Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Хімічний склад речовин у 100 кг коренеплодів цукрових буряків
Хімічні елементи %
Вода
Сухі речовини
в тому числі:  
цукри 17,5
нецукри 7,5
в тому числі:  
м’якоті
цукрового соку 2,5

Під «насінням» цукрових буряків розуміють клубочки (супліддя) п’ятикутної форми із еліпсоподібним поперечним розрізом. Відношення діаметра до висоти складає 1:0,66, маса 1000 однонасінних плодів – 12-15 г, а багатонасінних – 15-30 г.

Для отримання насіння цукрового буряка корнеплоди, вирощені в перший рік, висаджують весною. Із проростаючих бруньок виростають квітоносні пагінці до 15 см висотою, де згодом з’являються плоди. Плід цукрового буряка - горішок. При визріванні плоди жовтіють і зростаються в клубочки з двох-шести горішків.

В однонасінному плоді, закритому зверху кришечкою, знахо­диться одна насінина квасолеподібної сплюс­нутої форми з бурою оболонкою. Довжина насіння в середньому така: ширина – 2 мм, товщина - 1,5 мм, перисперм дуже малий. Середня маса насінини становить 3 мг і варіює від 1 до 5 мг. Ця біологічна особливість насінини потребує неглибоко обробітку її в ґрунті, хоча проросток буряка дуже чутливий до зовнішніх умов.

Насіння буряків може проростати тільки при наявності відповідної вологи, температури та доступу кис­ню. При проростанні повітряно-сухе насіння поглинає 120-170% води від своєї маси. При цьому оплодень вбирає більше води, ніж власне насіння, для проростання якого достатньо 40-72%. Більша частина води поглинається насінням у перші 2-3 години від почат­ку замочування. У польових умовах висіяне насіння повинно мати якомога більший контакт з вологим ґрунтом.

Вегетаційний період цукрового буряка в перший рік життя складає 160-170 днів, а в другий рік - 120-130 днів.

Під ростом рослини розуміється збільшення її маси, а під розвитком - якісні зміни, які відбуваються в рослині. Ріст і розвиток рослин - явища нетотожні. У процесі індивідуального росту і розвитку цукрових буряків розрізняють етапи, фази і міжфазні періоди. Вчений В.Т. Красочкін розрізняє 12 етапів органогенезу в індивіду­альному розвитку цукрових буряків:

І етап характеризується наявністю недиференційованого ко­нуса наростання у вигляді відносно плоского горбка між двома сім'ядолями;

ІІ етап - диференціація зачаткового стебла і закладання пазушних бруньок;

III етап - початок витягування конуса наростання і сигментація осі головного суцвіття;

IV етап - формування квіткових бугорків;

V етап - формування окремих квіток;

VI етап - формування еле­ментів квітки;

VII етап - ріст суцвіття і окремих бруньок;

VІІІ-ІХ етапи - квіту­юча рослина на другому році життя;

Х-ХІІ етапи - формування і розвиток насіння.

У початковий період росту та розвитку рослин цукрових буряків першого року життя розрізняють фазу проростання, фазу вилочки і фази першої, другої, третьої, четвертої і п'ятої пар справжніх листків. У подальшому листки у рослин цукрових буряків з'явля­ються поодинці, тому вже не застосовують поняття пари.

У виробничій практиці розрізняють також фази змикання листків у рядках, міжряддях і фазу технічної стиглості коренеплодів. У схему періодів фаз росту і розвитку цукрових бу­ряків включеній і нульові фази: осіння 0-1 і весняна 0-2 з тим, щоб здійснювати важливі агротехнічні заходи (внесення добрив, за­стосування пестицидів тощо) в єдиному технологічному циклі ще при відсутності рослин.

Рослини цукрових буряків на першому році життя утворю­ють в середньому 50-60 листків загальною площею від 3 до 6 тис. см2 або 50-60 тис. м2/га. Динаміка й тривалість росту різних листків неоднакова. Найкоротший період росту (біля 20 днів) спо­стерігається у листків першої пари і листків останнього десятка. Інтенсивність відмирання листків значно посилюється в кінці ве­гетації. Цей процес регулюється застосуванням науково обґрун­тованих норм і співвідношень мінеральних добрив, іншими аг­ротехнічними заходами. Найбільш продуктивними є листки дру­гого десятка, які мають велику площу асиміляційної поверхні, підвищену життєдіяльність та знаходяться в оптимальних умовах освітлення, що забезпечує високі прирости маси коренеплодів, тому їх потрібно ретельно оберігати від шкідників та хвороб, а також механічних пошкоджень. Своєчасно сформований потуж­ний листковий апарат рослин цукрових буряків є однією з умов їх високої продуктивності (табл.6.6).

Таблиця 6.6Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 505. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия