Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Додатки. АКТИВ ПАСИВ Грошові активи - Кошти на коррахунку в НБУ - Кошти у касі банку - Кошти на коррахунках в інших банках (НОСТРО) -
 

АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

 

АКТИВ ПАСИВ
Грошові активи - Кошти на коррахунку в НБУ - Кошти у касі банку - Кошти на коррахунках в інших банках (НОСТРО) - Депозити, розміщені в інших банках - Статутний капітал - Резервний фонд - Страховий фонд - Фонди економічного стимулювання - Інші фонди спеціального призначення - Нерозподілений прибуток Власні кошти
Кредитний портфель - Усі кредити, надані юридичним особам в національній та іноземній валюті (у т.ч. прострочені та пролонговані) - Усі кредити, надані физичним особам (у т.ч. прострочені та пролонговані) - Міжбанківські кредити надані (у т.ч. прострочені та пролонговані) - Кошти вкладників (юридичних та фізичних осіб) на рахунках на вимогу (поточних, бюджетних, депозитних) - Кошти банків-кореспондентів на коррахунках, відкритих у цьому банку (ЛОРО) - Кошти вкладників (юридичних та фізичних осіб) на строкових депозитних рахунках - Депозити, залучені від іншіх банків Залучені кошти
Інвестиційний портфель - Вкладення у державні цінні папери - Вкладення у корпоративні цінні папери - Вкладення у статутні фонди підприємств й організацій - Кредити, отримані в інших комерційних банках - Кредити, отримані в НБУ - Боргові цінні папери банку Позичені кошти
Матеріальні активи - Необоротні активи - Товарно-матеріальні цінності

 

Для реєстрації орган управління банком в двотижневий термін після аудиторської перевірки фінансового стану засновників надає в регіональне управління НБУ за місцем стоврення банку такі документи:

1. Заява про реєстрацію банку,

2. Установчий договір,

3. Статут банку,

4. Протокол установчих зборів,

5. Економічне обґрунтування та мету створення банку (бізнес-план на перший рік),

6. Висновки аудиторської організації,

7. Бухгалтерська й фінансова звітність засновників,

8. Відомості про наявність професійно придатних перших керівних осіб банку: вища юридична або економічна освіта, досвід роботи п’ять років),

9. Копія платіжного документа про внесення плати (100 нмдг) за реєстрацію,

10. Копія звіту про проведення відкритої підписки на акції,

11. Документ, що підтверджує наявність приміщення (оренда на 5 років),

12. Установчі документи акціонерів банку.

 

Документы, що надаються банками для отримання ліцензії НБУ для здійснення банківських операцій

Банки, що створюються Діючі банки
Клоппотання про надання ліцензії Клопотання про розширення ліцензії
Бізнес-план Бізнес-план
  Баланс
  Звіт про фінансові результати
Відомості про забезпечення банку необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою та комунікаційними засобами Звіт про всі операції, які банк здійснював за останнє півріччя
  Висновки зовнішнього аудитора
Відомості, що підтверджуютья професійну придатність керівників відповідних підрозділів Відомості, що підтверджуютья професійну придатність керівників відповідних підрозділів
Внутрішні положення банку, що регламенують порядок здійснення операций, що ліцензуються Внутрішні положення банку, що регламенують порядок здійснення операций, на які банк розширює ліцензію
  Довідка державної податкової адміністрації
Висновки РУ НБУ за місцем створення комерційного банку Висновки РУ НБУ за місцем функціонування банку

 

Повний перелік усіх операцій, що підлягають ліцензуванню з боку НБУ, містить 30 ліцензійних пунктів:

1. Касове обслуговування клієнтів.

2. Перевезення грошово-валютних цінностей клієнтів банку.

3. Відповідальне зберігання цінностей клієнтів банку.

4. Ведення рахунків клієнтів-резидентів в національній грошовій одиниці.

5. Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) в національній грошовій одиниці.

6. Проведення операцій з касового виконання Держбюджету України, в т.ч. ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків державних позабюджетних фондів.

7. Проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів й рахунків місцевих позабюджетних фондів.

8. Надання й отримання кредитів на міжбанківському ринку.

9. Кредитування юридичних й фізичних осіб та фінансовий лізинг.

10. Факторинг.

11. Вкладення грошей в статутні капітали інших юридичних осіб.

12. Залучення депозитів юридичних осіб.

13. Залучення депозитів фізичних осіб.

14. Емісія цінних паперів.

15. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів в національній грошовій одиниці.

16. Неторговельні операції з валютними цінностями.

17. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті.

18. Ведення кореспондентських рахунків банків-нерезидентів в національній грошовій одиниці.

19. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій по них.

20. Відкриття кореспондентських рахунків в банках-нерезидентах в іноземній валюті й здійснення операцій по них.

21. Залучення й розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.

22. Залучення й розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.

23. Валютні операції на міжнародних ринках.

24. Операції з банківськими металами на валютному ринку України.

25. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.

26. Фінансування капіталовкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.

27. Надання поручительств, гарантій та інших зобов’язань за третіх осіб, які передбачають їх виконання в грошовій формі.

28. Купівля-продаж цінних паперів та операції з ними.

29. Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.

30. Купівля-продаж державних цінних паперів та операції з ними.

 

Знову створений банк не має права для отримання операцій, здійснення яких потребує виконання таких умов:

- термін роботи банку не менше:

а) одного року – пункти 5, 7, 11, 15, 27, 28,

б) двох років – пункти 13, 14, 17, 18, 20, 21, 29,

в) трьох років – пункти 2, 6, 22, 23, 24, 25.

- наявність зареєстрованого й фактично сплаченого статутного капіталу банку у сумі, еквівалентній:

а) 2 млн євро – пункти 7,15,

б) 3 млн євро – пункты 5, 6, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29,

в) 5 млн євро – пункти 23, 24,

г) 10 млн євро – пункт 25.

 

Тобто, знову створений банк із зареєстрованим та сплаченим статутним капіталом на рівні мінімальних вимог НБУ для банків з національним капіталом об’єктивно може подавати клопотання щодо отримання ліцензії на здійснення таких операцій:

1. Касове обслуговування клієнтів.

3. Відповідальне зберігання цінностей клієнтів банку.

4. Ведення рахунків клієнтів-резидентів в національній грошовій одиниці.

8. Надання й отримання кредитів на міжбанківському ринку.

9. Кредитування юридичних та фізичних осіб та фінансовий лізинг.

10. Факторинг.

12. Залучення депозитів юридичних осіб.

16. Неторговельні операції з валютними цінностями.

19. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

26. Фінансування капіталовкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.

30. Купівля-продаж державних цінних паперів та операції з ними.

 

Структура управління комерційним банком

Вищій орган управління Спостережний орган Виконавчій орган Контрольний орган
Загальні збори акціонерів Рада акціонерного товариства (спостережна рада) Правління Ревізійна комйсія - затверджується загальними зборами акціонерів Кредитний комітет
Стратегічні завдання діяльності банку Контроль роботи правління та ревізійної комісії, захист інтересів акціонерів Вирішення усіх питань поточної діяльності Контроль дотримання законодавства та нормативних актів Розробка кредитної політики банку

 


 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2301. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7