Студопедия — Класифікація радіостанцій рухомих об’єктів, їх призначення тактико-технічні характеристики
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Класифікація радіостанцій рухомих об’єктів, їх призначення тактико-технічні характеристики


Для забезпечення радіозв'язку в ланці “взвод-рота” застосовуються переносні радіо­засоби, а також станції, встановлені в бронетранспортерах, бойових машинах піхоти, танках і автомобілях.

Радіостанції призначені для забезпечення телефонного зв'язку зі старшим командиром (штабом), з підлеглими, взаємодіючими підрозділами як на місці, так і в русі.

Для твердого, безупинного, стійкого, оперативного і потайливого управління підроз­ділами створюється система управління, у якій функціонально зв'язані органи управління, пункти управління і система зв'язку.

Радіозв'язок являє собою основний засіб, що забезпечує безупинне управління частинами і підрозділами у всіх видах бойової діяльності (командирам і штабам керівництво діяльністю підлеглих військ, узгодження взаємних зусиль сусідів і частин (підрозділів) різних родів військ, передачу сигналів оповіщення, а також керівництво усіма видами бойового, технічного і тилового забезпечення).

Польові пункти керування обладнуються на спеціальних автомобілях, бронетранс­портерах і танках, на яких розгорнуті і змонтовані різні засоби зв'язку. Вони повинні мати високу мобільність у розгортанні і встановленні зв'язку, максимальну дальність, багато­канальність, транспортабельність, довговічність, високу пропускну здатність, можливість застосування будь-якого засобу зв'язку як у комплексі з іншим, так і автономно, стабільність електричних параметрів, мінімально можливі масу і габарити, забезпечувати простоту обслуговування і ремонту.

Виходячи з бойових задач, виду бойових дій батальйону (дивізіону) визначаються задачі зв'язку: забезпечення стійкого зв'язку зі старшим штабом і своєчасним прийомом його сигналів, взаємодії із сусідами, що підтримують підрозділами і між підрозділами батальйону (дивізіону); своєчасне доведення до підрозділів батальйону (дивізіону) сигналів оповіщення про безпосередню погрозу застосування супротивником зброї масового знищення, про повітряного супротивника, про радіоактивне, хімічне і бактеріологічне зараження; передача розпоряджень і одержання повідомлень від підлеглих підрозділів по технічному і тиловому забезпеченню бойових дій.

Для успішного рішення зазначених задач зв'язок повинен забезпечувати виконання ряду вимог, найважливішими з який є своєчасність, вірогідність і таємність.

Своєчасність зв'язку характеризує здатність його забезпечувати передачу (доставку) повідомлень і ведення переговорів у задані терміни, обумовлені тактичною обстановкою.

Вірогідність зв'язку характеризує здатність його забезпечувати відтворення переданих повідомлень у пунктах прийому з заданою точністю.

Таємність зв'язку характеризує здатність його протистояти розкриттю супротивником змісту переданої інформації, факту, місця її передачі і приналежності об'єкта передачі.

Для забезпечення керування підрозділами батальйону (дивізіону) застосовуються радіо-, провідні, рухливі і сигнальні засоби зв'язку. З їхньою допомогою створюються канали радіо- і проводового зв'язку, а за допомогою рухливих засобів організується фельд'єгерсько-поштовий зв'язок.

Радіо є основним засобом зв'язку. Під час бою всі команди по радіо передаються відкритим текстом, при цьому найменування підрозділів і посади командирів указуються позивними, а пункти місцевості — від орієнтирів, а також умовними (кодованими) найменуваннями. Для забезпечення стійкого радіозв'язку при застосуванні супротивником радіоперешкод і в інших складних умовах призначаються запасні і резервні частоти. Перехід на них здійснюється по команді (сигналі) старшого командира (начальника).

Радіозасоби застосовуються у всіх підрозділах. Вони є основними, а в багатьох випадках єдиними засобами, здатними забезпечити безупинне керування військами в самій складній бойовій обстановці. Їхніми перевагами вважаються можливість встановлення і підтримки зв'язку з кореспондентами, місце розташування і віддаль яких невідомі, забезпечення одночасної передачі повідомлень необмеженій кількості кореспондентів, швидкість встановлення зв'язку, її забезпечення не тільки на стоянці, але й у русі, а також через непрохідні ділянки місцевості і територію, зайняту супротивником.

За характером обміну радіозв'язок буває симплексний чи дуплексний.

При симплексному радіозв'язку, кореспонденти працюють на передачу і прийом по черзі. Перебій роботи радиста, що працює на передачу, неможливий.

При дуплексному радіозв'язку кореспонденти працюють на передачу і прийом одночасно і незалежно один від одного.

Існують два основних способи організації радіозв'язку — по радіонапрямку і по радіомережі. Вибір способу залежить від обстановки, призначення і важливості даного зв'язку, специфіки ведення бойових дій. Зв'язок радіозасобами в батальйоні (дивізіоні) організовується, як правило, по радіомережах, а з підрозділами, виконуючими відповідальні задачі, і за радіонапрямком.

Дальність дії КВ- і УКВ-радіостанцій залежить від потужності передавача, умов поширення радіохвиль, від робочих частот, типів антен, рівня перешкод у місці прийому, чутливості і вибірковості приймача, місця розміщення радіостанції. Дальність зв'язку можна збільшити за рахунок переходу радіостанції з телефонного режиму в телеграфний.

Для забезпечення радіозв'язку в батальйоні (дивізіоні) і їхніх підрозділах застосовуються переносні радіозасоби, а також станції, встановлені в бронетранспортерах, бойових машинах піхоти, танках і автомобілях.

Радіостанції призначені для забезпечення телефонного зв'язку зі старшим командиром (штабом), з підлеглими, взаємодіючими підрозділами як на місці, так і в русі.

Робочий діапазон знаходиться в межах від 20 до 52 Мгц. Для забезпечення оперативного входження в зв'язок у деяких радіостанціях можлива установка в будь-яких точках діапазону заздалегідь підготовлених частот (ЗПЧ).

Усі радіостанції цієї ланки керування працюють одна з іншою, тому що мають загальні ділянки робочого діапазону і забезпечують входження в зв'язок без пошуку і ведення його без підстроювання.

До складу комплекту входять: прийомопередатчик, акумуляторні батареї (робочий і запасний комплекти), антенні пристрої, мікротелефонна чи ларингофонна гарнітура, допоміжне і запасне майно, документація.

У станціях, що змонтовані на автомобілях чи бронебазі, замість акумуляторів наявні блоки живлення, а також пульти керування, переговорні пристрої.

Радіостанція Р-123М — возима, призначена для забезпечення телефонного зв'язку між рухомими об'єктами в тактичній ланці керування.

Рисунок 25.4. Радіостанція Р-123М

Діапазон — від 20 до 51, 5 МГц, розділений на два піддіапазони: перший —
20–35, 75 МГц, другий — 35, 75–51, 5 МГц. Всього є 1261 робоча частота з розміщенням їх по діапазоні через 25 кГц. Можлива установка чотирьох ЗПЧ.

Електричні характеристики:

- потужність передавача в антені — не менш 20 Вт;

- чутливість приймача — не гірше 2, 5 мкВ і не гірше 4 мкВ при включеному понижувачі шумів.

Антени:

- 4-метрова штирьова антена, забезпечує роботу станції на місці й у русі на відстань не менше 20 км при виключеному понижувачі шумів, при його включенні дальність зв'язку зменшується до 13 км; антена складається з 4 металевих штирів, тому станція може працювати при зменшеній висоті антени;

- аварійна антена (провід в ізоляції довжиною 3 м), при цьому дальність зв'язку зменшується до 5–6 км.

Через додатковий блок антенних фільтрів при відповідному виборі частот забезпечується одночасна робота на одну антену двох станцій Р-123М. Радіостанція допускає безупинну роботу на передачу не більш 10 хв. Час роботи в режимі чергового прийому не обмежується.
Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2466. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Седалищно-прямокишечная ямка Седалищно-прямокишечная (анальная) ямка, fossa ischiorectalis (ischioanalis) – это парное углубление в области промежности, находящееся по бокам от конечного отдела прямой кишки и седалищных бугров, заполненное жировой клетчаткой, сосудами, нервами и...

Основные структурные физиотерапевтические подразделения Физиотерапевтическое подразделение является одним из структурных подразделений лечебно-профилактического учреждения, которое предназначено для оказания физиотерапевтической помощи...

Почему важны муниципальные выборы? Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный...

Педагогическая структура процесса социализации Характеризуя социализацию как педагогический процессе, следует рассмотреть ее основные компоненты: цель, содержание, средства, функции субъекта и объекта...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической   Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической нагрузке. Из медицинской книжки установлено, что он страдает врожденным пороком сердца....

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия