Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Перелік запитань для модульного контролю студентів


 

1. Місце і значення системи управління охороною праці в галузі (СУОПГ).

2. СУОПГ як складова системи управління охороною праці в державі та системи управління функціонуванням галузі в цілому.

3. Особливості структури системи управління охороною праці в галузі.

4. Керівництво і служби охорони праці підприємства, центральних органів управління галузі.

5. Інженерно-технічні працівники, трудові колективи і профспілки підприємств, як основні складові СУОПГ.

6. Організація паспортизації і атестації робочих місць згідно з умовами охорони праці.

7. Нормативно-правова база щодо охорони праці в галузі.

8. Наукова база і фінансування охорони праці в галузі.

9. Функції складових СУОПГ, прямі та зворотні зв’язки, підготовка, передача, опрацювання рішень.

10. Системи управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) як підсистема СУОПГ.

11. Складові СУОПГ та основні функції.

12. Місце, роль та функціональні обов’язки керівництва і його служб, інженерно – технічних працівників у системі управління охороною праці на підприємстві.

13. Основні показники оцінки СУОПГ і СУОПП.

14. Шляхи поліпшення функціонування СУОПГ.

15. Економічне стимулювання функціонування СУОПГ і СУОПП.

16. Вплив СУОПГ і СУОПП на економічні показники окремих підприємств і галузі в цілому.

17. Закон України „Про охорону праці”, законодавство України про охорону праці.

18. Типове положення про службу охорони праці.

19. НПАОП – типові положення про службу охорони праці, про комісію з питань охорони праці підприємства та про уповноважених трудових колективів.

20. Галузеві нормативно-правові акти з питань управління охороною праці у галузі.

21. Системний підхід до модернізації виробничої та інших видів діяльності в сучасних умовах.

22. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

23. Методичний підхід до визначення гігієнічного класу робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

24. Гігієнічне нормування умов праці за показниками виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

25. Професійні захворювання, спричинені мікрокліматичним чинником виробничого середовища.

26. Професійні захворювання, характерна загальна захворюваність працівників галузі.

27. Статистика захворюваності та її соціально-економічні наслідки у галузі.

28. Першочергові напрями щодо поліпшення стану виробничого середовища , зменшення важкості та напруженості трудового процесу в умовах галузі.

29. Поліпшення стану виробничого середовища за мікрокліматичними показниками.

30. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори їх вплив на організм працюючого.

31. Характерні для галузі шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища.

32. Сучасні заходи та засоби щодо колективного й індивідуального захисту працюючих від характерних для галузі шкідливих небезпечних факторів виробничого середовища.

33. Аналіз і обґрунтування в умовах галузі раціональних заходів і засобів щодо удосконалення трудового процесу, з метою зниження його важкості та напруженості.

34. Економічна оцінка наслідків виробничого травматизму в галузі.

35. Застосування доцільних режимів праці та відпочинку.

36. Раціональна організація трудового процесу і робочих місць, механізація та автоматизація удосконалення технологічних процесів і обладнання, як фактори зменшення важкості та напруженості виробничого процесу.

37. Аналіз умов праці в галузі за основними небезпечними факторами.

38. Виробничий травматизм у галузі.

39. Статистичні дані щодо загального та смертельного травматизму (динаміка останніх років).

40. Аналіз виробничого травматизму в галузі за окремими факторами (професіями, віком, статтю, тощо).

41. Розподіл виробничого травматизму у галузі за причинами, травмонебезпечними факторами.

42. Соціально-економічні наслідки виробничого травматизму в галузі.

43. Заходи та засоби підвищення безпеки технологічних процесів і обладнання характерних для галузі виробництв.

44. Обґрунтування першочергових напрямів профілактики виробничого травматизму у галузі на базі статистичних даних щодо травматизму у галузі й аналізу характерних нещасних випадків.

45. Заходи та засоби попередження виробничого травматизму щодо окремих напрямів, причин та травмонебезпечних факторів.

46. Нагляд та контроль за виконанням вимог безпеки як заходи щодо профілактики виробничого травматизму у галузі.

47. Законодавчі та інші нормативно-правові акти України та світової спільноти щодо техногенних аварій, катастроф та стихійних лих.

48. Роль органів місцевої виконавчої влади у вирішенні питань профілактики, попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій і катастроф.

49. Організація контролю роботи небезпечних виробництв, заходи та засоби контролю та протиаварійного захисту.

50. Потенційно -небезпечні виробничі об’єкти.

51. Розміщення виробничих і невиробничих об’єктів з урахуванням природних джерел небезпеки.

52. Антиаварійні заходи при експлуатації підіймально-транспортного обладнання.

53. Заходи та засоби гарантування безпеки при стихійних лихах та катастрофах.

54. Обов’язки органів виконавчої влади, керівників підприємств, посадових осіб щодо гарантування безпеки при стихійних лихах та катастрофах.

55. Розслідування та облік нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом.

56. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

57. Актуальність питань пожежної безпеки у галузі.

58. Фактори пожежної небезпеки галузевих об’єктів, їх особливості.

59. Заходи та засоби системи попередження пожежі, обґрунтування та вибір доцільних заходів і засобів попередження пожежі на галузевих об’єктах.

60. Заходи та засоби системи пожежного захисту на галузевих об’єктах.

61. Пожежонебезпечні властивості та особливості галузевих об¢єктів.

62. Міжгалузеві та галузеві нормативи щодо заходів і засобів системи пожежного захисту на галузевих об’єктах.

63. Обґрунтування та вибір заходів і засобів системи захисту для галузевих об’єктів.

64. Система організаційно-режимних заходів з пожежної безпеки у галузі.

65. Організація служби пожежної безпеки у галузі, її функції.

66. Навчання працівників з питань пожежної безпеки.

67. Пожежно-технічні комісії та добровільні пожежні дружини на галузевих об’єктах.

68. Державний нагляд та відомчий контроль з питань пожежної безпеки на галузевих об’єктах.

69. Дії працівників галузевих об’єктів на випадок виникнення пожежі.

70. Причини пожеж на галузевих об’єктах.

71. Причини пожеж від проявів механічної та хімічної енергії.

72. Класифікація галузевих об’єктів за їх вибуховою і пожежною небезпекою.

73. Методи розрахунку категорій вибухопожежної небезпеки приміщень.

74. Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон галузевих об’єктів.

75. Класифікація будівель за ступенем вогнестійкості.

76. Заходи та засоби систем гарантування пожежної безпеки.

77. Попередження пожеж при використанні електроструму на галузевих об’єктах.

78. Забезпечення пожежної безпеки при виконанні вогневих робіт.

79. Система організаційно-режимних заходів пожежної безпеки у галузі.

80. Організація служби пожежної безпеки у галузі.

81. Навчання з питань пожежної безпеки.

82. Пожежно-технічні комісії.

83. Дії працівників галузевих об’єктів у випадку пожежі.Дата добавления: 2014-10-22; просмотров: 1461. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Краткая психологическая характеристика возрастных периодов.Первый критический период развития ребенка — период новорожденности Психоаналитики говорят, что это первая травма, которую переживает ребенок, и она настолько сильна, что вся последую­щая жизнь проходит под знаком этой травмы...

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ Ревматические болезни(или диффузные болезни соединительно ткани(ДБСТ))— это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани в связи с нарушением иммунного гомеостаза...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.034 сек.) русская версия | украинская версия