Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначення відновної вартості зелених насаджень
 

Методика визначення відновної вартості зелених насаджень розроблена відповідно до „Порядку видалення дерев, чагарників, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1045 від 01.08.2006 р. Методика призначена для обґрунтування балансової вартості зелених насаджень і вартості робіт з відновлення посадок зелених насаджень за умови дотримання агротехнічних норм і правил створення зелених насаджень, технологічної послідовності виконання робіт, цінності ділянок міської території, функціонального призначення, норм витрати матеріалів, машин і механізмів, часу, встановлених кошторисними нормами та технологічними картами.

Відновну вартість зелених насаджень розраховують за формулою

 

Вв = Вб + Ввід ,

 

де Вв – відновна вартість зелених насаджень (дерево, чагарник, газон, квітник), Вб – балансова вартість зелених насаджень; Ввід – вартість відновлення зелених насаджень, тобто комплекс робіт зі садіння і догляду за зеленими насадженнями у період їх приживлюваності.

Визначення цінності – балансової вартості зелених насаджень.Цінність або балансова вартість зелених насаджень – це всі витрати, за рахунок яких вони створені та прийняті на баланс експлуатуючого суб’єкта (балансоутримувача), з урахуванням планових накопичень, а також інфляційних процесів.

Балансову вартість визначають для всіх видів зелених насаджень з урахуванням якісного стану (добрий, задовільний, незадовільний), вікового стану (молодняк, середньовікові, пристиглі, стиглі, перестиглі), породи(швидкорослі, хвойні, повільнорослі), функціональної належності (загального і обмеженого користування, спеціального призначення, природний і заповідний фонд), зони розташування – цінності ділянки міської території (ядро міста, центральна, середня, периферійна міська зони) і розраховують за формулою

 

Вб = Вдм + Кв + Кп + Кя + Кф + Кз ,

 

де Вдм – кошторисна вартість догляду за деревом віком 20 років (молодняк):

Вдм = (Тпв + Тсз + Тзв + Тад) × 20 грн ,

 

де Тпв – прямі витрати (люд.-год) на комплекс робіт з догляду за зеленими насадженнями, розраховані за Ресурсними елементними кошторисними нормами (РЕКН–2000), затвердженими наказом Держбуду України № 201 від 14.09.2000 р; Тсз – відрахування на соціальні заходи; здійснюються за нормами та порядком, встановленими чинним законодавством; Тзв – загальновиробничі витрати; включають витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу згідно з умовами колективного договору і відповідно до чинного законодавства та галузевої угоди, відповідних відрахувань на соціальні заходи і решти статей загально-виробничих витрат:

 

Тзв = ( 0,088 Тпв ×Т) + (Тсз + 0,85 Тпв) ,

 

де 0,088 – усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної вартості трудомісткості робіт, яка передбачається у загальновиробничих витратах; Т – середня погодинна оплата праці загальновиробничого персоналу; 0,85 грн – усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на 1 люд.-год. нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості комплексу робіт з догляду за зеленими насадженнями або роботами, пов’язаними з відновленням посадок зелених насаджень; Тад – адміністративні витрати, що включають до складу вартості догляд за зеленими насадженнями, розраховуються з використанням усередненого показника адміністративних витрат на 1 люд.-год. планової нормативно-розрахункової трудомісткості комплексу робіт з догляду за зеленими насадженнями

 

Тад = 0,73 Тпв ,

 

де 0,73 грн/люд.-год – усереднений показник для визначення адміністративних витрат.

Розрахунковий базовий вік дерева, до якого застосовується поправочні коефіцієнти 20 років (табл. 45–50).

Якісний стан дерев встановлюють за такими ознаками:

добрий – дерева здорові, нормально розвинені, листя густе, рівномірно розміщене на гілках, нормального розміру і забарвлення, без ознак хвороб і шкідливих ран, ушкоджень стовбурів і скелетних гілок, а також дупел;

задовільний – дерева здорові, але з ознаками уповільненого росту, з нерівномірно розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні пошкодження і невеликі дупла;

незадовільний – дерева дуже ослаблені, стовбури мають викривлення, крони слабо розвинені, є сухі та засихаючі гілки, приріст однорічних погонів незначний, технічно пошкоджені стовбури, є дупла.

Таблиця 45 – Поправочний коефіцієнт до вікового стану дерева

Віковий стан Кв
Молодняк до 20 років 1,0
Середньовікові 20–50 років 1,5
Пристиглі 50–80 років 2,2
Стиглі і перестиглі 80 і більше років 2,5

 

Таблиця 46 – Орієнтовна величина коефіцієнта за цінністю породи

Порода дерева Кп
Швидкорослі 2,0
Хвойні 1,5
Повільнорослі 1,0

 

Таблиця 47 – Орієнтовна величина коефіцієнту якісного стану

Якісний стан Кя
Добрий 1,00
Задовільний 0,75
Незадовільний 0,50

 

Таблиця 48 – Орієнтовна величина коефіцієнта функціональної належності зелених насаджень

Функціональна належність Кф
Загального користування (парки, сквери, бульвари) 2,0
Обмеженого користування (дитячі садки, школи, лікарні) 1,5
Спеціального призначення (вулиці, магістралі в населених пунктах, санітарно-захисні зони) 1,5
Природно-заповідний фонд 5,0

Визначення кошторисної вартості відновлення зелених насаджень.До комплексу робіт з відновлення зелених насаджень (Ввід) входять підготовка механізованим або ручним способом стандартних місць садіння зелених насаджень, садіння зелених насаджень і догляд за ними протягом періоду приживлюваності – 2 роки. Вартість комплексу робіт складається з витрат прямих (Тпв), загальновиробничих (Тзв), адміністративних (Тад) і визначається за формулою

 

Ввід = Тпв + Тсз + Тзв +Тад.

 

Таблиця 49 – Орієнтовна величина коефіцієнта цінності ділянки міської території зелених насаджень

Зона розташування Кз
Ядро міста 3,0
Центральна зона 2,2
Середня зона 1,75
Периферійна зона 1,50
Приміська зона 1,00

 

До прямих витрат включаються витрати, які безпосередньо стосуються конкретного об’єкта. Серед них трудові витрати на одиницю виміру (дерево, чагарник, м²) з відрахуванням на соціальні заходи; витрати на машини, механізми, матеріали.

Загальновиробничі витрати розраховують за формулою

Тзв = 0,088 Тпв × Т + Тcз + 0,85 Тпв ,

де 0,85 грн – усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на 1 люд.-год. нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості комплексу робіт з догляду за зеленими насадженнями або роботами, пов’язаними відновленням посадок зелених насаджень.

Тад = 0,73 Тпв ,

де 0,73/люд.-год – усереднений показник для визначення адміністративних витрат.

 

Таблиця 50 – Кошторисні витрати при розрахунках відновної вартості зелених насадженьДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1237. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия