Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Лінійна густина заряду визначає величину електричного заряду, що доводиться на одиницю довжини зарядженої нитки.
Поверхнева густина заряду визначає величину електричного заряду, що доводиться на одиницю поверхні рівномірно зарядженої площини.

Об'ємна густина заряду визначає величину електричного заряду, що доводиться на одиницю об'єму рівномірно зарядженого тіла.

-Напруженість Е результуючого поля, що створюється системою зарядів, дорівнює геометричній сумі напряженностей полів, що створюються в цій точці кожним із зарядів окремо.

Лінії напруженості електростатичного поля (силові лінії) - це лінії, дотичні до яких в кожній точці співпадають з напрямом вектору напруженості поля

-Теорема Гаусса для електростатичного поля у вакуумі: потік вектора напруженості електростатичного поля у вакуумі крізь довільну замкнуту поверхню дорівнює алгебраїчній сумі укладених усередині цієї поверхні зарядів, поділеній на електричну сталу.

-Електростатичне поле називається однорідним, якщо напруженість його в усіх точках однакова за величиною і напрямом.

-Напруженість однорідного електростатичного поля не залежить від точки спостереження

Всякий процес електрозаряженія зводиться до поділу зарядів, при якому на одному з тіл (або частини тіла) з'являється надлишок позитивного заряду, а на іншому (або іншої частини тіла) - надлишок негативного заряду. Загальна кількість зарядів обох знаків, що містяться в тілах, не змінюється: ці заряди тільки перерозподіляються між тілами.

-Закон збереження заряду: алгебраічна сума електричних зарядів будь-якої замкнутої системи (системи, що не обмінюється зарядами із зовнішніми тілами) залишається незмінною, які б процеси не відбувалися усередині цієї системи.

-Електричний заряд дискретний, тобто заряд будь-якого тіла складає ціле кратне від елементарного електричного заряду - електрона.

-Величина електричного заряду є величина релятивістський інваріантна. Іншими словами, величина заряду не залежить від швидкості руху зарядженої частки.

-Робота при переміщенні заряду з однієї точки в іншу точкуне залежить від траєкторії переміщення,а визначається тільки положеннями початкової і кінцевої точок.

-Електростатичне поле точкового заряду є потенційним, а електростатичні сили є консервативними.-Електростатичне поле рівномірно зарядженої площини однорідне.

Електростатичне поле між двома рівномірно та різнойменно зарядженими площинамиоднорідно, а поза об'ємом, обмеженим площинами, дорівнює нулю.

Електростатичне поле зосереджене між пластинами конденсатора, а поза ним відсутне.

-Циркуляція вектору напруженості електростатичного поля Е уздовж будь-якого замкнутого контура дорівнює нулю. Силове поле, що має таку властивість, називається потенційним. -З перетворенням на нуль циркуляції вектору Е витікає, що лінії напруженості електростатичного поля не можуть бути замкнутими, вони починаються і кінчаються на зарядах (відповідно на позитивних або негативних) або ж йдуть в нескінченність. Це виведення справедливе тільки для електростатичного поля. Надалі буде показано, що для поля зарядів, що рухаються, циркуляція вектору напруженості Е відмінна від нуля.

Робота, що здійснюється при переміщенні електричного заряду в зовнішньому електростатичному полі по будь-якому замкнутому шляху, дорівнює нулю

-Потенціал в якій-небудь точці електростатичного поля єфізична величина, визначувана потенційною енергією одиничного позитивного заряду, поміщеного в цю точку.

Робота, що здійснюється силами електростатичного поля при переміщенні заряду з точки 1 в точку 2,дорівнює добутку переміщуваного заряду на різницю потенціалів в початковій і кінцевій точках.

-Різниця потенціалів двох точок 1 та 2 в електростатичномуполі визначається роботою, що здійснюється силами поля, при переміщенні одиничного позитивного заряду з точки 1 в точку 2. -Потенціал -фізична величина, визначувана роботою по переміщенню одиничного позитивного заряду при видаленні його з цієї точки в нескінченність. Ця робота чисельно дорівнює роботі, що здійснюється зовнішніми силами (проти сил електростатичного поля) по переміщенню одиничного позитивного заряду з нескінченності в цю точку поля.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 3024. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7