Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1 Суть поняття педагогічна майстерність. Основні компоненти педагогічної майстерності.

2 Чому для вчителя є важливою гуманістична спрямованість особистості?.

3 Чому педагогічні здібності називають «дріжджами педагогічної майстерності»?

4 Чим відрізняються поняття «майстерність» і «талант» (на прикладі педагогічної діяльності).

5 А.С. Макаренко про педагогічну майстерність.

6 Які педагогічні знання складають фундамент педагогічної майстерності? У якому державному документі зафіксовано зміст цих знань?

7 Наявність яких умінь і особистісних якостей характеризує компетентність учителя?

8 Як можна студенту розвивати свої організаторські та перцептивні здібності?

9 Як можна розвивати студенту свої конструктивні та креативні здібності?

10 Як можна розвивати свої динамічні та дидактичні здібності?

11 Що потрібно робити для розвитку у себе прогностичних та гностичних здібностей?

12 Що потрібно робити для розвитку у себе комунікативних здібностей?

13 Роль самовиховання вчителя у становленні педагогічної майстерності.

14 Спільні ознаки педагогічної і акторської дії.

15 Основні принципи формування актора за системою К.С. Станіславського.

16 Які уміння відносять до педагогічної техніки?

17 Основні способи самонастроювання на творчу педагогічну діяльність.

18 Основні способи психологічної розрядки.

 

 

19 Роль самовиховання у формуванні творчого робочого самопочуття.

20 В.О.Сухомлинський про саморегуляцію педагога.

21 Прийоми створення творчого робочого самопочуття.

22 Організація вчителем свого зовнішнього вигляду як складова його педагогічної майстерності.

23 Значення міміки у педагогічній діяльності.

24 Оволодіння пантомімою як умова формування педагогічної техніки вчителя.

25 А.С. Макаренко про педагогічну техніку.

26 Які властивості уваги особливо важливі для вчителя? Чому?

27 Як сформованість уяви вчителя впливає на розвиток його творчих можливостей?

28 Типи дихання. Переваги діафрагмально-реберного дихання для активної роботи голосового апарату.

29 Які основні властивості голосу необхідно розвивати майбутньому вчителю? Чому?

30 Основні особливості педагогічного мовлення.

31 Покажіть різницю між функціонально-рольовим та особистісно орієнтованим спілкуванням вчителя (в цілях, засобах, результатах).

32 У чому різниця між суб'єкт-об'єктною та суб'єкт- суб'єктною взаємодією вчителя з учнями?

33 Охарактеризуйте основні функції педагогічного спілкування.

34 Дайте характеристику основних етапів педагогічного спілкування.

35 Як вчитель може подолати бар'єри спілкування?

36 Охарактеризуйте типи ставлення вчителя до учнів.

37 Охарактеризуйте стилі управління вчителем діяльністю учнів.

38 Доведіть непродуктивність таких моделей спілкування як «Монблан», «Китайська стіна», «Локатор», «Робот».

39 Доведіть непродуктивність таких моделей спілкування як «Я сам», «Гамлет», «Друг», «Тетерів».

 

 

40 Розкрийте суть створюючих і гальмівних прийомів педагогічного впливу. Що лежить в основі такого < поділу?

41 Назвіть створюючі прийоми педагогічного вплиі;у, дайте приклади їх застосування.

42 Назвіть гальмівні прийоми педагогічного пгілину і покажіть на конкретному прикладі, як можна застосовувати один із них.

43 Охарактеризуйте суть ключових операцій педагогічного впливу.

44 Проілюструйте на конкретних прикладах реалізацію такої ключової операції педагогічного впливу як «Я висловлювання».

45 Проілюструйте на конкретних прикладах реалізацію такої ключової операції педагогічного впливу як «Ти- висловлювання» (позитивна підтримка).

46 Проілюструйте на конкретних прикладах реалізацію такої ключової операції педагогічного впливу як безумовність норми.

47 Охарактеризуйте особливості психологічного налаштування учнів на уроках.

48 На конкретному прикладі продемонструйте використання технології побудови евристичної бесіди.

49 Опишіть особливості організації взаємодії між учнями під час групової роботи на уроці.

50 Розкрийте особливості ведення діалогу на етапі перевірки знань учнів.

51 Розкрийте суть зворотного зв'язку у педагогічному спілкуванні.

52 Сутність нерефлексивного слухання. У яких конкретних ситуаціях нерефлексивне слухання є найдоцільнішим?

53 Суть рефлексивного слухання, його основні прийоми.

54 Охарактеризуйте суть поняття «педагогічний такт».

55 Охарактеризуйте морально-психологічні якості особистості, які є передумовою педагогічного такту.

 

 

56 Розкрийте суть поняття «педагогічна тактика».

57 Назвіть причини педагогічних конфліктів.

58 Обгрунтуйте основні стратегії педагогічної взаємодії у конфлікті.

59 Особливості викладання в умовах діалогічної взаємодії з учнями.

60 Охарактеризуйте основні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів.

61 Педагогічні задачі.

 Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 619. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия