Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Поняття про обмін речовин та енергії. Стадії катаболізму і анаболізму.
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Утилізація енергії поживних|живлячих,поживних| речовин - складний процес, який протікає в три фази:


 

На стадії 1 крупні|великі| молекули полімерів розпадаються на мономірні суб'одиниці|: білки на амінокислоти, полісахариди на цукри, а ліпіді - на жирні кислоти і відповідні спірти|. Цей попередній процес, званий травленням, здійснюється головним чином поза|зовні| клітками|клітинами| під дією ферментів, секретіруємих| в порожнину травного тракту. На стадії 2 невеликих молекули, що утворилася, поступають в клітки|клітини| і піддаються подальшому|дальшому| розщеплюванню в цитоплазмі. Велика частина|частка| вуглецевих і водневих атомів цукрів| перетворюється в піруват|, який, проникнувши в мітохондрії, утворює там ацетилову групу хімічно активного з'єднання|сполучення,сполуки| ацетілкофермента| А (ацетіл-СоА|). Велика кількість ацетіл-СоА| утворюється також при окисленні жирних кислот. На стадії 3 відбувається|походить| повне|цілковите| розщеплювання ацетилової групи ацетіл-СоА| до СО2 і Н2О. Саме на цій завершальній стадії утворюється велика частина|частка| АТФ|. У серії зв'язаних хімічних реакцій більше половини тієї енергії, яку, згідно теоретичним розрахункам, можна витягнути з|із| вуглеводів і жирів при окисленні їх до Н2О і СО2, використовується для здійснення енергетично невигідної реакції Фн + АДФ| ® АТФ|. Оскільки решта частини|частки| енергії, що вивільняється при окисленні, виділяється кліткою|клітиною| у вигляді тепла, результатом утворення АТФ| є|з'являється,являється| загальне|спільне| зростання неврегульованості Всесвіту, що повністю відповідає другому закону термодинаміки.

Завдяки утворенню|утворенню| АТФ| енергія, спочатку витягнута шляхом окислення з|із| вуглеводів і жирів, перетвориться в зручнішу концентровану форму хімічної енергії. У розчині, що знаходиться|перебуває| у внутріклітинному|внутрішньоклітинному| просторі типової клітки|клітини|, є|наявний| приблизно 1 млрд. молекул АТФ|, гідроліз яких до АДФ| і фосфату забезпечує необхідною енергією множину|безліч| енергетично невигідних реакцій.

Найважливішим|поважнішим| етапом стадії 2 катаболізм є|з'являється,являється| гліколіз – послідовність реакцій, що приводять|призводять,наводять| до розщеплювання глюкози. При гліколізі молекула глюкози, що містить|утримує| 6 атомів вуглецю, перетворюється на 2 молекули пірувата|, що містять|утримують| по 3 атоми вуглецю кожна. Для такого перетворення потрібно 9 послідовних ферментатівних| реакцій, в яких відбувається|походить| утворення ряду|лави,низки| проміжних фосфатвмісних| сполук|сполучень,сполук|.

Послідовність реакцій гліколізу можна розділити на три етапи: 1) у реакціях 1-4 перетворення глюкози на трьохвуглецевий гліцеральдегид-3-фосфат| (для цього перетворення потрібні дві фосфатні групи, а необхідна енергія виділяється при гідролізі АТФ|); 2) у реакціях 5-6 альдегідна група кожної молекули гліцеральдегид-3-фосфата| окислюється|окисляється| до карбоксильної, і енергія, що виділяється при цьому, витрачається на синтез АТФ| з|із| АДФ| і Фн; 3) у реакціях 7-9 ті дві молекули фосфату, які приєдналися до цукру на першій стадії, переносяться назад на АДФ|, внаслідок чого утворюється АТФ| і компенсуються витрати|затрати| АТФ| на етапі 1.

Сумарний вихід енергії при гліколізі зводиться до синтезу двох молекул АТФ| (на одну молекулу глюкози), які утворилися в реакціях 5 і 6. Таким чином, дані реакції мають вирішальне|ухвальне| значення для гліколізу. Ці дві реакції – єдині у всьому процесі, в яких з|із| Фн формується високоенергетичний фосфатний зв'язок. Сумарним результатом цих двох реакцій є|з'являється,являється| окислення цукрового альдегіду у фосфогліцеринову| кислоту, перенесення|перенос| Фн на АДФ| з|із| утворенням високоенергетичного зв'язку АТФ| і відновлення НАД+ до НАДН|.

Для більшості кліток|клітин| тварин гліколіз передує стадії 3 катаболізму, оскільки молочна кислота, що утворюється при гліколізі, швидко поступає в мітохондрії, де окислюється|окисляється| до СО2 і Н2О. Проте у|в,біля| анаеробних організмів і тканин, здатних|здібних| працювати в анаеробних умовах, гліколіз може стати основним джерелом клітинного|кліткового| АТФ|. У цих випадках молекули пірувата| залишаються в цитозоле| і перетворюються на лактат, який потім виводиться з|із| клітки|клітини|. Подальше перетворення пірувату| в цих реакціях, що називають бродінням, потрібне для того, щоб повністю використовувати відновний потенціал, одержаний|отриманий,набутий| в реакції 5 гліколізу, і таким шляхом|колією,дорогою| регенерувати НАД+, необхідний для подальшого|дальшого| здійснення гліколізу.

 Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 1188. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия