Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
1.Проблема професійного управління педагогічною діяльністю у творчій спадщині А.С. Макаренка.

2.Педагогічна майстерність як система у педагогічній діяльності А.С. Макаренка.

3.А.С. Макаренко про необхідність оволодіння педагогічною технікою.

4.А.С. Макаренко про діяльність у розв'язанні педагогічних ситуацій.

5.А.С. Макаренко про акторську майстерність в роботі педагога.

6.В.О. Сухомлинський про особу вчителя початкових класів.

7.Вклад В.О. Сухомлинського в процес пошуків шляхів розбудови національної школи.

8.Співзвучність ідей В.О. Сухомлинського процесам демократизації, гуманізації і національного відродження суспільства.

 

9.В.О. Сухомлинський про ставлення до дитини.

10.В.О. Сухомлинський про виховання людських потреб

11.Виховання засобами прекрасного у педагогічній діяльності В.О. Сухомлинського.

12.В.О. Сухомлинський про знання наукові і знання людські.

13.В.О. Сухомлинський про працю продуктивну і працю душі.

14.Ш. Амонашвілі про індивідуальний підхід до учнів і характер навчання.

15.С.М. Лисенкова про взаєморозуміння вчителя і учнів.

16.Проектування уроків творчості у педагогічній діяльності І.П. Волкова.

17.І.П. Волков про формування стійкого інтересу дп навчання.

18.Емоційність діалогу учителя з учнями — основа педагогічного кредо Є.М. Ільїна.

19.Забезпечення співпереживання, почуття внутрішньої єдності педагога з учнями у педагогічному досвіді Є.М. Ільїна.

20.Активність процесу педагогічного спілкування у педагогічній діяльності В.Ф. Шаталова.

21.В.Ф. Шаталов про уроки відкритих думок.

22.Майстерність початкового навчання (С.М. Лисенкова).

23.Майстерність колективного творчого виховання (І.П.Іванов).

24.Педагогічний гуманізм Ш.О. Амонашвілі.

25.Педагогічне новаторство Є.М.Ільїна.

26.Видатні українці-педагоги планети.

27.Особливості педагогічних поглядів Г.Ващенка.

28.Шляхи розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя.

29.Феномен педагогічної майстерності у сучасній психолого-педагогічній науці.

30.Динаміка функцій учителя в сучасному навчально- виховному процесі.

31.Феномен педагогічного керівництва: теорія і практика.

 

32.Мотивація професійної діяльності сучасного педагога.

33.Діяльність учителя як творчий процес.

34.Професійна ідентифікація особистості вчителя.

35.Ідеал учителя на сучасному етапі.

36.Професійне самовиховання вчителя: сутність, шляхи і способи реалізації.

37.Педагогічний імідж як інструмент розв'язання вчителем професійних завдань.

38.Особливості професійного іміджу А. Макаренка.

39.Елементи театральної педагогіки у педагогічному досвіді А. Макаренка.

40.Особливості педагогічної та акторської дії.

41.Професійно значущі якості педагога в організації ефективної взаємодії з учнями.

42.Особливості професійного мислення вчителя.

43.Шляхи розвитку педагогічної спостережливості.

44.Техніка мовлення вчителя як засіб розв'язання педагогічних завдань.

45.Природа педагогічного таланту.

46.Засоби керування вчителем психічним самопочуттям.

47.Особливості педагогічної рефлексії вчителя.

48.Професійна компетентність учителя.

49.Феномен професійної деформації особистості вчителя: причини, шляхи подолання.

50.Чинники атракції у взаємодії вчителя з учнями.

51.Педагогічна дія у вимірах театральної педагогіки К.Станіславського.

52.Критерії педагогічної майстерності сучасного вчителя.

53.Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії.

54.Педагогічне спілкування як діалог.

55.Порівняльна характеристика особистісно орієнтованого і формально-рольового спілкування класних керівників.

56.„Я — висловлювання" в педагогічному спілкуванні.

57.Типові моделі спілкування педагогів і їх вплив на продуктивність діяльності учнів.

58.Дослідження домінуючих прийомів педагогічної взаємодії зі школярами юнацького віку.

 

59.Порівняльна характеристика стилів спілкуванн педагогів.

60.Дослідження впливу стилів спілкування педагогів п.< ставлення учнів до навчання.

61.Надзавдання в педагогічній діяльності.

62.Професійний ідеал взаємодії вчителя з учнями в спадщині видатних педагогів.

63.Майстерність А. Макаренка у використанні прийомів педагогічного впливу на вихованців.

64.Гуманістична спрямованість особистості вчителя з оцінці В. Сухомлинського.

65.Використання елементів театральної педагогіки К.Станіславського у педагогічній взаємодії.

66.Способи саморегуляції педагога в професійному спілкуванні.

67.Дослідження домінуючих стилів спілкування вчителів.

68.Побудова педагогічної взаємодії на принципах педагогіки толерантності.

69.Комунікативна спрямованість реакцій учителя на затримку відповідей учнів.

70.Порівняльна характеристика конструктивних і деструктивних реакцій учителя на уроці.

71.Умови ефективності „Я —висловлювання" в педагогічній

взаємодії.

72.Етичний захист учителя в професійному спілкуванні.

73.Дослідження стратегій спілкування вчителя в сучасній школі.

74.Шляхи подолання бар'єрів у педагогічному спілкуванні.

75.Три кола уваги, їх роль в організації діяльності вчителя.

76.Прийоми забезпечення творчої уяви вчителя і учнів на уроці.

77.Педагогічний такт і маніпулювання вчителя.

78.Використання навіювання в педагогічному досвіді А. Макаренка.

79.Діалог у шкільному навчанні.

 

 

80.Мистецтво розроблення творчого задуму уроку в досвіді вчителів-майстрів.

81.Когнітивна установка учнів на урок: сутність, труднощі, техніка створення.

82.Техніка емоційного контакту в нестандартних ситуаціях уроку.

83.Психологічне налаштування учнів на діалог на початку уроку: досвід авторитарної і гуманітарної педагогіки.

84.Майстерність учителя в побудові евристичної бесіди на уроці.

85.Виконавська майстерність учителя на уроці.

86.Мистецтво діалогізації монологу вчителя на уроці.

87.Майстерність учителя в активізації пізнавальної діяльності школярів на уроці.

88.Майстерність комбінування репродуктивної і пошукової активності учнів на етапі актуалізації і перевірки знань.

89.Режисура початкового етапу уроку.

90.Режисура завершального етапу уроку.

91.Техніка активного слухання вчителя на уроці.

92.Майстерність педагогічного запитання на уроці.

93.Техніка налаштування вчителя на публічну творчу діяльність.

94.Творче самопочуття вчителя на уроці.

95.Завдання і надзавдання сучасного уроку: теорія та практика навчання.

96.Технологія уроку-діалогу та уроку-монологу: пошук оптимальної моделі.

97.Мистецтво ведення діалогу у процесі навчальної бесіди.

98.Майстерність учителя в забезпеченні ситуацій успіху учнів на уроці.

99.Урок як духовне спілкування вчителя з учнями в досвіді В. Сухомлинського.

100.Психолого-педагогічні характеристики уроку-діалогу в інноваційній діяльності сучасного вчителя.

 Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 990. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия