Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Майстерність учителя в організації завершального етапу уроку
На завершальному етапі уроку маємо дві основні проблеми:зворотний зв'язок як інформація про наслідки власних дій іпсихологічне налаштування на майбутню взаємодію.

Щодає зворотний зв'язок учителеві?

Змістовий компонент зв'язку:

- рівень засвоєння навчального матеріалу;

- готовність учня до сприймання нового матеріалу.

Емоційний компонент зв'язку:

- розуміння атмосфери уроку, настрою дітей, класу в цілому;

- готовність до співробітництва.

 

 

Способи здійснення вчителем зворотного зв'язку: спостереження, порівняння з попереднім спостереженням (пошук спільного знаменника), порівняльний аналіз своєї роботи з роботою колег.

Що дає зворотний зв'язок учневі?

Змістовий компонент зв'язку:

- знання про результат своїх дій;

- усвідомлення своєї проблеми, щоб краще впоратися з нею наступного разу.

Емоційний компонент зв'язку:

- вияв ставлення вчителя, товаришів як підкріплення позиції учня;

- заохочення зусиль учня.

Форми зворотного зв'язку для учня; увага вчителя, активне слухання відповідей дитини, схвалення, заохочення, покарання, констатація, побажання.

Підведення підсумків на завершальному етапі уроку має охопити три елементи: предметний (що засвоїли), операціональний (яких умінь набули?), емоційно-ціннісний (ставлення учнів до роботи, внесок у спільну працю окремих дітей: цікаві думки, висловлені учнями на уроці).

Форма підведення підсумків:учитель сам резюмує, спільна робота вчителя та учнів.

Система прийомів завершення уроку:

- резюмування (стислий висновок) —для систематизації знань;

- формування завдань і визначення перспектив — для активізації самостійної роботи учнів;

- ілюстративна кінцівка (вислів, поезія, жарт, метафора) — для філософського осмислення, емоційного наснаження;

- рефлексія (що зрозуміли, яка думка учнів допомогла з'ясувати проблему, які є побажання) — для формування позиції особистісної залученості учнів, їхньої персоналізації;

- побажання — для стимулювання розвитку особистості, створення мажорної атмосфери навчання.

Розповідь про урок як діалог учителя з учнями ми

 

розпочинали зверненням до досвіду В.О. Сухомлинського, його ж роздумами ми й завершимо розмову.

„Без постійного духовного спілкування вчителя й дитини, без взаємного проникнення у світ думок, почуттів, переживань немислима емоційна культура як плоть і кров культури педагогічної... Віра маленького школяра в учителя, взаємна довіра між вихователем і вихованцем, ідеал людяності, який бачить дитина в своєму вихователі, — елементарні й разом з тим найскладніші, наймудріші правила виховання, зрозумівши які вчитель стає справжнім духовним наставником" [8, с. 15].

Література

1. Амонашвили Ш.А. Единство цели: Пособие для учителя — М.: Просвещение, 1987.

2. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. — М., 1991.

3. Львова Ю.Л. Психологические зтюдьі: Кн. для учителя. — М., 1990.

4. Новьіе педагогические и ииформационньїе технологии в системе образования /Под ред. Е.С. Полат.— М., 2001.

5. Педагогічна майстерність: Підручник / і.А. Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А.Зязюна.— К.: Вища шк., 2004.

6. Пидкасистьій П.И. Самостоятельная деятельность учащихся —М.: Педагогика, 1972.

7. Пометун О.і. Пироженко Л.В. Сучасний урок, інтерактивні технології навчання / За ред. О.І.Пометун — К., А.С.К., 2004.

8. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибр.твори: В 5 т —Т.З.—К.: Рад. школа, 1977.

9. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибр. твори: В 5 т.— Т.2.— К. Рад.школа, 1977.

10. Ю.Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессє.—

М.: Педагогика, 1986. И.

11. Яковлев Н.М., Сохор А.М. Методика и техника урока в школе: В помощь начинающему учителю.— М.: Просвещение, 1985.

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № і

ТЕМА: ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ

УЧИТЕЛЯ

МЕТА: усвідомлення і уточнення свого професійного вибору студентами; формування педагогічного ідеалу; з'ясування соціальної ролі вчителя та вимог до нього; формування позитивних мотивів педагогічної діяльності у студентів; вироблення у них уміння аналізувати педагогічну діяльність.Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 1363. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия