Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання 7.1
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Необхідно:

– дати повну і змістовну відповідь на наступні питання.

Дані для виконання:

1. Види зв’язків між соціально-економічними явищами. Завдання і прийоми вивчення зв’язків

2. Знаходження рівнянь регресії

3. Вимірювання щільності зв’язку

4. Непараметричні методи вивчення зв’язків

Завдання 7.2

Необхідно:

– визначити, яка з наведених нижче корельованих пар ознак є факторною, а яка – результативною:

Дані для виконання:

1. Потужність електростанції, виробництво електроенергії.

2. Споживчі ціни, купівельна спроможність грошової одиниці.

3. Безробіття, рівень злочинності.

4. Продуктивність праці робітника-верстатника, вік виробничого обладнання.

5. Торгова площа магазинів, товарооборот.

6. Оборот біржі, кількість брокерських місць.

7. Фізичний знос обладнання, коефіцієнт змінності роботи підприємства.

Завдання 7.3

Необхідно:

– визначити, які з наведених залежностей соціально-економічних явищ є функціональними, а які – кореляційними:

Дані для виконання:

1. витрати сімей на продукти харчування – від числа членів сім’ї;

2. загальний капітал акціонерної компанії – від кількості випущених компанією акцій та їх ринкової ціни;

3. тривалість життя населення регіону – від стану екологічного середовища;

4. собівартість продукції – від обсягу виробництва і виробничих витрат;

5. введення в дію житла – від капітальних вкладень у житлове будівництво;

6. плата за кредит – від розміру позики і процента за користування кредитом;

7. попит на товари народного споживання – від наявності їх на ринку і цін.

Завдання 7.4

Необхідно:

– за даними таблиці 7.1 обчислити: 1) міжгрупову дисперсію продуктивності верстатів; 2) за допомогою кореляційного відношення оцінити тісноту зв’язку між виробітком деталей за зміну і строком служби верстатів; 3) використовуючи F- критерій, перевірити істотність зв’язку з імовірністю 0,95.

Дані для виконання:

Загальна дисперсія продуктивності верстатів за зміну становить 292.

Таблиця 7.1. Дані про групування верстатів за строком служби

Строк служби верстатів, років Кількість верстатів Виробіток деталей за зміну в розрахунку на 1 верстат, шт.
До 7
7 – 14
14 – 20
20 і більше
Разом

Завдання 7.5

Необхідно:

– за даними табл. 7.2: 1) обчислити міжгрупову, середню з групових та загальну дисперсії виробітку одного автомобіля, показати їх взаємозв’язок; 2) для оцінки тісноти зв’язку між виробітком автомобіля та його технічною швидкістю використати кореляційне відношення, пояснити його економічний зміст; 3) за допомогою F-критерію перевірити істотність зв’язку. Зробити висновки з імовірністю 0,95.

Дані для виконання:

Таблиця 7.2. Залежність виробітку вантажного автомобіля від технічної швидкості

Середня технічна швидкість автомобіля, км/год. Кількість автотранспортних підприємств Середній виробіток на 1 машино-год, т-км Дисперсія середнього виробітку
До 30
30 – 40
40 – 50
50 і більше
Разом -

Завдання 7.6

Необхідно:

– 1) визначити функцію, яка відображає залежність якості сировини від дальності перевезень; 2) обчислити параметри регресійного рівняння. Пояснити їхній економічний зміст; 3) за допомогою коефіцієнта детермінації оцінити тісноту зв’язку між названими показниками; 4) перевірити істотність зв’язку, користуючись F-критерієм, з імовірністю 0,95. Зробити висновки.

Дані для виконання:

Консервний комбінат здійснює заготівлю сировини в радіусі до 200 км (таблиця 7.3).

Таблиця 7.3 Залежність якості заготовленої сировини від відстань перевезення

Радіус перевезення, км Частка нестандартної сировини, % Радіус перевезення, км Частка нестандартної сировини, %

Завдання 7.7

Необхідно:

– за даними таблиці 7.4 оцінити тісноту зв’язку між наведеними за допомогою коефіцієнту асоціації; перевірити його істотність з імовірністю 0,95.

Дані для виконання:

Таблиця 7.4. Дані про стосунки 280 молодих сімей з батькамиДата добавления: 2015-08-27; просмотров: 493. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия