Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Додаток Ж
Кодекс Честі студентів ДонНУЕТ

(розроблений за матеріалами студентів групи МО-06Б)

Кодекс Честі студента Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – це сукупність морально-етичних норм, стандарт поведінки в академічному середовищі, що заснований на національно-цінносних ідеалах світогляду української еліти.

Метою Кодексу є:

· Формування в університеті системи демократичних взаємин з високим ступенем етичної гідності між студентами, науково-педагогічними працівниками, співробітниками і адміністрацією;

· Розвиток корпоративної культури університетського співтовариства;

· Виховання любові до України, її традицій, культури, історії, надбань;

· Виховання почуття громадського обов’язку, самовідданості, чесності, відповідальності;

· Виховання почуття співучасті до університету, поваги його традицій, культури, історії.

Основні положення Кодексу. Студент:

· дотримується чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних актів університету;

· дбає про підтримку високої академічної культури, атмосфери довіри і взаємної поваги в університетському співтоваристві;

· сумлінно ставиться до навчання і всіх форм контролю знань, вмінь та навичок, вважаючи неприпустимою нечесність та недбалість у навчальному процесі;

· бере участь у проведенні наукових досліджень, вважаючи їх невід’ємною складовою навчального процесу, важливим чинником підвищення якості підготовки фахівця;

· шанобливо ставиться до Гімну, прапора та герба України та університету як важливих атрибутів, що служать справі виховання почуття любові до України, рідного університету, корпоративної єдності та єднання;

· виявляє толерантність та повагу до звичаїв і традицій студентів, науково-педагогічних працівників та співробітників, поважає культурні та інші особливості різних етнічних та соціальних груп і конфесій;

· дбайливо ставиться до бібліотечних та документально-інформаційних ресурсів університету, усіляко сприяє їхньому збереженню та поповненню;

· підтримує та бере участь у діяльності, спрямованій на зміцнення системи студентського самоврядування, розвиток студентської творчої активності, підвищення корпоративної культури та іміджу університету;

· дбає про збереження майна та раціональне використання енергоносіїв університету, протидіє проявам вандалізму в приміщеннях та на його території;

· не допускає порушення академічних норм;

· не допускається поведінки, здатної завдати шкоди репутації університетського співтовариства або іміджу університету;

· протидіє порушенням Кодексу з боку будь-кого і має право сповістити про порушення адміністрацію університету.

Академічні норм:. не допускається

· порушення вимог нормативно-правових документів, що стосуються організації, забезпечення та провадження навчального процесу;

· використання недозволених джерел інформації при проходженні поточного, модульного та семестрового контролю;

· проходження поточного, модульного та семестрового контролю підставними особами;

· плагіат, представлення будь-яких за об’ємом не власно виконаних навчальних матеріалів;

· використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної або вищої оцінки;

· некоректне, нешанобливе ставлення до студентів, науково-педагогічних працівників, співробітників;

· підробка документів, що мають відношення до навчального процесу;

· запізнення на навчальні заняття, їх пропуск без поважних причин.

Основні постулати студента:

· Вчитися, бо якісна освіта – запорука сили нашої держави;

· Головне правило – дисципліна, бо дисципліна – наш внутрішній суддя;

· Вимогливість до себе й о інших, справедливе ставлення до товаришів;

· Вдосконалення. Якщо можеш – покращуй свої знання;

· Ніколи не вимагати нагороди – працювати за покликом совісті та душі;

· Любити університет як найкращий навчальний заклад;

· Поважати старших, цінувати мудрість;

· Тренувати силу волі, розвивати інтелектуальні здібності, бо це шлях до перемоги;

· Слабкому – допоможи, сильному – не поступайся, підлого– перевиховуй;

· Твій успіх – це успіх команди, твоїх товаришів зі студентського братства;

· Наша сила у згуртованій команді;

· Ніколи не зраджувати товаришів заради досягнення власних цілей.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 570. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия