Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Акушерство және гинекология_ Клиническая фармакология_каз 19 страница


Ќынаптыѕ артќы кїмбезі арќылы тїзіліс пункциясы//

+Хирургиялыќ ем//

Пирогеналмен терапия

***

Науќасты ќарауда аныќталды. Сіздіѕ тактикаѕыз:

//

Жатырды ќосалќыларымен экстирпациялау//

+Жатыр экстирпациясы//

Жатыр мойыныныѕ экстирпацисы//

Жатыр ампутациясы //

Трахелотомия

***

Ќынаптыѕ артќы кїмбезіне пункция жасаєанда ќандай кеѕістікке тїсеміз://

Тікішектік кеѕістіктіѕ артына //

Кґпіршікті кеѕістіктіѕ артына//

Жатыр маѕы кеѕістігіне//

+Дугласов кеѕістігіне//

Кґпіршік маѕы кеѕістігіне

***

Берілген сурет бойынша ќандай ену жолы кґрсетілген: //

Орталыќ ортаѕєы ену//

+Пфанненштиль бойынша ќасаєа їсті тілік//

Жирар бойынша ќасаєа їсті тілік//

Мартынов бойынша тілік//

Кимбаровский бойынша тілік

***

Ќынаптыѕ артќы кїмбезіне пункция жасаєанда жатырдыѕ артќы ерінін тартады://

+Алдыѕєа жјне жоєары//

Алдыєа жјне оѕєа//

Алдыєа жјне тґмен//

Алдыєа жјне солєа//

Тґмен жјне солєа

***

Берілген патологияда кґбінесе ќандай ену жолы ќолданылады: //

Люмботомия//

Лапароскопия//

+Лапаротомия//

Трансректальды//

Торакотомия

***

Берілген суретте ќандай ену жолы кґрсетілген:

//

+Лапароскопия//

Куин бойынша ену//

Петровск-Почечуев бойынша ену//

Лонгмайер-Брегадзе бойынша енй//

Стерномедиастинолапаротомия

***

 

Берілген патоогияда ќандай ену жолдарын ќолданады: //

+Лапароскопиялыќ, лапаротомиялыќ//

Лапароскопиялыќ, трансвагинальды//

Лапаротомиялыќ трансвагинальды//

Лапароскопиялыќ, трансректальды//

Торакальды,трансректальды

***

 

Берілген жаєдайда ќандай ену жолы ќолданылады: //

+Лапароскопия//

Куин бойынша ену//

Петровск-Почечуев бойынша ену//

Лонгмайер-Брегадзе бойынша енй//

Стерномедиастинолапаротомия

***

 

Берілген жаєдайда ќандай ену жолы ќолданылады:

//

+Лапароскопиялыќ, лапаротомиялыќ//

Лапароскопиялыќ, трансвагинальды//

Лапаротомиялыќ трансвагинальды//

Лапароскопиялыќ, трансректальды//

Торакальды,трансректальды

***

45 жастаєы науќасќа тік ішектіѕ ампулаїсті бґлімініѕ ќатерлі ісігіне байланысты операция жасалєан, 3 айдан кейін УДЗ-де бауырда тыєыздалєан ошаќтар аныќталды. Осы кґрініс алдындаєы аурумен байланысты ма, жјне ол ќалай таралєан://

+ия, метастаз контактілі жолмен таралєан //

ия, метастаз лимфогенді жолмен таралєан //

ия, метастаз гематогенді жолмен таралєан//

жоќ, кґрініс аурумен байланыссыз//

жоќ, тік ішектіѕ ампулярлы бґлімініѕ ісігі метастаз бермейді

***

Гинекологиялыќ операция барысында хируг жатыр маѕы клетчаткасынан жатыр мойынына ену керек. Жатырдыѕ жалпаќ байламыныѕ негізінен ґткенде ќандай орган заќымдануы мїмкін жјне ќандай себептен://

+Несепаєардыѕ жамбастыќ бґлімі, жатырдыѕ жалпаќ байламыныѕ негізінде жатырмаѕы клетчаткасында орналасу себебінен //

Ќуыќ, жатыр мойныныѕ жјне ќынаптыќ артќы кїмбезі алдында кіші жамбастыѕ алдыѕєы бґлімінде орналасќандыќтан //

Тік ішек,кіші жамбас ќуысында жатыр мойыныныѕ жјне ќынаптыѕ артќы кїмбезініѕ алдында орналасќандыќтан //

Жатыр тїтігі ,жатырдыѕ жалпаќ байламында орналасќандыќтан //

Ќынап, кіші жамбастыѕ алдыѕєы бґлімінде ќуыќ пен тік ішектіѕ аралыєында орналасќандыќтан

***

Суретте не кґрсетілген:

//

Аналыќ без апоплексиясы//

+Аналыќ бездіѕ айналуы//

Миоматозды тїйін некрозы//

Аналыќ без ісігі//

Аналыќ без рагы

***

Кесір тілігі операциясы кезінде келесі жалпы анестезия дўрыс//

Жалпы анестезия азќазанныѕ pH-ын тґмендетеді//

Ол геморрагиялыќ диатезі бар науќастарєа ќарсы кґрсеткіш//

Ана ґлімініѕ себептерініѕ арасында ќауіпті факторларыныѕ бірі болып есептелінеді//

Ўрыќтыѕ гистаминді лаќтырысын атракуриум шаќырады//

+Ингаляциялыќ анестетиктарды ќолдануєа мїмкіншілік бар

***

Анестетиктерді еѕгізгеннен бастап спиналды анестезия ќанша уаќыттан бастап јсер ете бастайды//

Бірден//

+2-5 минут//

15-20 мин//

20-40 мин//

60 мин

***

Анестетик таралу аймаєын кеѕейту їшін эпидуральды кеѕістіктіѕ тарылуына байланысты жїкті жјне босанушы јйелдерге анестезия жїргізу їшін анестетиктіѕ ќандай мґлшері керек?//

+мґлшерден 30% аз, сондай салмаќтаєы жїкті емес јйелге анестезия жасау//

мґлшерден 30% кґп, сондай салмаќтаєы жїкті емес јйелге анестезия жасау//

мґлшерден 50% аз, сондай салмаќтаєы жїкті емес јйелге анестезия жасау//

мґлшерден 50% кґп, сондай салмаќтаєы жїкті емес јйелге анестезия жасау//

сондай мґлшерде, сондай салмаќтаєы жїкті емес јйелге анестезия жасау

***

Мендельсон синдромыныѕ клиникалыќ кґріністері болып табылмайды://

тез дамитынбронхиолоспазма//

+цианоз, мойын веналарыныѕ ісінуі//

коллапсќа ауысатын гипертензия//

ОВЌ(ЦВД) тґмендеуі//

ґкпе ісінуі

***

Науќас 25 жаста интубациялыќ наркоз арќылы кесір тілігі операциясынан кейін. 3-ші тјулікте ентігуге, пульстыѕ жиілеуіне, шырышты ќаќырыќќа шаєымданды. Рентгенограммада —ошаќ тјрізді кґлеѕкелі тамырлы суреттіѕ кїшею фонындаєы ґкпеніѕ интерстициальды айќын ісінуі, сіздіѕ болжам диагнозыѕыз?//

кардиогенді ґкпе ісінуі//

2-жаќты пневмония//

Бронхтыдемікпеўстамасы//

+Ересектердегі респираторлы дистресс синдромы//

оѕ жаќты пневматорокс

***

РН-7,49; рСо2- 42 мм.сын.бає; BE—13,5 ммоль/л; Ab-33 ммоль/л; Sb-32 ммоль/л; к-3,1 ммоль/л;na-140 ммоль/л; ci-98 ммоль/л. аталєан ґзгерістерді баќылауєа болады?//

метаболиялыќ ацидоз//

метаболиялыќ алкалоз//

+респираторлыќ ацидоз//

респираторлыќ алкалоз//

респираторлыќ алкалоз+ метаболиялыќ ацидоз

***

Босанушыны операциялыќ столєа жатќызєаннан кейін јйелде бірден брадикардиямен біріккен артериальды гипотония, жїрек айну, ќўсу жјне ентігу пайда болды. айтылєан белгілер босанушы јйелді арќасынан жартылай бїйірлік ќалыпќа ауыстырєанда жойылды. Ќандай патологиялыќ процесс болды?//

+тґменгі ќуысты вена синдромы//

ортостатикалыќ коллапс//

ќаєанаќ суымен эмболия//

жатырдыѕ жыртылуы //

ПОНРП

***

Кесір тілігіндегі анестезия кезіндегі гипотензияныѕ себебі://

+ќан кету//

катехоламинніѕ босауы//

ґменгі ќуысты венаєа ќысымныѕ тїсуі //

окситоцинді ќолдану//

ўрыќтыѕ орналасуы

***

Асматикалыќ жаєдайдаєы науќаста ҐЖЖді ќандай негізде тоќтатады//

+тўраќты гемодинамика, есі адекватты, РН-7,4. ве—2. РСО2-32. РО2 -80., бўлшыќет тонусы жаќсы, адекватты тыныс//

тўраќты гемодинамика, есі адекватты, РН-7,5. ве—4. РСО2-40. РО2 -60., бўлшыќет тонусы жаќсы, адекватты тыныс//

тўраќты гемодинамика, есі адекватты, РН-7,3. ве—2. РСО2-40. РО2 -50., бўлшыќет тонусы жаќсы, адекватты тыныс//

тўраќты гемодинамика, есі адекватты, РН-7,4. ве—2. РСО2-52. РО2 -60., бўлшыќет тонусы жаќсы, адекватты тыныс//

тўраќты гемодинамика, есі адекватты, РН-7,54. ве—6. РСО2-52. РО2 -60., бўлшыќет тонусы жаќсы, адекватты тыныс

***

Дјрігер анестезиолог – реаниматолог эндотрахеальды наркоз эпидуральды анестезиямен комбинирленген операция жасалатын науќасты тексеріп, анестезиологиялыќ ќауіп жаєдайын баєалады://

2 балла//

1 балл//

+4 балла//

3 балла//

5 баллов

***

Дјрігер анестезиолог – реаниматолог ґмірге маѕызды аєзалардыѕ сјл тґмендететін ауыр жїйелік ґзгерістерге ўшыраєан, біраќ жўмысќа ќабілеттілігі тґмендемеген науќасты ќарап, жалпы жаєдайын баєалады://

2 балл//

1 балл//

4 балл//

+3 балл//

5 балл

***

Науќасќа сулы наркозєа препарат енгізгеннен кейін, пульсініѕ жиілеуі байќалды, тереѕ соматикалыќ анальгезия, артериалыќ ќысымныѕ шамалы жоєарлауы байќалды. Науќасќа ќандай препарат еѕгізді?//

+Кетамин//

Диазепам//

Тиопентал//

Диприван//

сомбревин

***

ДВС-синдромныѕ терапиясы їшін жаѕаќатырылєан плазманыѕ дозасын аныќтаѕыз. Науќастыѕ салмаєы 90 кг//

+900 мл//

1200 мл//

1400 мл//

500 мл//

600 мл

***

Жедел жјрдеммен 30 жастаєы науќас келіп тїсті. Ќарап тексергенде науќаста тереѕ ессіздік. Тері жабындыларыныѕ бозаруы, акроцианоз байќалады.Айќын тахипноэ (1 мин 40 реттен кґп дем алу) ауа жетіспеумен бірге жїреді, дем алуына ќосымша бўлшыќеттер ќатысады. Тахикардия, артериалды ќан ќысымы тґмендеген. Олигоанурия. Сіздіѕ іс јрекетіѕіз//

+респираторлы терапия, ИВЛ ПДКВ тјртібі бойынша//

дофамин 10—15 мкг/кг/мин к/і енгізу//

барлыќ диагностикалыќ зерттеуден кейін (рентген, ЭКГ, УЗИќўрсаќ ќуысыныѕ мїшелеріне жјне т.б.)//

науќасты ОИТ ауыстыру, коллойдты ерітіндіні ќўю//

тез арада глюкокортикоидты енгізу

***

К жетіспеушілігін есептеѕіз, егер науќаста К-4,3 ммоль/л; дене салмаєы 70 кг//

1,5 ммоль/л;//

1,2 ммоль/л;//

+1,4 ммоль/л;//

2 ммоль/л;//

2,1 ммоль/л;

***

Ќан жоєалту кґлемін аныќтаѕыз: науќастыѕ дене салмаєы 80 кг, ќан жоєалту кґлемі 1200 мл//

0,5 %//

0,8%//

1%//

+1,2%//

1,5%

***

НауќасИ, 30 жаста. Жатырдан тыс жїктілігіне байланысты жатырлыќ ќан кетумен тїсті, ќан жоєалту шамамен 600 мл. науќас аздап ќозєан, бозарєан, аяќ – ќолдары суыєан, АЌЌ 90/60 мм сын бає, ЖЖЖ 110 рет мин, ТАЖ 22 рет мин, ентігу, диурез 30 мл сає.сіздіѕ трансфузионды терапияѕыз.//

+кристаллоидтарды ќўю 2000 мл//

коллоидных ерітіндіні ќўю 800 мл//

200 эритроцитарлы массаны жјне 200 мл жаѕа ќатырылєан плазманы ќўю//

переливание кристаллоидов и коллоидов в соотношении 1:1//

кристаллоидтар, коллоидтарды 2:1 жјне жаѕа ќатырылєан плазма 800млќўю

***

372 бўйрыќ бойынша анестезияныѕ ќаупін аныќтаѕыз. Науќас Б, 20 жаста босанудан кейін ерте кезеѕде ќан кету диагнозымен. Анамнезінен: гестационды гипертензия, ќант диабеті II типі. Эндотрахеалды наркозбен жатырдыѕ ампутациясы операциясы ўсынылды. Ќан жоєалту кґлемі 1,3% ќўрайды//

I дјреже//

II дјреже//

+III дјреже//

IV дјреже//

V дјреже

***

Гинекология бґліміне массивті ќан кетумен јйел тїсті. Ќан кету кґлемі 700 мл. Тері жабындылары бозарєан, пулсьтіѕ толымдылыєы јлсіз, 100 соќќы мин. АЌЌ 100/60 мм сын бає. Осы науќастаєы шок индексін аныќтаѕыз?//

+1//

2//

3//

4//

***

Жїкті А., 35 жаста кесар тілігі операциясынан кейін. Дене салмаєы70кг. Ќан кету кґлемі 1000мл. Ќан кету кґлемін есептеѕіз?//

1%//

1,2%//

+1,4%//

1,5%//

1,5%

***

Бозєылт трепонеманыѕ тўраќты ґмір сїру формасы болып табылады//

+клетка ішілік//

L- формалы//

таяќша тјрізді//

овоидты//

спирал тјрізді

***

Сифилис кезінде суперинфекция болуы мїмкін//

екіншілік жаѕа кезеѕде//

екіншілік серопозитивті кезеіде//

екіншілік рецидивте//

+бірінішілік кезеѕніѕ 10-14 кїнінде//

сауыєу кезеѕінде

***

Науќас Н. 28жаста мынадай диагнозбен: жаѕа соз, жедел алдыѕєы уретрит антибактериальды терапия: спектиномицин дозасы 2г, б\е, 2 инъекция 24саєат интервалымен. Жедел ќабыну процесін емдегенде біраз басылды,біраќ толыќ басылєан жоќ. Емделгеннен соѕ бірінші ќорытындыда лейкоциттер 12-15 кґру алаѕында, гонококк табылєан жоќ, біраќ трихомонадтар табылды. Науќасќа секнидокс таєайындалды.Емнен кейін бґлінділер азайды,біраќ толыќ басылєан жоќ. Жаєындыны ќайталап тексергенде ќайта гонококк аныќталды. Осы жаєдайда емніѕ нјтижесіз болуыныѕ себебін тїсіндіріѕіз://

+Эндоцитобиоз//

Амилоидоз//

Паразитоценоз//

Биоценоз//

Токсоплазмоз

***

Тґменде кґрсетілген мерезбен ауыратын науќастардыѕ ќайсысы тўрмыстыќ жјне жыныстыќ ќатынаспен жўќтыру ќаупі тґменірек://

Науќас диагнозы 2-шілік жаѕа мерез, розеолезді сифилид//

Науќас диагнозы 2-шілік рецидивті мерез, ауыз ќуысында жјне гениталияда эрозивті папулалар//

+Науќас 3-шілік мерез, мўрын ќалќаныныѕ шырышында їлкен гуммозды жара//

Науќас диагнозы 1-шілік серонегативті мерез, эрозивті ќатты шанкр//

Науќас диагнозы ерте жасырын мерез

***

Науќас Б., 32жаста, мынадай шаєымдармен келді: тґменгі ерінніѕ шырышты ќабыєыныѕ ауырсынусыз дефектісі. Ауырєанына 2 апта болды. Бойдаќ, 1,5 ай бўрын кездейсоќ жыныстыќ ќатынаста болєан. Ќарау кезінде , тґменгі ерінніѕ шырышты ќабыєында шеті дўрыс, шекарасы наќты, бўзылєан саланыѕ тїсіне ўќсас, негізінде тыєыз инфильтрат пальпацияланады эрозия аныќталды. Болжам диагнозды аныќтаѕыз жјне оны тїсіндіріѕіз://

+1-шілік серонегативті мерез, - ќатты шанкрдан бґліндіні микроскопиялыќ зерттеу кезінде бозєылт трепонеманы табу//

1-шілік серопозитивті мерез, -ќараѕєы кґру алаѕында ќатты шанкрдан бґліндіні микроскопиялыќ зерттеу кезінде бозєылт трепонеманы табу//

1-шілік серонегативті мерез, - ќатты шанкрдан бґліндіні культуральды зерттеу кезінде бозєылт трепонеманы табу //

1-шілік серопозитивті мерез, Вассерман реакциясы кґмегімен бозєылт трепонеманы табу//

2-шілік жаѕа мерез - КСР кґмегімен бозєылт трепонемаєа антиденені аныќтау

***

Науќас Д., їлкен жыныс ернеулерінде ауырсынбайтын дґѕгелек формалы жара,диаметрі 1см-дей,тїсі- бўзылєан сала тїстес, негізінде тыєыздалєан жјне аздаєан серозды бґліндімен,жара 3 кїн бўрын пайда болды, жараныѕ бґліндісінен бозєылт трепонема табылды.Сіздіѕ болжам диагнозыѕыз жјне 5-7 кїннен кейін ќандай симптом пайда болады://

біріншілік серонегативті мерез, - полиаденит//

біріншілік серопозитивті мерез, - продромальды кґрініс //

+біріншілік серонегативті мерез, - регинарлы склераденит//

біріншілік серопозитивті мерез, - регионарлы склераденит//

екіншілік жаѕа мерез, - теріде жјне шырышты ќабаттарда бґртпе

***

Науќас Д., їлкен жыныс ернеулерінде ауырсынбайтын дґѕгелек формалы жара, диаметрі 1см-дей, тїсі - бўзылєан сала тїстес, негізі тыєыздалєан жјне аздаєан серозды бґліндімен, жара 3 кїн бўрын пайда болды, жараныѕ бґліндісінен бозєылт трепонема табылды. Осы науќаста инфекция генерализациясы ќашан болды жјне оныѕ дјлелі не://

1 аптадан соѕ,-регионарлы склераденит//

+3-4 аптадан кейін,-серологиялыќ реакцияныѕ оѕ болуы//

6-8 аптадан соѕ, - теріде бґртпе//

5 аптадан соѕ, - продромальды кґрініс//

6 айдан соѕ, - гениталий аймаєында кеѕ кондилома

***

Науќас А.-да жауырын аймаєында топтасќан тґмпешікті сифилид жјне мозаика тјрізді тыртыќ, 1 апта бўрын пайда болєан гениталийда типті ќатты шанкр. КСР, РИТ, РИФ теріс. Їшіншілік мерезбен ауыратын науќаста ќатты шанкрдыѕ пайда болуын тїсіндіріѕіз://

бозєылт трепонеманыѕ жаѕа штаммыныѕ енуіне байланысты реинфекция //

+иммунитет тґмендегеннен кейін суперинфекциямен //

бозєылт трепонеманыѕ енуіне байланысты изоморфты аллергиялыќ реакция

аутоинокуляциямен//

бозєылт трепонемаєа негізделген гиперэргиялыќ аллергиялыќ реакциясы//

суперинфекциямен

***

Екіншілік рецидивті мерез диагнозымен ауыратын науќаста мерездіѕ жўќпалы формасымен ауыратын науќаспен жаѕадан жыныстыќ ќатынасќа тїскен кезде бозєылт трепонеманыѕ енген жерінде ќандай морфологиялыќ элемент пайда болады. Бўл кґріністіѕ механизмін ќалай тїсіндіресіз://

ќатты шанкр, бозєылт трепонеманыѕ басќа штаммымен жаѕадан жўќтыруымен байланысты//

+папула, енген бозєылт трепонемаєа изоморфты аллергиялыќ реакция ретінде//

тґмпешік, енген бозєылт трепонемаєа изоморфты аллергиялыќ реакция ретінде//

гумма,енген бозєылт трепонемаєа гиперэргиялыќ реакция ретінде//

папула, иммунитет тґмендеген соѕ суперинфекцияныѕ кґрінуі.

***

Тґмендегі аурулар кезінде тїзілетін морфологиялыќ элементтер механизмі жјне клиникалыќ кґріністерінде ќандай ўќсастыќ: - лепра,- лейшманиоз, -тері туберкулез, -3-шілік мерез//

папулалар, спецификалыќ емес ќабыну жјне лимфоидты ќатардаєы жасушалар пролиферациясы салдарынан тїзілуі//

папулалар, дјнекер тіні элементтерініѕ ґсуі салдарынан//

+тґмпешік, продуктивті ќабыну жјне инфекционды гранулема тїзілуі салдарынан тїзілген//

кїлдіреуік, дерманыѕ емізікшелі ќабатыныѕ ісінуінен туындайды//

тґмпешік, зат алмасу ґнімдерініѕ жиналуынан

***

Науќас Б., 23жаста, јлеуметтік бейімделген, тўраќты мекен жайы жјне жўмысы бар, ТВД-ге мынадай шаєымдармен келді: уретрадан кґп мґлшерде іріѕді бґліндіге, зјр шыєару кезінде ґткір ауырсынуєа шаєымданады. 1 апта бўрын кездейсоќ еркекпен жыныстыќ ќатынасќа тїскен, жўќтыру кґзі табылмаєан. Науќасты тексеру барысында мынадай диагноз ќойылды: жаѕа соз, жедел алдыѕєы уретрит.Осы науќасќа тјн дјрігердіѕ тактикасын кґрсетіѕіз://

Созєа ем жїргізу, содан кейін мїмкін болатын мерездік инфекцияныѕ профилактикалыќ емі, себебі жўќтыру кґзі табылмаєандыќтан//

Созєа ем жїргізу, содан кейін мїмкін болатын мерездік инфекцияныѕ превентивті емі, себебі жўќтыру кґзі табылмаєандыќтан//

Созєа ем жїргізу, содан кейін біріншілік мерез емініѕ схемасы бойынша мїмкін болатын мерездік инфекцияєа ќарсы ем жїргізу, жўќтыру кґзі табылмаєандыќтан//

+Созєа ем жїргізу,содан кейін науќас 6 ай бойында диспансерлік есепте болуы керек, ай сайын клинико-серологиялыќ тексеруден ґтуі тиіс//

Созєа ем жїргізу, содан кейін науќас диспансерлік есепте тўруы тиіс жјне емделгеннен кейін нјтижесін баќылау 1 аптадан кейін (1 баќылау) жјне 1 айдан соѕ (2 баќылау).

***

Науќас Г., 27жаста,БОМЖ, жўмыссыз,ТВД-ге мынадай шаєымдармен келді: уретрадан кґп мґлшерде іріѕді бґліндіге, зјр шыєару кезінде ґткір ауырсынуєа шаєымданады. 1апта бўрын жезґкшемен кездейсоќ жыныстыќ ќатынасќа тїскен, жўќтыру кґзі табылєан жоќ. Науќасты тексеру барысында мынадай диагноз ќойылды: жаѕа соз, жедел алдыѕєы уретрит.Осы науќасќа тјн дјрігердіѕ тактикасын кґрсетіѕіз://

Созєа ем жїргізу,содан кейін науќас 6 ай бойында диспансерлік есепте болуы керек, ай сайын клинико-серологиялыќ тексеруден ґтуі тиіс //

Созєа ем жїргізу, содан кейін науќас диспансерлік есепте тўруы тиіс жјне емделгеннен кейін нјтижесін баќылау 1 аптадан кейін (1 баќылау) жјне 1 айдан соѕ(2 баќылау).//

Созєа ем жїргізу, содан кейін мїмкін болатын мерездік инфекцияныѕ профилактикалыќ емі, себебі жўќтыру кґзі табылмаєандыќтан//

+Созєа ем жїргізу, содан кейін мїмкін болатын мерездік инфекцияныѕ превентивті емі, себебі жўќтыру кґзі табылмаєандыќтан//

Созєа ем жїргізу, сосын біріншілік мерез емініѕ схемасы бойынша мїмкін болатын мерездік инфекцияєа ќарсы ем жїргізу, себебі жўќтыру кґзі табылмаєандыќтан

***

Жатыр тїтікшелерінде ісіктер жиі орналасады://

+тїтікшеніѕ ортасында//

жатыр бґлігінде//

ампулярлы бґлігінде//

барлыќ жерінде //

фимбринда

***

Ќатерлі ісікке кїмјн туєан кезде, јйел кеѕес беру консультациясындаєы дјрігер еѕ бірінші, 3 кїн ішінде онкодиспансерге ќандай ќўжатты толтыру ќажет.//

Амбулаторлы картаны//

Ауру тарихынан шыєару ќаєазы//

Диспансерлі карта//

+Хабарлама ќаєазы//

Асќынєан жаєдайєа протокол

***

Онкологиялыќ операцияларды орындауда аймаќтылыќ жјне футлярлыќ принциптері неге баєытталєан://

антибластиканы ќамтамасыз ету їшін//

+абластиканы ќамтамасыз ету їшін//

хирургиялыќ кірусілер ќаупін тґмендету їшін//

аєзаныѕ ќызметін максимальды саќтау їшін//

зерттелмеген

***

IV клиникалыќ тобындаєы онкологиялыќ науќастарєа ќандай емдеу јдістері кґрсетілген?//

Радикальді хирургиялыќ ем//

Комбинирленген ем//

Комплексті ем//

+Паллиативті ем//

Радикальді ем

***

Радикальды емдеуден ґткен онкологиялыќ науќастарєа, жыл сайын онкодиспансерде ќаралу ќажет. Нені жоќќа шыєару їшін://

Фондыќ аурулар//

Ќосымша патология//

+Асќынулар жјне метастаздар//

Туберкулез//

Обыр алды аурулар

***

40 жастаєы јйел диагнозы: Сa in situ colli uteri, операцияныѕ ќандай кґлемі жїргізіледі//

жатыр мойныныѕ конизациясы//

+жатыр мойныныѕ ампутациясы//

жатырдыѕ экстирпациясы//

жатырдыѕ ќынапїстілік ампутациясы//

жатыр мойныныѕ диатермокоагуляциясы

***

Жатыр денесі обыры бар науќаста аналыќ бездеріне метастаз дамыды, осы науќасќа ќандай операция кґлемі жїргізіледі//

Жатыр ќосалќыларымен экстирпация//

+Жатыр ќосалќыларымен экстирпация, лимфаденэктомию + їлкен шарбы резекциясы//

Жатыр ќосалќыларымен ќынапїстілік ампутация + їлкен шарбы резекциясы//

Жатыр ќосалќыларымен кеѕейтілген экстирпация//

Жатыр ќосалќыларымен экстирпация, лимфаденэктомия

***

50 жастаєы јйелде эндометрий обыры аныќталды, 1кезеѕ. Ісік жатыр тїбінде орналасќан, диаметрі 3 см, инвазия 1/3 миометрийден аса, ісік рецепторооѕ. Келесі ем жїргізу керек://

операция + сјулелендіру//

операция + гормоноем//

операция + химиоем//

+операция + сјулелендіру + гормоноем//

сјулелі ем

***

Науќас 47 жаста, менструальді аралыќ кезеѕде ќанды бґліністерге байлансты жатырды диагностикалыќ ќыру жїргізілді. Гистологиялыќ – безді-кистозды гиперплазия. Ќосалќы ауруларынан жатыр миомасы 12 апта. Сіздіѕ емдеудегі іс-јрекетіѕіз://

Баќылау//

гестагендермен емдеу//

эстрагендермен емдеу//

+операция – жатыр ќосалќыларымен экстирпация//

андрогендермен емдеу

***

Науќас іштіѕ тґменгі бґлігіндегі ауырсынуєа, жиі зјр шыєаруєа дјрігерге шаєымданып келді. Ќарау кезінде: іші пальпацияда ауырсынумен, ішастар тітіркену белгісі жоќ. Зјрдіѕ жјне нјжістіѕ тоќтауы байќалмайды. Айнада: жатыр мойны таза, цилиндрлі пішінді, ректовагинальді тексеру кезінде кіші жамбас ќуысында тыєыз-эластикалыќ ауырсынатын тїзіліс аныќталады, жатыр жеке пальпацияланбайды. ЖЌА-эр-4,2 х 10, лейк-6,2х10, ЭТЖ- 24 мм/сає://

+аналыќ без ісігі немесе фибромиоматозды тїйінніѕ жедел ќоректену бўзылысы//

аналыќ без апоплексиясы//

басталып келе жетќан климакс//

тїтікшелі жїктілік іш ќуысына ќан кетумен//

пиошарбы ќабырєасыныѕ жарылуы

***

Науќас 44 жаста, артыќ салмаєы бар. Менструация ґткеннен екі аптадан кейін бірнеше аптаєа созылєан ќан кету, іштіѕ тґменгі бґлігінде ауырсыну, жалпы јлсіздік пайда болды. Менструальді ќызметтіѕ тўраќты бўзылысы байќалды. Анамнезінде: гипотиреоз, гипертония, 3 дјрежелі семіздік. Гистероскопияда: эндометрий тегіс емес ќалыѕдаєан, беті тегіс емес жјне ќызыл тїсті полип тјрізді ґсінділер жјне тамырларєа ќанќўйылулар байќалады. Сіздіѕ болжам диагнозыѕыз://

+Эндометрийде гиперпластикалыќ ґзгерістер//

Тїсікке ќауіп//

Адреногенитальді синдром//

Аналыќ без кистасы//

Шихан синдромы

***

Науќас 62 жаста. Жыныс мїшесінен ќанды бґлісітіѕ пайда болуына шаєымданып гинеколог тексеруіне келді. Менопаузаєа 10 жыл. Репродуктивті жаста менструальді циклдіѕ бўзылысына байланысты бірнеше рет емделді. Эндокринологта ќант диабеті жјне семіздікке байлансты диспансерлік тіркеуде. Ќынапты тексергенде: ќына кеѕ, жатыр мойны таза, аран жабыќ, жатыр денесі біршама ўлєайєан. Ќосалќылар аныќталмайды. Кїмбездері кеѕ. Бґлініс – ќанды. Болжам диагноз ќойыѕыз://

+жатыр денесі обыры//

ќынап ісігі//

жатыр мойны обыры//

дермоидты киста//

сары дене кистасы

***

Мак-Кьюна-Олбрайта cиндромы қандай үш симптоммен сипатталады://

аменорея, бедеулік, анемия//

аменорея, семіздік, гирсутизм//

анемия, гидроторакс, асцит//

аменорея, бедеулік, асцит//

+географиялық өрнектелген кофе түсті пигменттік дақтар, түтікті сүйектердің фиброзды-сүйектік дисплазиясы, жыныстық ерте жетілу белгілері

***

17 жастағы қыз бала етеккірдің 4 айға дейін кешігуіне шағымданады. Жыныстыққатынастыжоққа шығаруда. Сонғы 2 айда салмақтың біршамажоғалуынайтады. Жиітершендік мазалауда.Құрсаққұысындажағымсыздықты сезінуде. Ректоабдоминальдызерттеуде он жақжатырқосалқы аймағындатүзеліс 7,5*8см. Аурудыңсипатын нақтылайтың зерттеуәдісін таңданызжәне неге?//

Трансвагинальдыдатчиктіқолданып УДЗ, патология сипатынаныктайды//

оқ тәріздіқысқышпенсынама,патологиялық процесстін орналасуын аңықтайды//

допплерометрияөйткенi суреттелген түзелістерқан ағысын аңықтауға көмектеседі//

+магнитті-резонансті томография, гинекологиядакеңқолданыстабуда//

компьютерлі томография, зерттеудін қолжетімдіәдісі

***

Науқас 16 жаста Рокитанского-Кюстнера-Майера синдромына сәйкес жыныстық даму формуласы://

+Ма3, Ах3, Р3, Ме-//

Ма3, Ах3, Р3, Ме+//

Ма2, Ах0, Р0, Ме-//

Ма2, Ах0, Р0, Ме+//

Ма0, Ах3, Р3, Ме-

***

Жыныстық дамуда қолтық асты қуысының түктену деңгей сипатталады://

АхР//

Ма//

Р//

+Ах//

Ме

***

Жыныстық даму деңгейін Ма1, Ах Р1, Ме0 білдіреді://

кеуде домалақ пішінді,емізікше маңы дақтанған,бірақ емізікше мен емізікше маңы шеңбер конус түзеиді, қасаға мен бұлшықет асты қуыстың ортанғы бөлігінде түктер қалын және ұзын,етеккір ретті емес//

сүт безі жоқ, емізікше кішкентай, емізікшенін дақтануы жоқ,түктер жоқ, етеккір жоқ//

+сүт бездері шығынқы емес,емізікше манны шеңберден жоғары көтеріледі,түктер түзу, берен-саран, етеккірі жоқ//

емізікше және емізікше маңы шеңбер конус түзеиді, теріден көтерілмейді, қасаға мен бұлшықет асты қуыстың ортанғы бөлігінде түктер қалын және ұзын, етеккірі жоқ //

сүт безі домалақ,жақсы дамыған,емізікше маңы шеңберден жоғары көтерілуде, түктер ұзын, қасағаны жабады,горизонтальды сызық түзеиді және бұлышықет асты ойықты толтырады, етеккір ретті емес

***

12 жастағы қыз бала гинекологиябөлімінеішініңтұрақты қатты ауыруынашағымдануына байланысты жеткізілді. Ауырсынукенеттенфизикалық жүктемеденкейін пайдаболды. Ректоабдоминальдызерттеудеқосалқы аймағындаісік тәріздіауырсынулы, қозғалмалы, диаметрі9 см түзеліс аңықталды.1 сағаттан соң ауырсыну күшейді, қасағадан жоғары қурсақтын тітіркену симптомы айқын. Асқыну қандай ісік кезінде жиі кездеседі және неге?//

+жетілген тератома,ұзын аяқшасынын болуынын салдарынан //

тератобластома, ісіктін тез өсу салдарынан//

қарапайымфолликулярлы киста,жұқа қабаттықкапсуласынынболуымен//

папиллярлыкистома, құрсақтын ісікпенжанасуысалдарынан//

фолликулома,кішіжамбасқуысында айқынжабысқақтықпроцесстін болуысалдарынан

***

Науқас 16 жаста толықтестикулярлы феминизация синдромына сәйкес жыныстық даму формуласы://

Ма2, Ах0, Р0, Ме+//

Ма0, Ах3, Р3, Ме-//

Ма3, Ах3, Р3, Ме+//

Ма2, Ах0, Р0, Ме-//

+Ма3, Ах3, Р3, Ме-

***

Қыз бала 15 жаста,дәрігергееттекірдін және сүт бездерінін болмауыменшағымданыпкелді.Қыз бала узынбойлы.Суйектенужасыкунтізбелік жастан 2 жаскажас, өте кішкентай,жуқа тутікшісімен, сыртқы жыныс ағзаларыинфантильды.Лапароскопиядажатыр және аналық без орнында актүстесжабынаныкталды. Секреция ЛГ и ФСГ - 120 мМЕ/мл, эстроген секрециясы төмендеген, кариотип 46ХХ. Қыз бала гормональдытерапиянықажететеді.Емдеусызбанусқасы//

+этинилэстрадиол по 0,25 мг - 4-5 таблетка таул 20 күн, ары қарай 6 күн гестагены (дюфастон по 2 таблеткадантаул)//Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 2069. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия