Студопедия — Відповідальність за порушення трудової дисципліни
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Відповідальність за порушення трудової дисципліни


7.1. Порушення трудової дисципліни, що полягає в невиконанні або неналежному виконанні з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, тягне застосування заходів дисциплінарного стягнення або впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством.

7.2. За порушення Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств застосовуються наступні дисциплінарні стягнення (п.9):

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення за винними підставами в якості дисциплінарного стягнення може бути застосовано у відповідності зі ст. 40 КЗпП України п.11 Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств:

· за систематичне порушення трудової дисципліни, Правил безпеки або невиконання працівником без поважних причин своїх трудових або посадових обов’язків;

· одноразове грубе порушення нормативних актів з охорони праці;

· прогул без поважної причини;

· появу на роботі в стані алкогольного, наркотичного, або токсичного сп’яніння;

· відсутності на роботі понад 3 годин протягом робочої зміни (дня);

· залишення роботи працівником до закінчення 2-х тижневого або тижневого терміну попередження без погодження з адміністрацією.

Поява на підприємстві в нетверезому стані, продаж та розпиття спиртних напоїв на території шахти в неробочий час вважається порушенням громадського порядку.

7.3. За прогул без поважної причини або появу на роботі в стані алкогольного, наркотичного, або токсичного сп’яніння поряд/або з дисциплінарними стягненнями, передбаченими ст. 147 КЗпП України, можуть бути передбачені наступні заходи:

а) зниження одночасного винагородження за вислугу років до 50%;

б) повне позбавлення виробничої премії за поточний місяць й винагороди за підсумками роботи за рік (13-та зарплата).

Позбавлення премії або зниження винагороди оформляються наказом керівника підприємства.

7.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівництвом підприємства (генеральним директором).

Адміністрація шахти має право замість дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або профспілкової організації. Притягнення до дисциплінарної відповідальності або застосування засобів дисциплінарного впливу не звільняє працівника від матеріальної відповідальності за збиток, заподіяний з його провини.

7.5. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути взяті пояснення в письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.6. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

При застосуванні стягнення повинні враховуватися тяжкість проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких його вчинено, робота і поведінка працівника, що передували вчиненню порушення.

7.7. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення із зазначенням мотивів його застосування оголошується (повідомляється) працівнику, на якого накладається стягнення, під розписку в триденний термін.

Відмова працівника від надання пояснювальної записки за скоєний проступок або від ознайомлення з наказом під розписку оформляється актом або відповідним записом на наказі, завіреним підписами двох-трьох присутніх осіб. Наказ доводиться до працівників підприємства.

7.8. Якщо впродовж року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Адміністрація, завласною ініціативою, або за клопотанням трудового колективу, може видати наказ про зняття стягнення, не чекаючи закінчення календарного року, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни й проявив себе з позитивної сторони.

7.9. Трудовий колектив може клопотати про дострокове зняття дисциплінарного стягнення і припинення дії інших дисциплінарних заходів, які застосовує адміністрація за порушення трудової дисципліни, якщо порушник проявив себе як сумлінний працівник.

7.10. Впродовж строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1011. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия