Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ФОРМА ПРАВА СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ
Питання, що виносяться на розгляд на семінарському занятті.

1. Поняття правового акта. Ознаки правових актів. Види правових актів.

2. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, класифікація.

3. Закони: поняття, ознаки, види.

4. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, ознаки, види.

5. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб. Зворотна сила закону. Переживання закону.

6. Система нормативно-правових актів України: види, значення, особливості та межі їх дії.

Методичні рекомендації

У попередній темі нами були розглянуті основні джерела (форми) права. Розкриваючи поняття та зміст кожного виду юридичних джерел права, слід приділити особливу увагу нормативно-правовому акту як основній формі права сучасних держав та з’ясувати його значимість в Україні. Для цього необхідно розглянути характеристику та властивості нормативно-правових актів, дослідити всі ланки системи нормативно-правових актів в Україні, виділивши в цій ієрархічній структурі закони та їх особливі ознаки.

Увагу слід приділити з'ясуванню поняття закону і його особливого місця і ролі в системі нормативно-правових актів. У цьому плані важливо чітко засвоїти основні ознаки закону як провідного джерела права, а також види законів. Надалі слід з'ясувати питання співвідношення права і закону.

При розгляді такого виду нормативно-правового акта як підзаконні нормативно-правові акти слід визначити поняття та різновиди підзаконних нормативно-правових актів та вказати специфіку співвідношення їх із законом як актом вищої юридичної сили.

Надалі необхідно розглянути питання про дію нормативно-правових актів за такими параметрами: дія в часі, просторі та за колом осіб, які визначають просторово-часові та суб’єктні координати дії норми права.

Практичні завдання

Під час підготовки до семінарського заняття курсанти та студенти повинні.

1. Засвоїтивизначення понять: нормативно-правовий акт, закон, підзаконний нормативно-правовий акт, правовий акт, правозастосовний акт, інтерпретаційний акт.

2. Розподілитиназвані акти за такими групами: конституційні закони, звичайні закони, підзаконні нормативно-правові акти:

а) Закон України від 18 січня 2001 р. «Про громадянство України»;

б) Постанова Кабінету Міністрів України “Про правила в‘їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію”;

в) Конституція України, прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. ;

г) Закон України “Про проф. спілки, їх права та гарантії діяльності”;

д) Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. ;

е) Закон України “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про власність”;

є) Указ Президента України “Про порядок утворення фінансово-промислових груп”;

ж) Наказ Міністерства фінансів України “Про порядок ведення бухгалтерського обліку”.

3. Навестиприклади нормативно-правових договорів як джерел права внутрішньодержавного характеру з різних галузей права України.

4. До кожної з 3-х колонок впишітьвідповідну літеру, під якою зазначена правильна відповідь.

Нормативно-правовий акт Акти застосування правових норм Інтерпретаційні правові акти
     

Юридичні властивості правових актів:

а) закріпляють правила розуміння норми права;

б) містять правила поведінки загального характеру;

в) є формально-обов‘язковим волевиявленням держави;

г) формально-обов‘язкові щодо визначених суб‘єктів;

д) їх юридична чинність визначається одноразовою реалізацією;

е) можуть мати як письмову, так і усну форму вираження;

є) може бути самостійним спеціальним документом чи може бути вписаний у правозастосовний акт.

5.Підготувати реферати за темами: “ Правові акти, їх види і співвідношення”, “Співвідношення нормативно-правових актів”, “ Закон – основна форма права сучасних держав”.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 315. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия