Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

теңдеулер жүйесін аламыз.
Қорыта келгенде (4.11) теңдеулер жүйесінің коэффициенттері мен оң жағы мына формулалар арқылы табылатының көреміз:

akj(0)=akj (k,j=1,2,…,n),

( j=k+1,k+2,…,n; k=1,…,n).

аіj(k)=aіj(k-1)- aіk(k-1)Ckj ( і,j=k+1,k+2,…,n; k=1,…,n),

fk(0)=fk , , (k=1,…,n),

fі(k)=fі(k-1)-aіk(k-1) yk (і=k+1,k+2,…,n.),

Ал (4.11) теңдеулер жүйесінің шешуі -х1,х2,…,хn мына формула арқылы табылады:

хn=yn , (і=n-1,n-2,…,1). (4.13)

Гаусс әдісімен теңдеулер жүйесін есептеу кезінде қолданылған арифметикалық амалдар саны -

N=m(m2+3m-1)/3 екенің есептеу онша қиын емес.

Гаусс әдісімен теңдеулер жүйесін шешкен кезде (4.12) формуласындағы бас элемент -акк(к-1) өте аз шама болған жағдайда дөңгелектеу қателері өсіп, есептеу дәлдігі төмендеп кетуі мүмкін. Сондықтан, кейбір жағдайда, бас элемент ретінде max|aіk(k-1)| (і=k,n) коэфициентін алады, яғни іk| коэфициенті ең үлкен теңдеуді к-шы теңдеумен орын ауыстыру арқылы есептеуді жалғастырады. Бұл әдіс Гаусстың тік жол боынша бас элементті таңдау әдісі деп аталады.

Егер akk -ны max|aіk(k-1)| (і=k+1,n) коэфициентімен алмастырсақ, яғни хк белгісізін хі белгісізімен орын алмастыру арқылы есептесе , онда бұл әдісті - Гаусстың жатық жол бойынша бас элементті таңдау әдісі дейді.

С++ тілінде есепті жүзеге асыру:

#include <iostream.h>

#include <math.h>

#include<stdlib.h>

int main()

{ double a[10][10],x[10], c[10][10];

int m,n,i,j,k,d,t;

cout<<"n=";

cin>>n;

cout<<"vvedite matrix A/B:"<<endl;

for(i=1; i<=n; i++)

{ for(j=1; j<=n+1; j++)

cin>>a[i][j];

}for (j=1; j<=n+1; j++)

{c[1][j]=a[1][j];}

for (k=1; k<=n-1; k++)

{ for (i=k+1; i<=n; i++)

{for (j=k; j<=n+1; j++)

{c[i][j]=a[i][j]-a[k][j]*(a[i][k]/a[k][k]);}

for (j=1; j<=n+1; j++)

a[i][j]=c[i][j];}

for (j=1; j<=n; j++)

{if (a[i][j]!=0) {d=i;}

}

if (a[i][i]==0) {

for (j=i; j<=n+1; j++)

t=a[i][j];

a[i][j]=a[d][j];

a[d][j]=t;}

} for(i=1;i<=n;i++)

for(j=1;j<=n;j++)

{a[i][j]=c[i][j];}

for(k=n-1;k>=1;k--)

{for(i=n;i>=k+1;i--)

{if (a[k][i]!=0) {

for(j=n+1;j>=1;j--)

{c[k][j]=a[k][j]-a[i][j]*(a[k][i]/a[i][i]);}

a[k][j]=c[k][j];}

else for (j=n+1;n>=1;n--)

{c[k][j]=a[k][j];}

for(j=1;j<=n+1;j++)

a[k][j]=c[k][j];}}

for(i=1; i<=n; i++)

{for(j=1; j<=n+1; j++)

cout<<c[i][j]<<" ";

cout<<endl;}

for(i=1;i<=n;i++)

{x[i]=c[i][n+1]/c[i][i]; }

for(i=1;i<=n;i++)

cout<<"x["<<i<<"]="<<x[i]<<endl;}

 

 

Задачник по програмированию (Абрамов С.A)

 

 

#include<iostream.h>

#include<math.h>

void main ()

{

int i,n;

int t0[100];

int tf;

 

cin >> n;

for(i=0;i<=n;i++)

{cin >> t0[i];

tf=9/5*t0[i]+32;

cout <<i<< "tf= " << tf << endl;}}

#include<iostream.h>

#include<math.h>

 

void main()

{

int i,n;

double a,b,x[100],y[100],k=0;

cin >> a>> b >> n;

 

for( i=a;i<=n;i++)

{cin >> x[i];}

for( i=b;i<=n;i++)

{cin>> y[i];}

for(i=0;i<=n;i++)

{

k+=pow(x[i],2)+pow(y[i],2);

cout <<i<<"k= " << k << endl;

}}

 

 

#include<iostream.h>

#include<math.h>

#include<fstream.h>

 

void main()

{ofstream write_file("mk.dat");

int h,x[100],y,a,b,n;

 

cin >> a >> b >>n;

for(int i=a;i<=b;i++)

h=(b-a)/n;

{if(x[i]= a+i*h)

 

{y=sqrt(pow(x[i],4)+1);}

cout << "y= " <<y << endl;

 

write_file << " y=" << y <<endl;}

 

#include<iostream.h>

#include<math.h>

 

void main()

{

int i;

int a1,a2,a3,a4,x[100],b[100];

cin >> a1 >> a2 >> a3 >> a4;

 

for(i=1;i<50;i++)

{x[i]=i;

 

b[i]=((pow(x[i],2)-x[i]-a1)/(x[i]-a1))*((pow(x[i],3)-x[i]-a2)/(x[i]-a2)*(x[i]-a3))-((pow(x[i],4)-x[i]-a4)/(x[i]))+x[i]*(x[i]+a3);

 

cout << i <<"b[i] " << b[i] << endl;

}}

 Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 545. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия