Студопедия — Презентацияны дайындауда бағалау критерилері
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Презентацияны дайындауда бағалау критерилері


Сабақ өткізу әдісі Презентация Бағалау Бағалау критерилері
өте жақсы А (4,0:95-100%) А-(3,67 90-94%) Презентация өз бетінше жасалған, белгіленген уақытта, слайд көлемі 20 дан кем емес. Қолданылған әдебиеттер көздері – 5, слайдтар мазмұнды және нақты анықталған. Автор тақырыпты қорғағанда терең білім көрсетті. Талқылау кезінде, сұрақтарға жауап беруде ешқандай қателіктер жіберілмеді.
Жақсы В+ (3,33; 85-89 %) В (3,0; 80-84 %) В- (2,67; 75-79 %) Презентация өз бетінше жасалған, белгіленген уақытта, слайд көлемі 20 дан кем емес. Қолданылған әдебиеттер көздері – 5, слайдтар мазмұнды және нақты анықталған. Автор тақырыпты қорғағанда терең білім көрсетті. Талқылау кезінде, сұрақтарға жауап берген жеңіл қателіктер жіберді, сол кезде өзі жөндеді. (оқытушының көмегімен жөндеді)
Қанағаттанарлық С+ (2,33; 70-74%) С (2,0; 65-69%) С- (1,67; 60-64%) Д+ (1,0; 50-54%) Презентация өз бетінше жасалған. Белгіленген уақытта, слайд көлемі 20 дан кем емес. Қолданылған әдебиеттер көздері – 5 тен кем. Слайд мазмұндары тақырыптан ауытқиды, презентацияны қорғаған кезде қателіктер жіберілді. Сұрақтарға толық жауап берілмеді.
Қанағаттанарлықсыз F (0-49%) Презентация берілген уақытта өткізілмеді, көлемі 20 слайдтан кем. Қолданылған әдебиеттер – 5 тен кем. Слайд мазмұндары тақырыпқа сай емес, мағынасыз. Қорғағанда автор көп қателіктер жіберді, сұрақтарға жауап бергенде өзінің материалдарын меңгере алмады

 

Түймедақ» әдісі.

Дидактикалық мақсаты:

«Түймедақ» әдісін қолдану студенттерге келесі мүмкіндіктерді береді:

- түйінді түсініктерге назар аудару;

- тақырып материалын жақсы меңгеру.

Өткізу әдістемесі:

Алдын ала дайындалған гүлдің әр күлтесіне сұрақ немесе термин, түсінік жазылады. Әр студент бір күлтенден ашып, сұраққа жауап, ал термин мен түсінікке анықтама береді.

«Түймедақ» әдісі бойынша бағалау кестеде көрсетілген критерилер арқылы жүргізіледі.

 

Түймедақ» әдісін бағалау критерилері

Баға Бағалау критерилері
Өте жақсы А (4,0:95-100%) А-(3,67 90-94%) Студент сұраққа дұрыс, толық немесе түсінік, терминге қатесіз, анық жауап берді. Оқу пәнінен негізгі концепциялар мен бағытталған дұрыс бағдарды негізге ала отырып, басқа пәндердің ғылыми жетістіктерін қолдана оларға критериялық баға берді.
Жақсы В+ (3,33; 85-89 %) В (3,0; 80-84 %) В- (2,67; 75-79 %) Студент жауап беру кезінде өрескел қателіктерді жібермеді тек кейін студенттің өзімен жөнделген принципиалды емес қателіктер немесе дәлсіздік болды.
Қанағаттанарлық С+ (2,33; 70-74%) С (2,0; 65-69%) С- (1,67; 60-64%) Д+ (1,0; 50-54%) Студент жауап берген кезде принципиалды емес қателіктер жіберді, оқу әдебиетімен ғана шектелді.
Қанағаттанарлықсыз F (0-49%) Студент жауап берген өрескел принципиалды қателіктерді жіберді, оқу материалынан хабарсыз, ғылыми терминологияны қолдана алмады.

 

6. Тапсыру мерзімдері: 2-7 апта.

 

7. Әдебиет:

негізгі:

1. Биоэтика. Учебник для вузов по специальности «Фармация» / Под ред. П.В. Лопатина,

О.В. Карташовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 240 с.

2. Сборник законодательных и нормативных актов по фармацевтической деятельности. – Алматы, 2006.

3. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан».

4. Закон Республики Казахстан от 13 января 2004 года № 522-II ЗРК «О лекарственных средствах».

 

қосымша:

1. Фармацевтическая этика и деонтология: учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2003. – 200 с. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Москва: Прогресс, 1997.

2. Фармацевтическая биоэтика: Учебное пособие / Г.Я. Ибрагимова, С.Г. Сбоева. – Уфа, 2005. – 354 с.

8. Бақылау (сұрақтар):

1. Биоэтика, этика, деонтология, фармацевтикалық биоэтика және деонтология дегеніміз не?

2. Дәріхана ұжымында «фармацевт-дәрігер» қатынасының 2-ші дәрежесін сипаттаңыз.

3. ЕСҰ дәрігері мен фармацевт арасындағы байланыс қалай жүзеге асады?

4. Дәрігерлік құпия нені білдіреді?

5. «Фармацевт-дәрігер-пациент» қатынасы тізбегіндегі фармацевт – ақпарат берушінің мағынасы (фармацевт-информатор).

6. Дәрігер қателігі. Оны қалай жоюға болады?

7. «Фармацевт – дәрігер - пациент» тізбегіндегі фармацевтикалық этика ережесі.

 

 

1. №2 Тақырып: Денсаулық сақтау мен фармацевтикалық қызметті реттеудің құқықтық және этикалық негізі.

 

2. Мақсаты: ҚР медициналық және фармацевтикалық қызметтің этикалық нормаларын сақтауда мемлекет туралы көріністі студенттерде қалыптастыру.

 

3. Тапсырма:

1. ҚР медициналық және фармацевтикалық қызметтің этикалық нормаларын оқу.

2. Тақырыптың сұрақтарына жауап беру.

4. Орындау түрі:реферат, түймедақ

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 2541. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия