Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 8. Судова промова
Судова промова як обов’язковий компонент судових дебатів.

Поняття судових дебатів. Учасники судових дебатів у кримінальних справах, у цивільних справах, в адміністративних справах.

Поняття судової аудиторії. Її склад: професійні учасники судового процесу; представники громадськості; інші учасники процесу; родичі, друзі підсудного і потерпілого; публіка. Особливості судової аудиторії, які має враховувати судовий оратор: неоднорідність аудиторії за рівнем професійних знань, за направленістю інтересів, соціально-політичних і моральних настанов; підвищена емоційна напруженість аудиторії тощо.

Поняття судової промови. Мета судової промови: сприяти формуванню внутрішнього переконання судді, допомогти йому встановити істину в справі. Предмет судової промови. Матеріал судової промови: обставини, пов’язані з конкретною кримінальною, цивільною, адміністративною справою, факти, докази. Зміст судової промови: сукупність питань, які вирішує суд при розгляді кримінальних справ у суді першої інстанції, цивільних справ у суді першої інстанції, адміністративних справ, при розгляді справ у касаційному порядку. Завдання судової промови: забезпечити повне, всебічне, об’єктивне дослідження обставин справи; сприяти ухваленню законного, обґрунтованого і справедливого вироку; аргументовано вплинути на думку присутніх у залі судового засідання громадян тощо.

Особливості судової промови: сувора процесуальна регламентованість; полемічність; спрямованість (до суду); попередня обумовленість змісту (справа, яку слухає суд); аргументованість і переконливість; оцінювальний характер промови; морально-правова спрямованість.

Підготовка судової промови, її основні етапи: збір матеріалів, аналіз матеріалів, систематизація матеріалів, письмова підготовка промови.

Збір матеріалів. Досудовий збір матеріалів: вивчення матеріалів справи (речових доказів, свідчень осіб, висновків експертизи тощо); поглиблене вивчення чинного законодавства, юридичної літератури з питань, що розглядатимуться на суді; аналіз матеріалів аналогічних справ; проведення необхідних консультацій, бесід; підбір ілюстративного матеріалу. Збір матеріалів під час судового слідства: фіксування окремих показань підсудного, свідків та ін., активна участь у дослідженні доказів тощо. Постановка питань як спосіб збирання матеріалів під час судового слідства. Класифікація питань за семантикою (коректні і некоректні), за функцією (з метою уточнення і з метою доповнення), за структурою (прості і складні), за відношенням до теми, що обговорюється (ті, що стосуються теми, і ті, що не стосуються теми), за ставленням до адресата (доброзичливі і недоброзичливі). Класифікація питань за ступенем зростання їх впливу (нейтральні, розподільчі, альтернативні, непрямого навіювання, неправдивого змісту). Вимоги до питань, що ставляться в процесі судочинства: однозначність, простота конструкції, лаконічність, належність до предмета розгляду, відсутність впливу тощо.

Аналіз матеріалів (доказів і джерел їх отримання) з точки зору їх належності до даної справи; допустимості їх використання при розгляді справи (чи передбачено джерело доказу процесуальним законодавством, чи не було порушень закону при отриманні доказу); їх достовірності, достатності для вирішення справи. Відокремлення установлених фактів від сумнівних. Встановлення внутрішнього зв’язку подій. Погляд на факти і обставини з точки зору протилежної сторони.

Систематизація матеріалів як вміння раціонально і переконливо розподілити докази в промові. Думки відомих ораторів, юристів про правильне розташування доказів (аргументів) у промові (Цицерон, Квінтіліан та ін.). Використання спеціальних прийомів при композиційній побудові судової промови: «ораторське поширення», повторення тощо.

Письмова підготовка промови. Проблема обов’язковості/необов’язковості складання попереднього письмового тексту промови.

 Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 696. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия