Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання 1. Ознайомлення з будовою та функціями нейрогумораль-ної системи регуляції
Будова та функції нервової системи

Нервові механізми включають дуже складну систему клітин (нейронів), взаємопов’язаних своїми відростками між собою та з іншими органами й тканинами. Сприйняття та передача сигналів здійснюється двома видами відростків (дендритами та аксонами) (рис 1.1.). Ці сигнали аналізуються в нейронах, трансформуються у електричні сигнали, які направляються в ті органи, діяльність яких в найбільшій мірі може сприяти пристосуванню обміну речовин і функцій організму до умов, що змінилися.


 

 

Рис. 1.1. Будова нервової клітини (а) та синапсів (б, в, г):

I– дендрити нейрона; 2 – тіло нейрона; 3 – аксоматичні синапси; 4 – аксо-дендритичні синапси, сформовані на дендриті, 5 – аксон нейрона; б – шваннівська оболонка; 7 – перехвати Ранв'є; 8 –'шипики на дендритах; 9, 10 –проста та складна синоптичні бульбашки в порожнині синоптичної бляшки;

II– пресинаптична мембрана; 12 – синаптична щілина; 13 – субсинаптична мембрана; 14 – постсинаптична мембрана; 15 – мітохондрії

 

В передачі нервових імпульсів приймають участь різноманітні іони, специфічні хімічні речовини – медіатори: норадреналін, ацетилхолін, серотонін (5-окситриптамін), γ-аміномасляна кислота та ін. Для їхнього утворення й проявлення активності необхідні харчові речовини – відповідні амінокислоти, вітаміни С, В1, В6 та ін.

Для більш поглибленного ознайомлення з цією темою, слід вивчити відповідні розділи [1, 2, 14, 15, 17], а потім виконувати практичні завдання.

Завдання 1. Намалювати нервову клітину, її відростки, підписати їх назву й функції у сприйнятті або передачі дії подразника.

Завдання 2. Перелічити харчові речовини, що необхідні для утворення окремих медіаторів.

Будова і функції окремих частин центральної нервової системи. Скопичення нервових клітин у головному та спинному мозку утворюють центральну нервову систему (рис. 1.2.). Поза неї у різноманітних тканинах розташовані невеликі асоціації нейронів периферійної нервової системи. Найбільш високоорганізовані регуляторні функції властиві корі головного мозку, з нею пов’язані мислення, інтелект людини (рис. 1.3.).


Рис. 1.2. Нервова система організму ( загальний вигляд); 1 – головний мозок; 2 – спинний мозок; 3 – периферична нервова система

 

Рис. 1.3.Поздовжній розріз головного мозку:

І – довгастий мозок; 2 – вароліїв міст; 3 – середній мозок; 4 – чотири-горбикове тіло; 5 – проміжний мозок; 6 – гіпофіз; 7 – півкулі переднього мозку; 8 – півкулі мозочка

 

Основою діяльності нервової системи є рефлекс, тобто відображення організмом дії подразника у вигляді реакції, яка спрямована на збереження постійності внутрішнього середовища (рис. 1.4.). Збудження, викликане подразником, ірадиірує, потім індуцирує гальмування й концентрується у певних центрах кори, звідки надходять сигнали у відповідні виконавчі органи. І.П. Павлов виявив клас умовно-набутих, тимчасових рефлексів, які виникають на базі безумовних, природжених (постійних) й замикаються у корі головного мозку. Умовні рефлекси являються фізіологічним механізмом, що забезпечує пристосування організму до змінних умов середовища впродовж всього життя.

 

 

Рис. 1.4. Рефлекторна дуга:

1 – нервові закінчення чутливого волокна в шкірі; 2 – чутливе волокно; 3 – спиняомозкйвий вузол; 4 – центральна частина чутливого волокна; 5 – вставний нейрдн; є доцентровий нейрон; 7 – рухове нервове волок­но; 8 – нервове закінчення у м'язі ????????

 

 

Діяльність внутрішніх органів й обмін речовин у всіх тканинах регулюються вегетативною нервовою системою, що складається з симпатичного та парасимпатичного відділів. Обидва вони функціонують узгоджено та тісно пов’язані з центральною нервовою системою.

Для більш поглибленного ознайомлення з цією темою, слід вивчити відповідні розділи [1, 2, 14, 15, 17], а потім виконувати практичні завдання.

Завдання 1. На таблиці або макетах вказати окремі ділянки нервової системи (перемалювати у зошит).

Завдання 2. Намалювати схему безумовного та умовного харчових рефлексів.

Завдання 3. Заповнити графи таблиці 1.1 за наступною формою:

 

Таблиця 1.1 – Дія вегетативної нервової системи на функції

деяких органів і тканин

 

Відділ вегетативної нервової системи Медіатори Дія на
серце кровоносні судини шлунково-кишковий тракт
Симпатичний        
Парасимпатичний        

 

Заняття 2. Будова та функції гуморальної ланки регуляції.

До гуморальних ланок регуляції відносяться гормони, що утворюються у спеціальних залозах внутрішньої секреції (ендокринних), а також у тканинах, що мають іншу функцію (стінках шлунку, кишечнику та ін.). Гормони впливають на обмін речовин і діяльність різноманітних органів та надходять до них при допомозі крові, лімфи, тобто рідини (від лат. humor – рідина).

До залоз внутрішньої секреції відносяться гіпофіз, щитовидна залоза, білящитовидна залоза (парна), підшлункова залоза (її хвостова частина), наднирковики, статеві залози. Кожна з них утворює речовини зі специфічною регуляторною дією. Гуморальна система людини регулюється нервовою системою і, в свою чергу, впливає на неї (рис. 1.5)

Всі залози внутрішньої секреції містять багато вітамінів, які беруть участь в обміні гормонів.

 

Гіпоталамус

Рис. 1.5.Найважливіші ендокринні залози та гормони, що секретуються ними:

АКТГ – адренокортикотропний гормон; ВІП – вазоактивний інтестииальний пептид; ЛГ – лютеїшзуючий гормон; МСГ – меланоцитостимулзовальний гормон; СТГ – соматотропний (зростання) гормон; ТТГ – тиреотропний гормон; ФСГ – фолікулостимулювальний гормон; ХСМ – хоріошчйий

соматомамотропін

 


       
   Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 988. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия