Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методичні рекомендації та пояснення. Побудова правової держави в Україні нерозривно пов'язана із суворим дотриманням законності й дисципліни
Побудова правової держави в Україні нерозривно пов'язана із суворим дотриманням законності й дисципліни. Тому в умовах реформи, яка відбувається в адміністративному праві, курсанти та студенти повинні глибоко вивчити поняття й зміст принципу законності й усвідомити його основну роль на сучасному етапі. Конституція України, прийнята в 1996 році, ще раз підкреслила й юридично закріпила принципи верховенства права, вимоги неухильного дотримання державної дисципліни, правові особливості й гарантії законної діяльності органів виконавчої влади й державного управління. У зв'язку із цим курсантам і студентам важливо всебічно розглянути правові основи й сутність способів забезпечення законності.

Курсанти повинні усвідомити значення й вивчити види контрольної діяльності, зміст термінів "контроль" й "нагляд", відмінності між цими категоріями. Необхідно вміти дати характеристику контрольно-наглядової діяльності, форм надвідомчого контролю, розкрити зміст і призначення судового контролю за органами виконавчої влади. З урахуванням правових новацій Конституції України курсанти та студенти повинні орієнтуватися у формах нагляду й питаннях забезпечення законності в управлінні засобами загального нагляду прокуратури, уміти дати визначення поняття загального нагляду прокуратури, види й повноваження суб'єктів права, які здійснюють адміністративний нагляд за діяльністю організацій й об'єднань громадян.

Важливо розуміти зміст терміну "адміністративний нагляд", розкривати особливості санітарно-епідеміологічного, державного пожежного й державного гірничотехнічного нагляду. Особливе значення й важливість має правильне висвітлення й розуміння ролі звернень громадян, як одного з головних способів забезпечення законності в сучасних умовах. При цьому необхідно знати правову основу, види й порядок розгляду звернень громадян, для чого необхідно звернутись до положень Закону України "Про звернення громадян", відомчих нормативних актів МВС України з цього питання. Для закріплення теоретичних знань під час підготовки до заняття необхідно вирішити практичні ситуативні завдання.

Для кращого засвоєння теми пропонується виконати завдання для самостійної роботи та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, а також розв’язати запропоновані ситуаційні задачі.

Рівень своїх знань з цієї теми пропонується перевірити шляхом надання відповідей на питання для самоконтролю та самоперевірки.

Теми рефератів:

1. Конституційно-правове забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади.

2. Особливості порядку розгляду звернень громадян органами внутрішніх справ.

Задачі:

1. Адміністративна комісія, розглянувши матеріали відносно хуліганських дій групи неповнолітніх, винесла постанову про накладення штрафу на їх батьків у розмірі 300 грн. на кожного. Один з батьків - військовослужбовець. Оцініть правомірність рішення служби.

2. Бережанська райрада прийняла рішення "Про заходи щодо усунення порушень паспортного режиму" та поклала на начальника ОВС обов'язок по накладенню адміністративного штрафу на порушників. Прокурор опротестував дане рішення.

Аргументуйте прийняте прокурором рішення та його відповідність Закону.

3. У результаті перевірки дотримання правил паспортного режиму в гуртожитку заводу "Кристал" ДІМ виявив осіб, які проживали там без реєстрації. Комендант гуртожитку відмовився давати які-небудь пояснення з цього приводу, рекомендував звернутись безпосередньо до заступника директора з побуту. ДІМ доставив коменданта гуртожитку в свій службовий кабінет, запросив туди по телефону заступника директори заводу, однак, не дочекавшись його, оформив на коменданта гуртожитку протокол про адміністративне правопорушення.

Визначить, чи правомірні дії ДІМ у даній ситуації ?

4. Перевіряючи заяви, які надійшли від громадян про заняття гр. Волковою самогоноварінням, ДІМ виявив у її квартирі 4л спирту. Волкова пояснила, що спирт кілька років назад привіз її колишній чоловік, з яким вона тепер розлучена, а сам він проживає в іншому місті.

Дайте юридичний аналіз ситуації.

5. Заступник начальника РВВС наказав оперативному черговому застосувати до гр. Н., затриманому за проведення мітингу, наручники, а потім газовий балончик, оскільки Н. не бажав називати організаторів мітингу.

Чи зобов'язаний оперативний черговий виконувати такий наказ?

Як він повинен діяти?

6. Міська рада прийняла рішення, згідно з яким було встановлено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 2-х до 5-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за розташування оголошень і рекламних плакатів у невстановлених місцях.

Чи законне дане рішення?

 

Питання для самоконтролю та самоперевірки:

1. Дайте характеристику терміна "законність".

2. У чому відмінність контрольної діяльності від наглядової?

3. Розкрийте особливості відомчого й надвідомчого контролю.

4. Які існують види наглядової діяльності?

5. У чому полягає призначення загального прокурорського нагляду?

6. Дайте порівняльну характеристику загального й спеціального адміністративного нагляду?

7. У чому головна відмінність пропозиції громадянина від скарги?

8. Назвіть основні законодавчі акти, що регламентують порядок розгляду звернень громадян.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 200. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия