Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1. Система управління охороною праці в галузі – структура, функції, організаційні заходи.

2. Загальні вимоги до побудови СУОПГ.

3. Інформаційний чинник організації управління безпекою праці.

4. Організація робіт з охорони праці.

5. Планування заходів з охорони праці.

6. Система навчання нормам і правилам охорони праці.

7. Система управління трудовою і технологічною дисциплінами.

8. Система гарантування безпечних умов праці.

9. Організація паспортизації і атестації робочих місць згідно умов охорони праці.

10. Роль соціально-психологічних чинників у СУОПГ.

11.Керівництво і служби охорони праці підприємства, центральних органів управління галузі.

12. Інженерно-технічні працівники, трудові колективи і профспілки підприємств, як основні складові СУОПГ.

13. Постійне вдосконалення СУОПГ.

14. Організаційно-технічні заходи при впровадженні СУОПП.

15. Методи управління охороною праці.

16. Організація охорони праці на виробництві.

17. Обов’язки та функції служби охорони праці.

18. Обов’язки та функції комісії охорони праці.

19. Системи управління охороною праці за кордоном.

20. Обов'язки керівництва і політика в галузі безпеки праці.

21. Безперервний контроль в СУОПГ.

22. Планування як функція управління охороною праці.

24. Державний нагляд за виконанням законів про працю.

25. Громадський контроль за станом охорони праці на підприємстві.

26. Нормативно-правова база щодо охорони праці в галузі.

27. Наукова база і фінансування охорони праці в галузі.

28. Функції складових СУОПГ, прямі і зворотні зв’язки, підготовка, передача, опрацювання рішень.

29. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

30. Фінансування робіт з охорони праці.

31. Основні цілі та завдання управління охороною праці.

32. Нормативна база СУОПП.

33. Нормативна база СУОПГ.

34. Стан умов праці в галузі.

35. Чинники, що формують умови праці.

36. Завдання аналізу умов праці.

37. Поняття “умови праці”.

38. Аналіз умов праці за показниками чинників виробничого середовища.

39. Професійні захворювання, які характерні для працівників галузі.

40. Гігієнічне нормування умов праці за показниками мікроклімату.

41. WBGT-індекс – емпіричний показник при визначенні класу шкідливості та небезпечності умов праці.

42. Параметри мікроклімату виробничих приміщень, визначення та нормування.

43. Гігієнічне нормування умов за показниками виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

44. Гігієнічне нормування умов праці за вібраційними чинниками.

45. Професійні захворювання, спричинені мікрокліматичним чинником виробничого середовища.

46. Оцінка шкідливої дії шуму, ультразвуку й інфразвуку на організм людини.

47. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори.

48. Вплив шкідливих речовин на організм людини.

49. Нормування шкідливих речовин.

50. Основні напрямки зниження важкості та напруженості трудового процесу в умовах галузі.

51. Поліпшення стану виробничого середовища за мікрокліматичними показниками.

52. Засоби і заходи поліпшення стану виробничого середовища за шумовими характеристиками.

53. Раціональні заходи поліпшення стану виробничого середовища щодо вібраційного чинника.

54. Класифікація систем вентиляції.

55. Вентиляція та кондиціонування – методи поліпшення метеорологічних умов у приміщенні.

56. Розрахунок штучної загальнообмінної вентиляції.

57. Розрахунок повітрообміну за надлишковим теплом.

58. Розрахунок повітрообміну за газовиділенням.

59. Розрахунок повітрообміну за вологовиділенням.

60. Розрахунок повітрообміну за кратністю повітрообміну.

61. Розрахунок повітрообміну для місцевої витяжної вентиляції.

62. Розрахунок повітрообміну за кількістю людей.

63. Розрахунок вентиляційних трубопроводів.

64. Вимоги до виробничого освітлення.

65. Природне освітлення. Нормування. Розрахунок.

66. Виробниче освітлення. Нормування та забезпечення.

67. Системи виробничого освітлення.

68. Штучне освітлення. Розрахунок штучного освітлення.

69. Джерела штучного освітлення.

70. Методи розрахунку штучного освітлення. Метод питомої потужності.

71. Методи розрахунку штучного освітлення. Точковий метод.

72. Методи розрахунку штучного освітлення. Метод використання світлового потоку.

73. Особливі вимоги до штучного робочого освітлення торговельних приміщень.

74. Перелік категорій працівників галузі, що повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) від шкідливих виробничих факторів.

75. Порядок забезпечення працівників ЗІЗ, належного їх збереження та утримання.

76. Захист працівників від інфрачервоних випромі­нювань нагрітих поверхонь устаткування, випромінювання надви­соких частот в апаратах для теплової обробки харчової продукції.

77. Раціональна організація робочих місць, режиму праці та відпочинку офісних працівників.

78. Естетизація виробничого середовища, влаштування на підприємствах кабінетів психофізіологічного розвантаження.

79. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до будови, розміщення та утримання підприємств.

80. Сучасні заходи та засоби щодо колективного та індивідуального захисту працюючих від дій характерних для галузі шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

81. Травмонебезпечні виробничі чинники та стан виробничого травматизму галузі.

82. Аналіз умов праці за травмонебезпечними чинниками.

83. Виробничий травматизм у галузі, статистичні дані щодо загального та смертельного травматизму.

84. Соціально-економічні наслідки виробничого травматизму на галузевих підприємствах.

85. Поняття про небезпечні фактори та зони.

86. Поняття про нещасні випадки виробничого та невиробничого характерів.

87. Методи аналізу виробничого травматизму.

88. Основні напрями попередження виробничого травматизму.

89. Умови безпечної експлуатації галузевих об’єктів.

90. Економічна оцінка наслідків виробничого травматизму в галузі.

91. Умови, за яких нещасні випадки, що відбулися з працівниками, визнаються не пов’язаними з виробництвом.

92. Звітність про нещасні випадки виробничого і невиробничого характеру.

93. Основні принципи соціального страхування.

94. Організаційна структура Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

95. Соціальні послуги та виплати Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

96. Страховий ризик та страховий випадок.

97. Обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків, пов’язані з координацією страхової діяльності.

98. Потенційно небезпечні об’єкти (ПНО) – галузеві техногенні та природні в зоні розміщення галузевих об’єктів.

99. Організація контролю роботи небезпечних виробництв, заходи і засоби контролю та протиаварійного захисту.

100. Загальні відомості про технічні засоби захисту людей від небезпечних виробничих факторів (огорожі, екрани, запобіжні захисні засоби, плавкі вставки, блокуючі пристрої, сигналізація, дистанційне управління та ін.).

101. Причини та умови ураження людей електричним струмом. Аналіз електротравматизму в галузі.

102. Класифікація приміщень на підприємствах торгівлі, базах і складах за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом.

103. Методи і засоби захисту людей від ураження електричним струмом під час роботи обладнання, машин і апаратів (недоступність струмопровідних частин, ізоляція їх, застосування малої напруги, захисного заземлення, занулення та відключення, а також електрозахисних засобів).

104. Загальні вимоги безпеки до підіймально-транспортного обладнання
та електрифікованого підлогового транспорту.

105. Заходи безпеки при використанні та збереженні посудин, що знаходяться під надлишковим тиском.

106. Аналіз методів оцінки небезпеки аміачно-холодильних установок.

107. Загальні вимоги безпеки до обладнання для обслуговування торговельних процесів (електронні реєструючі апарати, електронні ваги, персональні ЕОМ та ін.).

108. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) на підприємствах.

109. Служби пожежної безпеки в апаратах міністерства, об'єднань підприємств.

110. Функції фахівця з пожежної безпеки підприємства.

111. Умови створення на підприємстві добровільної пожежної дружини (ДПД) чи команди та їх бойових розрахунків.

112. Навчання працівників з питань пожежонебезпечності.

113. Види інструкцій з пожежної безпеки, порядок їх розробки, затвердження та вивчення.

114. Класи пожеж (А, В, С, D, Е).

115. Специфічна небезпека пожеж на підприємствах торгівлі, базах і складах.

116. Розподіл, згідно з ОНТП 24-86, приміщень і будівель (частин будівель) виробничого та складського призначення на категорії (А, Б, В, Г, Д) щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки.

117. Класифікація будинків і споруд за ступенем вогнестійкості (І, II, ІІІ, ІІІа, ІІІб, IV, ІVа, V).

118. Поняття про пожежо- та вибухонебезпечні зони, класифікація їх.

119. Вимоги до збереження матеріалів і речовин, що схильні до самозаймання при контакті з повітрям (олії та жири, вологе зерно, сажа, білий фосфор, металеві порошки та ін.), з водою (натрій, калій, карбіди і гідриди лужних металів та ін.), з окислювачами (хлор, бром, фтор, азотна та сірчана кислоти, селітра, рідкий і стиснений кисень).

120. Засоби гасіння та виявлення пожеж. Загальні відомості про вогнегасні речовини, сфера їхнього ефективного застосування.

 

 


Таблиця варіантів та номери запитань самостійної роботи


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-10-22; просмотров: 790. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.033 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7