Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Головні лінії площини
 

Будь-які прямі, щолежать у площині можуть займативцій площині особливе положення,наприклад, бутипаралельними площинам проекцій (тобтобутипрямими рівня).

Горизонталлю площини називається горизонтальна пряма, яка лежить у цій площині. Побудову горизонталі h площини S, заданої DАВС починаємо з проведення її фронтальної проекції h2, паралельної осі Х12 (рис. 3.11). Ця проекція перетинає фронтальні проекції прямих А2В2 і В2С2 в точках 12 і 22.

Побудувавши горизонтальні проекції точок 11 і 21 і сполучивши їх між собою знайдемо горизонтальну проекцію горизонталі.

У площині можна провести безліч горизонталей, і всі вони будуть паралельні між собою і паралельні нульовій горизонталі (горизонтальному сліду площини h0) (рис. 3.12).


Фронталлю площини називається фронталь, що належить цій площині. Побудову фронталі f площини (рис. 3.11 і 3.12) починаємо з проведення її горизонтальної проекції f1, яка паралельна осі Х12.

 

 


Рис. 3.11 Рис. 3.12

 

Всі фронталі площини паралельні нульовій фронталі (фронтальному сліду площини f0) (рис. 3.12).

Профільною прямою площини (р) називається пряма, що належить цій площині і паралельна профільній площині проекцій. Її проекції на П1 і П2 завжди перпендикулярні осі Х12 (рис. 3.11).

Лініями найбільшого нахилу площини до площин проекцій називаються прямі, що лежать у площині і перпендикулярні до ліній рівня площини (слідів площини). Для побудови ліній найбільшого нахилу площини (ЛНН) необхідно побудувати лінії рівня площини, а потім – лінії найбільшого нахилу.

У площині розрізняють лінії найбільшого нахилу:

1) ЛНН відносно П1 визначає нахил площини до П1 і має ще одну назву: лінія скочування; відмітною особливістю лінії найбільшого нахилу до П1 є перпендикулярність її горизонтальної проекції до горизонтальної проекції горизонталі площини чи до її горизонтального сліду (ЛНН)1 h1;

2) ЛНН відносно П2 визначає нахил площини до П2; відмітною особливістю ЛНН до П2 є перпендикулярність її фронтальної проекції до фронтальної проекції фронталі площини чи до її фронтального сліду (ЛНН)2 f2;

3) ЛНН відносно П3 визначає нахил площини до П3; відмітною особливістю ЛНН до П3 є перпендикулярність її профільної проекції до профільної проекції профільної прямої площини чи до її профільного сліду (ЛНН)3 р3.

За допомогою ліній найбільшого нахилу визначають кути нахилу площини до площин проекцій. Ці кути вимірюються кутами, утвореними відповідними ЛНН з П1, П2, П3. Натуральна величина цих кутів може бути визначена способом прямокутного трикутника.

 

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Які є способи задання і зображення площини на епюрі?

2. Що таке сліди площини на площині проекцій?

3. Які площини називаються площинами рівня та які їх властивості?

4. Які площини називаються проеціювальними та які їх властивості?

5. Які лінії називаються головними лінями площини?

6. Як розташовуються на епюрі проекції горизонталі, фронталі?

7. Які лінії називаються лініями найбільшого нахилу?

6. Сформулюйте умови належності прямої площині.

 

 

Лекція №3 (частина 2). Зображення площин. Взаємне положення формоутворюючих елементів простору

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 2828. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия