Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Procházka lesem
Brzy ráno jsem si vyšel na procházku do blízkého lesa. Šel jsem lesem a cestami, na kterých květly kopretiny. V lese bylo tak příjemně, že jsem brzy zapoměl na všechny své starosti. Objemné koruny omšelých stromů porostlých lišejníky byly jako černé věže. I ptáci jako by se báli. Ten starý les byl smutný jako každé místo, připomněl mi krajinu ponurých Máchových básní.

 

4. Napište názvy listnatých stromů a jehličnatých . Напишите названия лиственных и хвойных деревьев:

Listnaté stromy jsou:...................................................................................

Jehličnaté stromy jsou:.................................................................................

 

5. Napište, jaké květiny kupujete jako kýtku? Jakou květinu máte nejraději?

Напишите, какие цветы вы покупаете как букет? Какой цветок

любите больше всего?

 

6. Přeložte do češtiny: переведите на чешский:

В нашем лесу растут большие липы. На вербе весной всегда можно увидеть “котики”. Берёзовая древесина применяется в мебельной промышленности. Жёлуди - хорошая пища для лесных животных.. Ясень выращивают как докоративное дерево. Бук относится к лучшим лиственным сортам для столярных работ. В Европе более чем 110 видов сосны. Цветы липы - лекарственное растение. Пихта растёт в горах. Древесина берёзы очень хорошо горит. В лесу много кустов малины.

 

2: ROSTLINY V ZAHRADĚ

 

Zahrada se stává součastí našeho domova. Její existence vždy ovlivňuje rodinný život kladně nebo záporně.

Předzahradky vzikají na malém prostoru mezi domem a veřejnou komunikací. Pridomní zahradku lze využít jako rozšiřenou obytnou plochu.

Okrasnou zahradu tvoří trávník, stromy, keře, květiny a technicko-estetická zařízení, jimiž jsou ploty, terasy, cesty, vodní plochy, pergoly apod. Smyslem okrasné zahrady je rozšíření obytného prostoru a k odpočinku. Živé ploty mohou být volně rostoucí nebo tvarované, převažně listnáčů. Na hezkém trávníku mohou být okrasné jehličnany. Bazénky a jezírka jsou častou součástí okrasných zahrad.

 

 

3. JAK SE ZTRÁCÍ ZELENÉ BOHATSTVÍ

 

Ví se o tragédii, která probíhá v amazonských lesích. Aby se zvýšilo množství orné půdy, kácí se tam tisíce stromů. Tisíce stromů z pralesu, které jsou plícemi celé země. Otřáslo to biologickou rovnováhu naší planety... A zatím se neudělalo skoro nic, aby se tomuto jevu zabránilo.

Na planetární ekologickou pohromu mají vliv velké devastace lesa, jaké probíhají v Brazílii, ale také menší v každé zemi světa.

Česká republika nestojí v této neslavné statistice pozadu. Naše lesy ničí požary, škůdci, klimatické změny, ale především člověk se svou hospodářskou činností. Statistiky udávají, že 60 procent plochy lesů jeví známky poškožení, z toho několik procent stojí na pokraji úplné devastace.

Varující jsou zprávy z horských oblastí a z Národních parků, ale na jejích ochranu nejsou peníze. Nejvíce jsou zasažený Krušné a Jizerské hory, Jeseníky, Beskydy, a velkou rychlostí hyne i Krkonošský národní park.

Na zhoršování stavu lesů působí řada příčin, jejichž nashromažděním dochází ke katastrofalním důsledkům. Na oslabení vitality porostů mají vliv především ozónová díra, oteplování, nedostatek srážek způsobující špatné růstové podmínky, silné větry. Největší ohrožení přináší voda zkažená splašky, vzduch plný výparů, kysličník siřičitý a zabíraní stále nových zelených území pro investice.

Náhle v krajině umírá jeden strom, ten volá o pomoc pro celý les. Umírání začíná od vrcholků a jednotlivých větví.

A ještě působení velkého počtu různých škůdců a řadu požarů,vzniklé z vypalování travy. Tomu lesní správy se snaží zabránit tím, že nahrazují jehličnaté lesy smíšenými porosty (smrk a buk, borovice a dub). Co zmuže hrstka ekologů? Změní se to někdy?

(Mladý svět, č.8, 2000)

 

Slovníček: Словарик:

Kácet вырубать, otřást потрясти, pohroma f. катастрофа, devastace f. уничтожение, škůdci вредители, jevit známky проявлять признаки, varující предупреждающий, zasažený задеты, působit влиять, nashromaždění n. собирание, vitalita porostů m. жизнеспособность поросли, splašky сбросы в реку, jev m. явление, výpar m. испарение, kysličník siřičitý m. окись серы, сероводород, hynout гибнуть, vrcholek m. верхушка, zhoršovaní n. ухудшение, snažit se пытаться

Otázky: Вопросы:

 

1. Jaká je situace v amazonských lesích?

2. Co ničí lesy? Proč hynou Národní parky?

3. Jaké jsou přičiny ekologické katastrofy?

4. Co přináší největší pohromy?

5. Podle čeho poznáme, že les volá o pomoc?

6. Co ještě působí na les?

Cvičení: упражнения:

 

1. Ukoňčete věty: Закончите предложения.

 

Aby se zvyšilo množství orné půdy,. .............................................................

Na oslabení vitality porostů mají vliv............................................................

.....................................................................................................................

Největší škodí lesu přináší............................................................................

Lesní správy nahrazují...................................................................................

Na ekologickou pohromu má vliv.................................................................

 

2. Utvořte věty s výrazy: Составьте предложения с выражениями:

 

házet nedopalek, nechat prazdné lahve a smetí, trhat květiny, lámat větve, vylévat odpadky do vody, mýt auto saponátem

 

3. Přeložte: Переведите:

 

Лесам угрожает потепление и изменение климата. Нельзя вырубать лес и сбрасывать отходы в воду. На плохой рост растений влияют вредители, пожары и недостаток осадков. В воздухе полно испарений и сероводорода. Смешанные посадки не горят быстро. Джунгли - это лёгкие нашей планеты. Человек уничтожает леса своей хозяйственной деятельностью.

4. Napište seznám přičin ekologické pohromy. Напишите список причин экологической катастрофы.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 417. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7