Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Факультет мистецтв




 

Кафедра образотворчого мистецтва

 

Методичні рекомендації по проведенню семінарських занять

 

з дисципліни «Історія мистецтвознавства України»

 

 

для студентів напряму знань 8. 02020801 «Образотворче мистецтво»

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

 

 

Кривий Ріг, 2012

 

 

Семінарські заняття направлені на розширення та деталізацію знань, отриманих в процесі слухання лекцій і мають на меті закріплення навичок професійної діяльності в конкретній сфері. Підготовка до семінарів вимагає попередньої самостійної роботи згідно питань запланованої теми. Завдяки участі в семінарах студенти набувають досвіду наукового мислення та умінь використовувати теоретичні знання стосовно специфіки образотворчої, декоративної, дизайнерської діяльності. Зокрема, метою таких семінарів є поглиблення уявлень про утилітарно-естетичні якості творів живопису, скульптури, графіки, декоративного мистецтва і сучасного дизайну в контексті стильової образотворчої еволюції. Студенти мають можливість удосконалювати наукову мову образотворчого мистецтваі дизайну, і продемонструвати оперування фаховими поняттями і термінами.

Основним видом семінарських занять з історії мистецтвознавства України є розгорнута бесіда за заздалегідь відомим планом, тобто – тематичні семінари. Студенти повинні в процесі підготовки та участі виділити найбільш суттєві аспекти заданої теми. Під час оголошення інформації (доповідей) студенти поєднують виклад підготовлених тем з оціночними судженнями. Бажаною є загальна дискусія, доповнення інших учасників семінару. При підведенні підсумків проводиться короткий аналіз виступів.

Плани семінарських занять з дисципліни «Історія мистецтвознавства України»

Семінар1. Становлення українського мистецтвознавства а європейському контексті

1.Європейське мистецтвознавство 16-20 століть: параметри та етапи еволюції науки.

2. Провідні дослідницькі методи минулого та сучасності в науці про мистецтво.

3. Чинники та осередки формування аматорського мистецтвознавства в Україні. Персоналії.

4. Представники університетської науки про мистецтво к.19-поч. 20 ст.

5. Дослідницька діяльність співробітників наукових установ і об’єднань

6. Роль періодики у формуванні об’єктивних уявлень про мистецьку спадщину України.

7. Дослідження українського національного стилю фахівцями початку 20 століття

8. Образотворче шевченкознавство як напрямок розвитку науки про мистецтво доби

9. Дослідження вітчизняного живопису, графіки і народного мистецтва мистецтвознавцями доби.

Література: 4, 6,8, 13,

 

Семінар2. Розвиток науки про мистецтво в Україні 20 - початку ХХІ століття

  1. Тенденції розвитку українського мистецтвознавства у міжвоєнний період
  2. Провідні наукові орієнтири розвитку повоєнного мистецтвознавства. Колективні праці.
  3. Авторські концепції етапів розвитку мистецької спадщині в серії «Нарисів з історії українського мистецтва 1980-х.
  4. Монографічні дослідження провідних фахівців 1970-х – 1980-х років
  5. Нові концепції еволюції вітчизняної мистецької спадщини та нові оціночні характеристики в колективних узагальнюючих працях років незалежності.
  6. Сучасна українська фахова і наукова періодика як фактор розвитку науки про мистецтво
  7. Монографії провідних фахівців останнього десятиліття з питань української образотворчості
  8. Висвітлення проблеми по темі магістерського дослідження в українській науці про мистецтво

Література:10, 11, 18, 19, 20.

Примітка. Література, подана в планах семінарських занять згідно загального списку робочої програми

 

Методичні рекомендації складені

Удріс Іриною Миколаївною

 

Затверджені на засіданні кафедри декоративного мистецтва

Протокол № ______ від ____ _________ 20____ г.

Завідувач кафедри _________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ»

Факультет мистецтв

 







Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 215. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия