Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 

до практичних занять

 

 

із дисципліни

“Металеві конструкції”

 

для студентів напрямів підготовки 6.060101 Будівництво,

6.060102 Архітектура, 6.030601 Менеджмент

усіх форм навчання

 

 

Полтава 2014


Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни „Металеві конструкції” для студентів напрямів підготовки 6.060101 Будівництво, 6.060102 Архітектура, 6.030601 Менеджмент усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 51 с.

 

 

Укладачі: С.Ф. Пічугін, доктор технічних наук, професор;

В.Ф. Пенц, кандидат технічних наук, доцент;

В.П. Чичулін, кандидат технічних наук, доцент;

М.В. Бібік, кандидат технічних наук, доцент;

В.М. Бібік, старший викладач;

С.А. Гудзь, кандидат технічних наук, старший викладач.

 

Відповідальний за випуск: С.Ф. Пічугін, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас.

 

Рецензент: О.В. Семко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва.

 

 

Затверджено науково-методичною

радою університету

Протокол № від

 

 

Редактор Н.В. Жигилій

Коректор Н.О. Янкевич

 


Мета практичних занять – навчити студентів методам розрахунку і конструювання елементів та з’єднань металевих конструкцій, а також набути навичок користування нормативною і довідковою літературою. На кожному занятті студенти вирішують типові задачі, що часто трапляються в проектній практиці, присвячені одному з видів елементів (згинні, центрально чи позацентрово навантажені елементи) чи з’єднань (зварні або болтові). Умови цих задач із прикладами, їх розв’язки наведено у відповідних розділах даних методичних указівок.

При вирішенні задач необхідно користуватися ДБН [1, 2, 3, 4] і довідковими даними, наведеними в [6; 7] або в інших джерелах [8; 9]. У тексті методичних указівок дані посилання на пункти, таблиці та формули ДБН В.2.6-163:2014 [1], де наведено позначення всіх величин, що входять у формули. Нумерація формул, поданих далі, також відповідає ДБН В.2.6-163:2014. Необхідність розробки даних методичних вказівок виникла внаслідок набуття чинності норм проектування сталевих конструкцій ДБН В.2.6-163:2014 на заміну ДБН В.2.6-163:2010 [4] і СНиП ІІ-23-81* [5], а також відсутності в попередньому виданні методичних вказівок [10] довідникової інформації щодо розрахунку елементів і з’єднань металевих конструкцій згідно з новими нормами.

Для глибшого розуміння роботи та методів розрахунку елементів і з’єднань металевих конструкцій варто вивчити підручник [6] та посібники [7; 8; 9].

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 442. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия