Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання 7.11
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Необхідно:

– за даними таблиці 7.9 обчислити параметри лінійного рівняння регресії, надати їм економічну інтерпретацію;

– за допомогою коефіцієнта детермінації визначити тісноту зв’язку між урожайністю кукурудзи та строком її збирання.

– перевірити істотність зв’язку між зазначеними ознаками з імовірністю 0,95.

 

Дані для виконання:

Таблиця 7.9. Залежність урожайності кукурудзи від строку збирання урожаю обстежено 10 господарств, які належать до однієї природно-кліматичної зони

Номер господарства Строк збирання урожаю, днів Урожайність кукурудзи, ц/га

 

Розв’язок. Результативною ознакою y є урожайність кукурудзи, а факторною x – строк збирання урожаю.

Для оцінки параметрів лінійного рівняння регресії складають систему нормальних рівнянь, що має вигляд

Розрахункові суми для складання систем нормальних рівнянь наведено в таблиці 7.10. Отже,

Таблиця 7.10. Розрахунок сум для складання систем нормальних рівнянь

№ з/п x y xy x y Y _ 2 (Y – y)
А
32,60 43,56
40,64 2,07
50,69 132,02
46,67 55,80
36,62 6,66
26,57 159,52
38,63 0,33
18,53 427,25
54,71 240,56
46,67 55,80
Разом - 1123,57

 

392 = 10b0 + 237b1;

8731 = 237b0 + 5895b1.

Після розв’язку цієї системи будь-яким способом одержимо

Y = 86,87 – 2,01x.

При збільшенні строку збирання урожаю кукурудзи на один день її урожайність знижується в середньому на 2,01 ц/га.

На підставі рівняння регресії обчислюють теоретичні значення Y для всіх елементів сукупності. Наприклад, для першого господарства Y1 = 86,87 – 2,01х27 = 32,6 ц/га.

Теоретичні значення Y використовують для обчислення коефіцієнту детермінації

,

де – факторна, – загальна дисперсія.

Отже,

Таким чином, 85,3% варіації урожайності кукурудзи лінійно пов’язані зі строком збирання урожаю.

Перевірку істотності зв’язку здійснюють за допомогою F-критерію, або для ступенів вільнoсті:

k1 = m – 1 = 2 – 1 = 1;

k2 = n m = 10 – 2 = 8,

де m – число параметрів рівняння регресії для лінійного рівняння (m = 2), а n – кількість елементів сукупності (n = 10).

Критичне значення для імовірності 0,95 згідно з додатком становить (1,8) = 0,399. Фактичне значення = 0,853 перевищує критичне, що свідчить про істотність зв’язку.Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 292. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия