Студопедия — Організація радіозв’язку в механізованому батальйоні
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Організація радіозв’язку в механізованому батальйоні


Успішне виконання бойових задач вимагає забезпечення безупинного, твердого і гнучкого управління підрозділами батальйону (дивізіону). Зв'язок як основний засіб управління повинен забезпечити командиру і штабу стійке управління підлеглими і доданими підрозділами при швидких і різких змінах обстановки, при частих переміщеннях пунктів управління і перебуванні командира і штабу в русі. Система зв'язку є сукупністю взаємопов'язаних і погоджених по задачах, місцю і часу дій вузла зв'язку КСП, радіостанцій і провідних ліній зв'язку, розгорнутих за єдиним планом для рішення задач забезпечення управління підрозділами батальйону.

Система зв'язку повинна бути в постійній готовності до забезпечення управління підрозділами, мати високу стійкість, мобільність, необхідну пропускну здатність і задовольняти вимогам безпеки.

Зв'язок у підрозділах організується відповідно до рішення командира вказівками начальника штабу і розпорядженням по зв'язку вищестоящого штабу виходячи з наявності, стану сил і засобів зв'язку, часу на розгортання системи зв'язку, а також з урахуванням можливостей впливу супротивника на систему зв'язку.

Відповідальність за організацію і підтримку зв'язку в батальйоні (дивізіоні, батареї, роті) з підлеглими, доданими і підтримуючими підрозділами несуть начальник штабу батальйону (дивізіону) і командир роти (батареї). Безпосередньо організує зв'язок начальник зв'язку батальйону (дивізіону).

Командири і начальники штабів у будь-яких умовах обстановки зобов'язані мати при собі засоби зв'язку і вміти працювати на них.

У механізованому і танковому батальйонах систему зв'язку розгортає й обслуговує взвод зв'язку, а в артилерійському дивізіоні — взвод управління.

На озброєнні взводу знаходяться переносні радіостанції, телефонний комутатор малої ємності П-193М, легкий польовий кабель П-274М, телефонні апарати ТА-57, польові зарядні пристрої, освітлювальна електростанція й інше допоміжне майно. Крім того, у бронетранс­портерах і танках встановлені ультракороткохвильові танкові радіостанції. Засоби зв'язку повинні застосовуватися комплексно, а використання кожного з них визначається характером бою, поставленими задачами й умовами їхнього виконання.

Основу системи зв'язку мотострілкового (танкового) батальйону складає зв'язок, організований радіозасобами командно-штабних (бойових) машин командира і начальника штабу батальйону. Зв'язок від КСП батальйону організується з підлеглими, додатковими і взаємодіючими підрозділами.

Начальник зв'язку батальйону (дивізіону) розробляє схему радіозв'язку на окремому бланку (листі) і веде робочу карту, на якій крім бойової обстановки вказуються: місця розташування пунктів управління старшого начальника і батальйону, таблиці позивних, сигналів і інші довідкові таблиці і дані, необхідні для роботи. Крім того, на карті повинна бути схема проводового зв'язку і розрахунок сил і засобів зв'язку взводу.

Радіодані для кожної працюючої радіостанції повідомляються особовому складу при постановці задач. Частоти і позивні записуються на шильдиках радіостанцій.

Зв'язок радіозасобами в мб (тб) є основним засобом забезпечення управління під­розділами батальйону. Тому радіозв'язок повинен бути спланований так, щоб виключалася необхідність внесення істотних змін при переході від одного виду бою до іншого.

У наступі радіозв'язок командира і штабу батальйону зі старшим командиром (штабом) організується розпорядженням старшого штабу силами і засобами роти зв'язку старшого командира і взводу зв'язку батальйону.

Основним способом забезпечення радіозв'язку в батальйоні є радіомережа, а видом зв'язку — радіотелефонний зв'язок. Обхідним каналом зв'язку зі старшим командиром (штабом) може служити радіомережа артилерійського начальника, що розміщається на КСП батальйону. У випадку роздільного розташування командир батальйону обов'язково має зв'язок з командиром адн.

Радіозв'язок командира і штабу батальйону з підлеглими підрозділами організується від КСП батальйону до КСП підрозділів і забезпечується силами і засобами зв'язку взводу по двох УКХ-радіомережах командира батальйону на радіостанціях Р-123М и Р-107М(Рг159). У кожну мотострілкову роту з взводу зв'язку батальйону виділяються радіостанція Р-107М (Р‑ 159) і по п'ять радіостанцій Р-148 (Р‑ 158).

До складу радіомережі командира батальйону на радіостанціях Р-123М входять: радіостанції командира батальйону (головна), командирів рот і мінометної батареї, командирів протитанкового, гранатометного і зенітного ракетного взводів, а також радіостанції всіх лінійних бойових машин, бойового розвідувального дозору (БРД), відділення радіаційної і хімічної розвідки (РХР) і радіостанції тилових підрозділів батальйону МТО-АТ (ТРМ-75 у танковому батальйоні).

Таким чином, у радіомережі може бути більш 30 радіостанцій, що ускладнює ведення переговорів. Дозволяється робота тільки радіостанції командира батальйону і радіостанціям командирів рот для передачі повідомлень командиру батальйону, командира БРД і командира відділення РХР. При спішуванні особового складу батальйону по цій мережі здійснюється управління вогнем і переміщенням бойових машин.

До складу радіомережі командира батальйону на радіостанціях Р‑ 107М (Р-159) входять: радіостанції командира батальйону (головна), начальника штабу, командирів рот і мінометної батареї. У цю радіомережу можуть включатися радіостанції командирів гранатометного, проти­танкового і зенітного ракетного взводів.

Вид зв'язку в зазначених мережах — телефонний радіозв'язок.

Обхідним каналом зв'язку командира батальйону з командирами рот може служити радіомережа підтримуючого (доданого) артилерійського дивізіону на радіостанціях Р-107М (Р‑ 159). Така можливість визначається спільним розміщенням цих командирів, а командирів артилерійських батарей — з командирами рот на одному КСП.

Радіозв'язок командира батальйону з командиром танкової роти (додаткової) забезпечується по радіомережі командира танкової роти на радіостанціях Р-123М шляхом включення в неї радіостанції Р-123М командира батальйону і радіостанції Р-107М (Р-159) начальника штабу.

Радіомережа командира танкової роти (приданих танків) організується розпорядженням штабу мб. У цю радіомережу включаються радіостанції командира танкової роти і всіх лінійних танків, а також і радіостанції командирів артилерійського дивізіону птв і бойових розрахунків ПТУР при організації взаємодії. Особливістю роботи цієї мережі є те, що в ній можуть працювати до 19 радіостанцій, що веде до утруднення переговорів. Тому роботу на передачу тут дозволяється вести командиру танкової роти і командирам танкових взводів, а також командирам лінійних танків, що вийшли з ладу.

У батальйоні спеціальних мереж взаємодії не створюється. Радіозв'язок між командирами рот, а також командирів рот з командирами БРД, відділення РХР, мінометної батареї, протитанкового, гранатометного, зенітного ракетного взводів і взводу забезпечення здійснюється по радіомережах командира батальйону на радіостанціях Р-123М чи Р-107М (Р‑ 159).

Взаємодія командирів рот з командирами підтримуючих артилерійських батарей забезпечується особистим спілкуванням при спільному їхньому розташуванні на КСП чи через передові спостережні пункти батарей у випадку роздільного розташування (радіостанція Р‑ 107М (Р-159) ГШП батареї працює в радіомережі командира батареї).

Радіозв'язок командирів механізованих рот з командирами підрозділів доданих танків забезпечується періодичним включенням радіостанції командира роти в радіомережу командира танкової роти доданих танків.

Оскільки в батальйоні часто використовується метод взаємного входження в радіомережі, начальники зв'язку повинні забезпечувати командирів взаємодіючих підрозділів необхідними радіоданими (частотами і позивними).

У батальйоні спеціальних радіомереж оповіщення не створюється. Сигнали про повітряного супротивника, радіаційне, хімічне і бактеріологічне зараження місцевості приймається і передається по всіх діючих радіомережах позачергово.

Про прийняті сигнали радисти доповідають командиру батальйону і начальнику штабу і з їхнього дозволу передають у підлеглі підрозділи. На пунктах управління прийняті сигнали дублюються чи голосом звуковими і зоровими засобами.

Радіозв'язок у підрозділах батальйону організується на підставі розпорядження штабу батальйону виходячи з наявності і стану табельних засобів зв'язку.


У кожній мотострілковій роті при спішуванні для забезпечення зв'язку командира роти з командирами взводів створюється радіомережа командира роти в складі радіостанцій Р-148 (Р-158) командира роти (головна), командирів взводів і командира протитанково-кулеметного взводу. Радіостанції видаються в роти зі складу взводу зв'язку батальйону.

При дії роти на бронетранспортерах радіозв'язок командира роти зі своїми командирами взводів забезпечується по радіомережі командира батальйону на радіостанціях Р-123М з дозволу головної радіостанції. При наявності радіостанцій Р-147 (Р-157) і радіоприймачів Р‑ 147П в кожному механізованому взводі створюється радіомережа командира взводу, у складі якої працюють радіостанція командира взводу і приймачі командирів відділень.

У мінометній батареї для управління вогнем мінометів створюється радіонапрямок командира мінометної батареї на радіостанціях Р-107М (Р-159), у якому працюють радіостанції командира мінометної батареї (на КПП) і на вогневій позиції.

У протитанковому і гранатометному взводі радіозв'язок командира взводу з командирами відділень забезпечується по радіомережі командира взводу в складі радіостанцій Р-148 (Р-158) командира взводу і командирів відділень.

У зенітному ракетному взводі радіозв'язок командира взводу з командирами відділень забезпечується по радіомережі командира взводу в складі радіостанцій Р-147 (Р-157) командира взводу і командирів відділень.

Процес планування, організації і забезпечення зв'язку за допомогою радіозасобів у танковому батальйоні залишається таким же, як і в механізованому. Деякі особливості обумовлюються специфікою складу танкового батальйону і його бойового застосування і полягають у наступному:

- радіозв'язок забезпечується як силами і засобами взводу зв'язку, так і екіпажами бойових машин, тому необхідно приділяти більше уваги підготовці особового складу і техніки зв'язку не тільки взводу зв'язку, але й екіпажів бойових машин;

- танкові роти танкового батальйону, як правило, підлеглі механізованим батальйонам, що діють у першому ешелоні на напрямку головного удару, тому до всіх екіпажів бойових машин необхідно довести позивного командира, у чиє розпорядження вони надходять;

- радіозв'язок командиру танкового батальйону може забезпечуватися не тільки з бронетранспортера, але і з танка командира батальйону. При цьому зв'язок зі старшим начальником забезпечується, але спеціально створюваному радіонапрямку на УКВ-радіостанціях (Р-130), а радіозв'язок з командирами танкових рот — по радіомережі командира батальйону на радіостанціях Р-123М.

Радіозв'язок в обороні організується так, як і в наступі, і відрізняється лише складом деяких радіомереж і окремих особливостей забезпечення зв'язку в ході оборонного бою.

Так, радіозв'язок з бойовою охороною забезпечується по радіомережі командира батальйону на радіостанціях Р-107М (Р-159). До початку атаки супротивником переднього краю при дії провідного зв’язкуробота радіостанцій на передачу забороняється. З початком же атаки переднього краю наших військ відкривається робота радіостанцій на передачу і навантаження на радіозасоби зростає в міру виходу з ладу ліній проводового зв'язку.

При вклиненні супротивника в район оборони батальйону і при контратаках наших військ радіозв'язок використовується без обмежень. У ході оборонного бою можливе ведення батальйоном чи однією з рот бою в оточенні. При цьому важливого значення набуває забезпечення радіозв'язку з підрозділами другого ешелону і резерву, що будуть проводити контратаку. У даному випадку радіозв'язок з ними краще здійснювати по радіомережі старшого начальника з використанням радіостанцій Р-123М і Р-107М (Р-159).


Зв'язок із протитанковим резервом старшого начальника може бути забезпечений по радіомережі старшого артилерійського начальника шляхом включення в цю радіомережу радіостанції Р-107М (Р-159) командира батальйону.

Радіозв'язок командира батальйону з додатковими танками здійснюється по радіомережі доданих танків включенням у цю мережу радіостанції Р-107М (Р-159) із бронетранспортера начальника штабу батальйону.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 7654. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия