металі шляхом тиснення за допомогою інструментів.

КВАРТНИК – у XIV–XV ст. польська лічильна одиниця, яка дорівнювала 1/4 скойця.

КИРИЛИЦЯ – абетка із 43-х літер, створена для позначення звуків слов'янської мови.

КІНОВАР – червона фарба, якою в давнину малювали ініціали, мініатюри та інші прикраси.

КЛЕИНОДИ – українські національно-державні знаки, ознаки влади, які затверджуються законодавче: герб, гімн, прапор, булава, бунчук тощо.

КЛІТКА – поземельна міра, яка дорівнює 12 моргам.

КОДИКОЛОГІЯ – наука про історію рукописної книги; спеціальна історична дисципліна.

КОНТАР – 1) вагова одиниця, яка дорівнює 3 пудам; 2) знаряддя зважування.

КОПА – лічильна одиниця, яка дорівнює 60 грошам, або 60 предметів.

КОПІЙКА – (назва від зображення воїна на коні зі списом (копьем); у XVII – XVIII ст. російська срібна, потім мідна монета.

КОРОБ'Я – 1) міра місткості сипучих тіл, яка дорівнює 114, 66 кг; 2) новгородська поземельна міра – 1 десятина.

КОРОГВА, ХОРУГВА – 1) бойовий прапор, зокрема у козацькому війську; 2) церковне знамено із зображенням церковних символів. КРАЄЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ – галузь знання і навчальна дисципліна, яка вивчає історію певної території, розробляє комплексні науково-теоретичні та методичні основи пізнання історії краю.

КРИЖАК – у ХVІІ–ХVІІІ ст. українська назва таляра (патагона) Нідерландів із хрестом на все монетне поле.

КРИСТИНКА – у XVII—XVIII ст. українська назва півталяра Нідерландів з хрестом на все монетне поле.

КРУЖКА – одиниця місткості рідини, яка дорівнює 25 чаркам.

КУНА – грошова одиниця, срібна монета Київської Русі 1 гривня срібла = 25 кунам; 1 куна = 3 векшам.

ЛАН, ВОЛОКА – у XVI ст. поземельна одиниця в Західній Україні, дорівнює З0 моргам.

ЛАШТ (ЛАСТ) – вагова одиниця, яка дорівнює 72 пудам.

ЛЕВ – 1) поширений геральдичний знак, зокрема міста Львова; 2) українська назва турецької срібної монети — піастра, який дорівнював 60 копійкам.

ЛЕВОК – українська назва голландського таляра з левом на монетному полі.

ЛЕГЕНДА – напис на монеті, медалі, карті.

ЛІГАТУРА – 1) поєднання двох літер на письмі; 2) сплав двох або кількох речовин, які мають властивості металу.

ЛІКОТЬ (назва від ліктя людини) – міра довжини, яка відповідала відстані між кінчиками пальців і ліктьовим суглобом руки; залежно від розмірів п'яді лікоть = 2 п'ядям, або 38, 46, 54, 62 см.

ЛІНІЯ – міра довжини, яка дорівнює 2, 54 мм.

ЛОТ – 1) давня одиниця ваги: 1 лот = 16 гранам; 16 лотів = 1 марці = 288 гранам; 2) порядковий номер лотової проби для срібних виробів та монет.

МЕДАЛЬ – монетоподібний пам'ятний знак з відповідними зображеннями і написами щодо подій та заслуг.

МЕТР – одиниця вимірювання довжини, яка лежить в основі метричної системи мір: 1 м = 100 см = 1000 мм.

МЕТРИЧНА СИСТЕМА МІР ТА ВАГИ – сучасна система мір, в основу якої покладено метр і десятковий принцип співвідношення одиниць вимірювання: метр, квадратний метр, літр, кубічний метер, грам – основні одиниці вимірювання довжини, поверхні, місткості, об'єму, ваги.

МЕТРОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА – наука про історію складання і використання системи мір та одиниць вимірювання; спеціальна історична дисципліна.

МІНІАТЮРА – художні зображення, малюнки в рукописах.

МІСЯЦЬ – 1) назва супутника Землі; 2) календарна одиниця виміру часу, яка має ціле число діб; 3) синодичний М. – проміжок часу між двома однаковими фазами Місяця, який дорівнює 29, 5 доби;

4) емболісмічний М. – вставний, тринадцятий місяць місячно-сонячного календаря.

МОНЕТА – виливок металу визначеної якості, ваги і форми, яка є засобом грошового обігу.

МОНЕТНА СТОПА – кількість монет певного номіналу, карбованих із визначеної кількості металу.

МОНЕТНЕ ПОЛЕ – поверхня будь-якого боку монети.

МОРГ – поземельна одиниця в Західній Україні у XVI ст.: М. " коронний" = 300 прутам, або 0, 59 га; М. литовський = 0, 71 га.

МУЗЕЄЗНАВСТВО – наукова дисципліна, яка вивчає процеси збереження соціальної інформації та передачі знань шляхом використання музейних предметів — пам'яток історії та культури; розробляє теоретичні основи і практику музейної справи.

ПІВГРІШ (ПОЛУГРОШИК) – з XV ст. срібна або білонова польська і литовська монета, 1 півгріш =1/2 гроша.

НАСАДКА – міра місткості, яка дорівнює 2, 5 відра води.

НЕОГРАФІЯ – наука про сучасне письмо; практично бере початок з часу запровадження уніфікованого громадянського шрифту.

НОГА – міра довжини, яка походить від назви частини людського тіла; 1 нога = 2 п'ядям.

НОГАТА – грошова одиниця Київської Русі; 20 ногат = 1 гривні кун.

НОМІНАЛ — позначена вартість монети.

НОНА – кожне 5-е короткого або 7-е число довгого місяця у римському календарі.

НУМІЗМАТИКА – наука про монети; спеціальна історична дисципліна, яка вивчає історію грошей та монетної справи.

ОБЖА — давньоруська міра поверхні, яка визначє площу, виорану одним конем; міра оподаткування: обжа = 5, 9 або 15 десятинам, залежно від якості угідь.

ОБЛІГАЦІЯ – боргова розписка, цінний папір із твердими процентами.

ОКО – міра місткості від 1, 0 до 1, 5 літра рідини.

ОНОМАСТИКА – наука, яка вивчає імена, їх семантику і структуру в ході історичного розвитку; спеціальна історична дисципліна.

ОРДЕН — порядок, правило: 1) об'єднання осіб на основі визначених правил; 2) почесний знак, нагорода.

ОРЛИК, ОРЛЯНКА – українські назви західноєвропейських монет із зображеннями орла.

ОРНАМЕНТ – узор із упорядкованих елементів; прикраса в стародавніх рукописах. Використовувалися звіриний, рослинний, геометричний орнаменти у стилях старовізантійському, стародрукованому, бароко, рококо, ампір тощо.

ОРТ – у XVII—XVIII ст. срібна польська монета.

ОСЬМАК – українська назва польського гроша, який дорівнює 8 пенязям.

ПАЛЕОГРАФІЯ – наука про давнє письмо; спеціальна історична дисципліна, яка вивчає зовнішні ознаки рукописних пам'яток, історію та еволюцію письма, його характерні особливості.

ПАЛІМПСЕСТ – пергамент повторного використання, на якому збереглися попередній і наступний тексти.

ПАПЕРОВІ ГРОШІ – грошові знаки на папері, номінальні знаки вартості, які мають вимушений курс.

ПАПІРОЛОГІЯ – наука про письмена грецькою і латинською мовами на папірусі, остраконах, дерев'яних табличках, тканині; спеціальна історична дисципліна.

ПЕЗО – у XVI—XVII ст. іспанська срібна монета.

ПІВТОРАГРОШОВИК (ПІВТОРАК) – у XVII ст. польська і литовська білонова монета, яка дорівнює 1, 5 гроша.

ПІШАК – у XVIII–XIX ст. поземельна міра, яка дорівнює 11 моргам.

ПЛУГ – поземельна міра Русі, яка дорівнює 8 десятинам.

ПОЛТИНА – у XVII—XIX ст. російська срібна монета в 1/2 рубля. ПОЛУШКА – з 1700 р. російська срібна і мідна монета, яка дорівнює 1/4 копійки.

ПОРТУГАЛ – золота монета вартістю 10 дукатів.

" ПОРЧА" МОНЕТ — процес збільшення монетної стопи.

ПОСТАВ – народна міра довжини, яка дорівнює 28 м.

ПОЧКА – вагова одиниця: 1 почка = 4 пирогам =0, 17 г.

ПРОБА – вміст дорогоцінного металу у сплаві, з якого виготовлено монету або ювелірний виріб; П.є: каратна, лотова, метрична.

ПРУТ – у XVI ст. поземельна одиниця в Західній Україні 300 прутів = 1 моргу.

ПУД – 1) одиниця ваги, яка дорівнює 40 фунтам, або 16, 38 кг; 2) гиря для зважування.

ПУЗ – міра місткості сипучих тіл: 1 пуз = 14, 33 кг.

П'ЯДЬ – міра довжини Київської Русі, назва якої походить від п'ятерні, долоні: п'ядь =19 см, велика п'ядь =22-23 см, п'ядь з " кувирком" =27 – 31 см.

РЕВЕРС – зворотний бік монети, медалі.

РЕЗАНА – грошова одиниця Київської Русі, частина дрібної срібної монети, утворена шляхом розрізання.

РІВНОДЕННЯ – перетинання Сонцем екліптики небесного екватора: 20 чи 21 березня –: весняне рівнодення, 22 чи 23 вересня – осіннє рівнодення (тривалість дня і ночі – однакова).

РІЗА – поземельна міра, яка дорівнює 2 десятинам.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ – початок ери від народження Ісуса Христа; церковне свято.

РІК БЕРЕЗНЕВИЙ – рік, який починався з 1 березня, на півроку пізніше вересневого року.

РІК ВЕРЕСНЕВИЙ – рік, який починався з 1 вересня, введений, на Русі з 1492 р.

РІК ВИСОКОСНИЙ – календарний рік, у якому число діб збільшено у порівнянні з простим роком.

РІК ПРОСТИЙ – рік юліанського і григоріанського календарів тривалістю 365 діб.

РІК СОНЯЧНИЙ, або ТРОПІЧНИЙ – проміжок часу між двома послідовними проходженнями центра диска Сонця через точку весняного рівнодення. Для календарних рахунків прийнято значення року величиною 365, 24220 доби.

РІК УЛЬТРАБЕРЕЗНЕВИЙ – рік, який починається раніше на півроку від вересневого.

РУБЛЬ – 1) рахункова грошова одиниця Московського князівства, яка містила певну кількість денег; 2) з 1654 р. велика срібна монета; у XV–XVI ст. 1 рубль =33 алтинам і 2 денгам або 200 денгам; пізніше 1 рубль =100 копійкам.

САЖЕНЬ – міра довжини: 1 сажень = 8 п'ядям, або 152, 176216, 218 см, залежно від розміру п'яді = 3 аршинам.

СЕЛО – поземельна міра стародавньої Русі, розмір якої не встановлено.

СИМВОЛ – умовний знак, який концентрує в собі певне бачення і розуміння чогось в абстрактній формі.

СИМВОЛІКА – наука про виникнення, створення і використання символів; спеціальна історична дисципліна.

СКОЄЦЬ — польська лічильна грошова одиниця; 1 скоєць = 2 грошам = 1/24 гривні.

СОВИТА ЛІЧБА – спосіб зрівняти якісно різні монети за допомогою приплат.

СОЛІД – у XVI–XVIII ст. білонова і мідна дрібна монета європейських держав; 1 солід= 1/3 гроша.

СОТКА – одиниця місткості; 1 сотка = 2 шкаликам.

СОХА – давньоруська поземельна міра, яка дорівнювала площі, виораній трьома кіньми; 1 соха = 3 обжам. Використовувалась для оподаткування.

СРІБЛЯНИК (СРІБНИК) – срібна монета Володимира Святославовича та наступних князів Русі.

СТІНКА – народна міра довжини, яка дорівнює 7 м.

СТОПА – міра довжини Київської Русі, яка відповідала ліктю.

СФРАГІСТИКА – наука про печатки, штампи, тавра, пломби тощо як історичне джерело; спеціальна історична дисципліна.

СЬОДМАК – різновидність орта в Галичині.

ТАЛЯР (ТАЛЕР) – з 1518 р. велика срібна монета у Європі. На українських землях –,, левки”,,, єфімки”, які дорівнювали 29 г срібла.

ТЕКСТОЛОГІЯ – наука, яка вивчає твори писемності з метою подальшої публікації; допоміжна історична дисципліна.

ТИГЕЛЬ – посуд для виплавки зливків монетних металів.

ТИЖДЕНЬ – одиниця лічби часу сучасного календаря тривалістю 7 діб; існували Т. тривалістю 5, 6, 10, 13, 20 діб.

ТИМФ – дрібна білонова монета другої половинки XVII - XVIII ст.: 1 тимф = ЗО грошів.

ТИРАЖ – 1) розмір емісії; 2) кількість випущених монет.

ТОВАРО-ГРОШІ – загальне поняття для всіх видів ранніх форм грошей, які були загальним еквівалентом. До них належали гроші продовольчі, хутряні, шкіряні, прикраси, тканини, знаряддя праці тощо.

ТОПОНІМІКА – розділ ономастики, наука про походження назв географічних об'єктів; спеціальна історична дисципліна.

ТОТЕМ – у первісному суспільстві знак, герб роду, племен

ТОЧКА – міра довжини; 1 лінія = 10 точок.

ТРИЗУБ, ТРИАДЕНТ – 1) родовий знак Рюриковичів; 2) герб УНР з 1918 р. і України з 1992 р.

ТРИГРОШОВИК, ТРОЯК – українська назва польської і литовської срібної і білонової монети ХУІ—XVIII ст.; 1 трояк = З грошам.

УПРУГ – поземельна міра, площа, зорана упрягом волів за третину дня.

ФАЛЕРИСТИКА – наука про нагороди, яка вивчає історію орденів, медалей, знаків відзнаки; спеціальна історична дисципліна.

ФЕРТОН – у XIV–XVII ст. лічильна одиниця номіналом 12 грошів.

ФІЛАТЕЛІЯ – наука про марки і поштові знаки; спеціальна історична дисципліна, яка вивчає поштові відправлення, їх історію та використання.

ФІЛІГРАНЕЗНАВСТВО, ФІЛІГРАНОЛОГІЯ – наука, яка вивчає історію паперу і водяні знаки – філіграні; спеціальна історична дисципліна. ФІЛІГРАНЬ – водяний знак паперу.

ФІЛОКАРТІЯ ІСТОРИЧНА – наука про фотонатурні та фотодокументальні картки і листівки як історичне джерело; спеціальна історична дисципліна.

ФІЛУМЕНІЯ – наука, яка вивчає сірникові етикетки як історичне джерело; спеціальна історична дисципліна.

ФЛОРИН (від міста Флоренція) – у XV–XVIII ст. золота монета вагою 3, 5 г; українська назва, як і дуката,,, червоний золотий”

ФОЛЬКЛОРИСТИКА – наука, яка вивчає народну творчість як історичне джерело; спеціальна історична дисципліна.

ФУНТ– 1) історична одиниця ваги, яка дорівнює 500 г; введена як основна у 1857 р. для митних цілей; 2) вагова одиниця в Росії

ХРЕСТ – символічний і декоративний знак, який має багато різновидів. Первиний варіант – дві перекрещені прямі. У геральдиці відомо більш як 200 різновидів X.

ХРЕСТОВИК – українська назва рубля Петра І і Петра II з монограмою у вигляді хреста з 4-х літер " П".

ХІДЖРА – початок мусульманської ери. Відповідає 16 липня 622 р. за юліанським календарем.

ХРОНІКА – літопис, перелік подій у певній часовій, хронологічній послідовності.

ХРОНОЛОГІЯ – наука про вимірювання і лічбу часу: 1) астрономічна або математична встановлює точний час за рухом небесних тіл; 2) історична – вивчає історію систем літочислення різних народів, виявляє зв'язок між подіями і часом.

ЦАЛЬ – міра довжини, яка дорівнює 2, 48 см.

ЦІСАРСЬКИЙ – у XVIII ст. українська назва монети орта.

ЧАРКА – одиниця місткості рідин; 1 кружка =25 чаркам.

ЧВЕРТКА – українська назва 1/4 таляра.

ЧЕРВІНЕЦЬ – 1) золота монета Радянської Росії, яка відповідала за вагою 10 рублям царським; 2) банкнота радянської грошової системи у 30-ті роки XX ст.

ЧЕТВЕРТЬ – з XVII ст. 1/4 каді, одиниця вимірювання сипучих тіл; містила 4 пуди зерна.

ЧЕХ –українська назва монети – півторагрошовика.

ШАГ – у XVІІ– XVIII ст. українська назва тригрошовика.

ШЕЛЯГ – у XVII–XVIII ст. українська назва соліда.

ШКАЛИК – одиниця місткості, яка дорівнює 0, 06 л; 1 сотка = 2 шкаликам. ШОСТАК – з другої половини XVII ст. українська назва срібної, білонової польської монети — шестигрошовика.

ШТОФ – одиниця місткості XIX ст., яка дорівнює 1, 2 л; 1 штоф = 2 півпляшкам.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1828. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия