Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Заповнити пропущені місця. 1. _________ __________ – функція державного управління, по відношенню до якого вона виступає засобом реалізації політики держави у сфері банківської
1. _________ __________ – функція державного управління, по відношенню до якого вона виступає засобом реалізації політики держави у сфері банківської діяльності.

2. ______________ __________ - регулювання, що здійснюється в правовій формі, тобто шляхом видання нормативно-правових та індивідуально-правових актів.

3. _________ __________ - непряме регулювання, що здійснюється через відносини, в яких НБУ є не органом державного управління, а юридично рівноправним суб’єктом.

4. _________ __________ – це система контролю та активних впорядкованих дій НБУ, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими кредитно-фінансовими установами у процесі їх діяльності законодавства України і встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників.

5. _________ __________ __________ – частина капіталу банку, що поєднує ліквідні активи (державні облігації, звичайні акції та нерозподілений прибуток), та може спрямовуватися на покриття можливих збитків.

6. _________ __________ _________ __________ _________ __________ - сукупність економіко-правових форм, методів та інструментів, які використовує держава у процесі регулювання, та за допомогою яких здійснює вплив на суб’єктів грошово-кредитного ринку, з метою забезпечення стабільного функціонування як банківської діяльності і захисту інтересів вкладників, так і економіки в цілому.

7. _________ __________ - інструменти механізму регулювання банківської діяльності, які прямо не впливають на діяльність банківських установ та регулюють надходження та використання податків, розподіл бюджету, зовнішньоекономічну діяльність.

8. _________ _______________ ________ - інструменти механізму регулювання банківської діяльності: використання обов’язкового резервування, облікової ставки, штрафних санкцій, страхування.

 

14.3. Теоретичні завдання.

14.3.1. До основних форм банківського регулювання додайте їх складові

Форма регулювання Складові
А. Складові адміністративного банківського регулювання 1. визначення норм обов’язкових резервів для банків
2. встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків
3. встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій
4. встановлення обов’язкових економічних нормативів
Б. Складові індикативного банківського регулювання 5. застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру
6. нагляд за діяльністю банків
7. надання рекомендацій щодо діяльності банків
8. реєстрація банків і ліцензування їх діяльності

 

14.3.2. Розрізніть форми індикативного банківського регулювання непрямого характеру та основні напрями системи банківського нагляду

Форми Напрями
А. Форми індикативного банківського регулювання непрямого характеру 1. визначення процентної політики
2. внутрішній банківський контроль (внутрішній аудит)
3. державний нагляд, що здійснюється Національним банком
  4. зовнішній аудит
  5. імпорт та експорт капіталу
Б. Основні напрями системи банківського нагляду 6. кореспондентські відносини
7. операції з цінними паперами на відкритому ринку
8. рефінансування банків
  9. управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції

 

14.3.3. Вкажіть, яку форму контролю здійснює відповідна служба

Форми контролю Назва служби
А. Ринкова дисципліна 1. Служба внутрішнього контролю
Б. Зовнішній аудит 2. НБУ
В. Безвиїзний нагляд НБУ 3. Аудиторські компанії
Г. Виїзне інспектування НБУ 4. НБУ
Д. Внутрішній контроль 5. Рейтингові агентства

 

14.4. Тестові завдання.

1. Форма регулювання банківської діяльності, яке здійснюється в правовій формі, тобто шляхом видання нормативно-правових та індивідуально-правових актів:

1.1. адміністративне регулювання,

1.2. індикативне регулювання,

1.3. банківський нагляд.

 

2. Форма регулювання банківської діяльності, яка проявляється в тому, що воно здійснюється опосередковано, через відносини, в яких НБУ є не органом державного управління, а юридично рівноправним суб’єктом:

2.1. адміністративне регулювання,

2.2. індикативне регулювання,

2.3. банківський нагляд.

 

3. Система контролю та активних впорядкованих дій НБУ, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими кредитно-фінансовими установами законодавства України і встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників:

3.1. адміністративне регулювання,

3.2. індикативне регулювання,

3.3. банківський нагляд.

 

4. Базельський комітет з банківського нагляду створено у:

4.1. 1865 році,

4.2. 1974 році,

4.3. 1944 році,

4.4. 2010 році.

 

5. До Базельського комітету входять:

5.1. 7 країн,

5.2. 15 країн,

5.3. 26 країн,

5.4. 150 країн.

 

6. Базельську угоду І прийнято у:

6.1. 1974 році,

6.2. 1988 році,

6.3. 2004 році,

6.4. 2010 році.

 

7. Базельську угоду ІІ прийнято у:

7.1. 1974 році,

7.2. 1988 році,

7.3. 2004 році,

7.4. 2010 році.

 

8. Базельську угоду ІІІ прийнято у:

8.1. 1974 році,

8.2. 1988 році,

8.3. 2004 році,

8.4. 2010 році.

 

9. У процесі державного регулювання банківської діяльності НБУ застосовує методи:

9.1. податкові,

9.2. нормативні,

9.3. коригуючи,

9.4. нормативні, коригуючи,

9.5. податкові, нормативні, коригуючи.

 

10. У процесі регулювання банківської діяльності надходження до державного бюджету контролює:

10.1. НБУ,

10.2. ВРУ,

10.3. ДПА,

10.4. ФГВФО.

 

11. У процесі регулювання банківської діяльності нормативні акти стосовно банківської діяльності розробляє й приймає:

11.1. НБУ,

11.2. ВРУ,

11.3. ДПА,

11.4. ФГВФО.

 

12. У процесі регулювання банківської діяльності моніторинг в інтересах вкладників здійснює:

12.1. НБУ,

12.2. ВРУ,

12.3. ДПА,

12.4. ФГВФО.

 

13. Об’єкт банківського регулювання:

13.1. темп інфляції,

13.2. обсяг ВВП,

13.3. банківська діяльність,

13.4. податкові надходження,

13.5. керівництво банку.

 

14. Комітет з банківського нагляду створено:

14.1. у Росії.

14.2. у США,

14.3. у Великобританії,

14.4. у Швейцарії.

 

15. Інструмент, що прямо не впливає на діяльність банківських установ:

15.1. регулюють надходження та використання податків,

15.2. використання обов’язкових резервів.

 

16. Інструмент безпосереднього впливу на банківську діяльність:

16.1. використання облікової ставки,

16.2. розподіл бюджету.

 

17. Інструмент, що прямо не впливає на діяльність банківських установ:

17.1. застосування штрафних санкцій за порушення норми обов’язкового резервування,

17.2. регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 

18. Інструмент безпосереднього впливу на банківську діяльність:

18.1. страхування вкладів,

18.2. формування міжбюджетних відносин.

 

19. Закон України «Про Національний банк України» прийнято:

19.1. у 1991 році,

19.2. у 1998 році,

19.3. у 1999 році,

19.4. у 2004 році.

 

20. Закон України «Про банки та банківську діяльність» прийнято:

20.1. у 1992 році,

20.2. у 1996 році,

20.3. у 2001 році,

20.4. у 2011 році.

 

 

14.5. Питання для обговорення:

1. Дайте поняття «банківське регулювання», «банківський нагляд», «банківський контроль».

2. Назвіть та надайте характеристики формам регулювання банківської діяльності.

3. Які основні напрями входять до системи банківського нагляду?

4. Поясніть як проводиться банківський контроль та які служби мають повноваження його здійснювати.

5. Де, коли і з якою метою був створений Комітет банківського нагляду?

6. Коли була прийнята угода Базель-І, які її основні складові?

7. Що стало основною метою впровадження Базель-ІІ і в чому полягають його відмінності від Базель-І?

8. Дайте визначення фінансовому механізму державного регулювання банківської діяльності.

9. Назвіть фінансові інструменти механізму державного регулювання банківської діяльності.

10. Які методи застосовують для впровадження фінансового механізму державного регулювання банківської діяльності?

11. В чому полягає основне завдання системи регулювання та нагляду банківської діяльності?

 

 


 

Тема 15. Фінансовий моніторинг банківської діяльності

План заняття.

15.1. Поняття та структура функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Суб’єкти первинного та державного фінансового моніторингу

15.2. Сутність та засоби легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та відмивання грошей

15.3. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей

15.1. Основні терміни та поняття.

Фінансовий моніторинг

Обов'язковий фінансовий моніторинг

Відмивання грошей

Розміщення

Шарування

Інтеграція

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 658. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.044 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7