Студопедия — Сировина та асортимент харчових продуктів
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Сировина та асортимент харчових продуктів


Основними видами первинної сировини для одержання ви­робів є продукти рослинного та тваринного похождения: (фрук­ти, овочі, ягоди, м'ясо, молоко, какао-боби, кавові зерна), а та­кож деякі мінеральні продукти (сіль, сода, синтетичні барвники. т.і.). Використовуються як вторинна сировина деякі готові виро­би харчових виробництв (борошно, цукор, вершкове масло, ви-номатеріали, дріжджі і т.ін.).

Сировину для виробництва харчів класифікують за різними І ознаками: за вмістом певних харчових речовин (вуглеводоутри-

муючі, жирові, білкові, мінеральні, ефіромасличні); первинного (зерно) та вторинного (борошно) похождения, засобом їх пере­робки та зберігання, вмістом вологи, наявністю шкідливих для здоров'я людини речовин, здатністю зберігатися в звичайних та штучних умовах і т.д.

Асортимент харчових продуктів промислового виробництва ду­же широкий і його практично не перерахувати. Одна тільки продук­ція хлібопекарської промисловості нараховує сотні асортиментних найменувань, а кондитерської — за тисячу. Останнім часом розроб­лено промислові технології харчових продуктів спеціального при-значенння — дитячого, профілактичного (лікувального) та для пра­цюючих в суворих кліматичних та складних екологічних умовах.

У зв'язку з появою нових видів харчової продукції з'явилась і необхідність використання принципово нових технологічних операцій, режимів їх здійснення та розробки відповідних конст­рукцій машин та апаратів. Звичайно, з появою малих приватних підприємств длґя виготовлення продуктів харчування повинна змінитися і відповідна технологія.

Основні види сировини для виробництва харчів є в достатній кількості на Україні, але деякі види за природно-кліматичними умовами не вирощуються (чай, кава, какао-боби, деякі види спецій). Самим перспективним методом збереження ресурсів є заміна харчової сировини, що використовується для технічних цілей (виробництво мила, оліфи, лаків, емалей и т.д.). Крім того, важливе значення для розширення сировинної бази має збільшення часу її зберігання шляхом консервування, тобто уповільнення або припинення дії життєдіяльності мікроор­ганізмів та ферментів (зберігання при низьких температурах, в атмосфері інертного газу, відокремлення продуктів життєдіяль­ності мікроорганізмів). Важливими умовами зберігання сирови­ни є високий рівень організації, механізації та автоматизації ван­тажних робіт, використання контейнерів спеціального призна­чення, безтарне перевезення сипких (борошно, цукор) та налив­них (пиво, жир, рідкий цукор) продуктів.

Виходячи з фізіологічних норм харчування людини, треба щорічно по Україні в середньому на одну людину виробляти: м'яса та м'ясопродуктів — 84 кг; риби та рибопродуктів — 20,1 кг; молока та молочних продуктів — 390 л; яєць — по 280 шт; картоплі — 130 кг; городини та баштанних — 154; цук­ру — 38; олії — 12,4; хліба та хлібопродуктів — 104 кг.

Для забезпечення цих потреб для 48,5 млн. населення України необхідно виробляти

• м'яса та м'ясопродуктів — 4200 тис. т.

• риби та рибопродуктів — 1050 тис. т.

• молока та молочних продуктів — 19500 тис. л.

• яєць — 14 млрд. шт.

• картоплі — 6500 тис. т.;

• городини та баштану — 7700 тис. т.;

• фруктів та ягід — 4300 тис. т.;

• цукру — 1900 тис. т.;

• олії — 632 тис. т.;

• хлібопродуктів — 5200 тис. т.

Сільске господарство, на жаль, цих потреб в повній мірі не за­довольняє, хоча є всі можливості для повного забезпечення всіма продуктами населення держави.

Харчові галузі промисловості України випускають дуже ши­рокий за асортиментом та величезний за об'ємом склад харчових продуктів.

Про потенційні можливості харчової промисловості можна судити за такимим попередніми даними.

Так, в Україні в 1989 році було вироблено (тис. т.): цукру — 7014 (з буряків — 5117), м'яса — 2793, ковбас — 864, риби — 1139, верш­кового масла — 446,8, молока — 6381, сиру — 184, олії— 1077, су­хих фруктів — 6, кондитерських виробів — 1073, макаронів — 360, солі — 8338, консервів (млрд. ум. банок): овочевих — 1229, томат­них — 476, фруктових — 261, молочних — 418, соків натуральних — 1139; горщки — 26, вина виноградного — 32, коньяку — 1,1, пи­ва — 137,5, мінеральної води — 56,8 млн. дал., шампаньского —

48.6 млрд. пляшок, цигарок — 78,4 млрд. шт. Для забезпечення харчової промисловості сировиною в 1989 p. було зібрано зерна —

53.7 (в т.ч. пшениці — 28,4; кукурудзи — 7,02; жита — 1,38; ячме­ню — 10,5; вівса — 1,467; проса — 0,47; гречки — 0,375; зернобо­бових — 3,33 млн. т.); цукрових буряків — 51,9; соняшника — 2,9; льону — довгунця — 0,7; картоплі — 19,8; овочів — 7,43 млн. т.

Населення України тоді складало близько 50 мільйонів.

З наведеного можна зробити висновки, що головними озна­ками цінності харчових пародуктів є споживні властивості їх складових частин та їх оптимальне співвідношення. Поряд з цим істотну роль відіграють смак, аромат, колір, структура, вигляд, здатності збереження нативних властивостей та свіжість при

зберіганні, мають значення товарні властивості, за якими спожи­вач визначає якість продукту, а також такі, що забезпечують зручність обертання товарів в торгівлі та збуті: зовнішній вигляд, форма, розмір, малюнок та ін.

До харчових продуктів виставляють належні гігієнічні вимо­ги та умови повної нешкодливості для організму людини, що та­кож ставить певні вимоги до виробництва харчових продуктів.

Іншою характеристикою харчових продуктів є висока за­лежність їх якості від складу та якості сировини. Якість сировини теж визначається системою показників, що відображають хімічний склад, фізичні властивості, вологість, забрудненість, од­норідність, калорійність. Важливою характеристикою є вміст ко­рисних речовин, що необхідні для виготовлення готового про­дукту (цукор в буряках, крохмаль в картоплі та ін.), а також мож­ливості його вилучення із сировини.

Ці особливості складають і певні вимоги до проектування харчових підприємств та експлуатації технологічних ліній.

Виробництво конкуренто спроможних продуктів харчування можливе при досягненні врожаю зернових — 40 ц/га цукрових буряків — 350, соняшнику — 20, кпртоплі — 150,... від корови — 4000 кг молока на рік (Сойко В.Ф.).Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 2885. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия