Студопедия — Тема 4. Публічний виступ. Методика і етапи його підготовки, композиційна організація виступу
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 4. Публічний виступ. Методика і етапи його підготовки, композиційна організація виступу


Завдання:

1. Відомий вірш М.Рильського є прикладом високої риторики, типового ораторського (хоча й віршованого) розкриття теми. Визначте його тему. Чому ця тема конкретніша, ніж такий об’єкт розмови, як «українська мова» взагалі?

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову.

Пильно й ненастанно.

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам.

Хоч і живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає –

Народ говорить.

2. Визначте мету наведеного далі уривку з академічної лекції.

«У 7 - 8-х класах поряд з етичною бесідою можна організовувати диспути. Це форма більш активної участі учнів в обговоренні моральних питань. Учні часто сперечаються між собою з різних питань. Ці суперечки можна використати, спрямувавши їх у певне русло, організувати диспути на теми: «У чому краса людини», «Що таке колектив і чи є він у нашому класі», «Про смаки і манери молодої людини»...

3. Уважно прочитайте текст. Складіть простий, складний і цитатний плани до нього.

«Хоч і упала українська держава після Ярослава, та багато всякого сліду – і доброго, і лихого – осталося од неї на довгі віки. Осталася християнська наука і віра, церква і духовенство, письменство й однакова книжна й церковна мова слов’янська по всіх наших землях; остався один княжий рід, з котрого виходили довго потім князі в різних землях; осталося спільне ім’я руське; осталося однакове право і закони, однаковий лад у громаді, в управі, однакові власті; життя по різних українських землях виробилося однакове і заставляло людей почувати себе близькими одні до одних. Тим-то ця українська, Київська держава, хоч і загинула давно, але має велику вагу в нашій історії.

З цього часу почалися на Україні великі сварки поміж князями, а через них і поміж народом. Тоді, коли треба було з’єднати і зміцнити молоде царство, воно само себе руйнувало. Цьому допомогли ще й половці, що насунулися з заходу, на місце печенігів, і великого клопоту завдавали українській землі.

Найстаріший уділ був Київський, де сидів Великий князь; зараз після його почитався уділ Новгородський, але він скоро одчахнувся від інших уділів, бо новгородці стали громадою вибирати собі князів і, котрі їм були не до вподоби, тих прогонили і на їх місце кликали других. За Новгородським йшов уділ Переяславський, - він був найбільший од усіх і простягався од Дніпра аж до Азовського моря; далі йшли уділи: Чернігівський, Смоленський, Волинський і Галицький; Полоцький уділ по-старому зоставався в роді Рогніди».

4. Розкрийте тему «Риторика в житті людини», використавши як опорні моменти цитатного плану подані далі прислів’я та приказки. Подумайте, в якому порядку варто розташувати ці вислови.

Плете, що слина до губи принесе. Наговорив чотири міхи чорної вовни, та всі неповні. Умій сказати, умій і замовчати. Слово старше, ніж гроші. Не кажи – не вмію, а кажи – навчусь. Добре слово варте завдатку. Умієш говорити – умій слухати. Що скаже – неначе зав’яже.

5. Складіть промову на тему «Сучасний шлюб та його перспективи» за поданими тезами:

- любов як основа шлюбу;

- церковний та світський погляд на шлюб;

- проблема розлучення: причини та моральні аспекти;

- зміна ставлення до вільного кохання в сучасному суспільстві;

- нетрадиційні форми шлюбних відносин і ставлення до них суспільства.

6. Оберіть матеріал (з власного та чужого досвіду) на тему: «Книжки – річки, що напоюють Всесвіт» (Ярослав Мудрий) та занотуйте його на картках (з елементами бібліографічного опису джерел).

7. Прочитайте наведений далі текст. Визначте, на якому логічному законі його побудовано. Обгрунтуйте свою думку.

«Гомерівський епітет – поетичне означення, характерне для Гомеровського епосу («Іліади», «Одіссеї»). Дві ознаки характеризують ці епітети: вони складені, об’єднують два корені, і постійні, тобто назавжди закріплені за певними словами чи іменами. Наприклад: світлоока богиня, швидконогий Ахіллес, срібролукий Аполлон, золототронна Гера, хитророзумний Одіссей і т.д. Український перекладач «Одіссеї» Б.Тен користується епітетами «многослізний», «богорівний».

8. Опишіть нинішню політичну ситуацію в Україні, виклавши власні суб’єктивні емоції. Потім перепишіть цей текст, користуючись самими лише логічними доказами. Порівняйте обидва тексти. Який текст – перший чи другий – дався вам легше? Спробуйте сполучити обидва тексти в новий варіант.

9. Складіть фрагменти-«заготовки» до наведених далі тем, користуючись прийомами опису та оповіді на зразок: «Мої домашні тварини. Опис – зовнішність; місце, яке вони займають у квартирі; їхня їжа тощо. Оповідь – звідки вони з’явилися у квартирі, їх повсякденні звички, кумедний випадок з твариною тощо». На одну з тем складіть міні-промову з використанням «заготовок».

Теми:

Екологічні катастрофи та катаклізми.

Дії та психологія злочинця.

Останній гучний політичний скандал.

Моє перше відвідування церкви.

Змалювання своїх почуттів коханій особі.

Мій літній відпочинок.

10. Проаналізуйте схему «Композиційна побудова промови». Яке основне завдання кожної композиційної частини промови? Які прийоми збудження уваги, з Вашої точки зору, найбільш дієві?

Частини виступу Прийоми збудження уваги
4. Вступ Завдання: - викликати інтерес до теми виступу; - встановити контакт; - підготувати слухачів до сприйняття виступу; - обгрунтувати постановку питання. 5. Головна частина Завдання: - послідовно пояснити висунуті положення; - довести їх правильність; - підвести слухачів до необхідних висновків. 6. Заключна частина Завдання: - підсумувати сказане; - підвищити інтерес до предмета промови; - підкреслити значення сказаного; - закликати до безпосередніх дій. - Звернення. - Виклад мети виступу, огляд головних розділів. - Переказ парадоксальної ситуації. - Апеляція до інтересів аудиторії. - Апеляція до подій. - Апеляція до географічних або погодних умов. - Апеляція до промови попереднього оратора. - Звернення до авторитетів або відомих джерел. - Гумористичне зауваження. - Питання до аудиторії.

 Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 2527. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Сущность, виды и функции маркетинга персонала Перснал-маркетинг является новым понятием. В мировой практике маркетинга и управления персоналом он выделился в отдельное направление лишь в начале 90-х гг.XX века...

Разработка товарной и ценовой стратегии фирмы на российском рынке хлебопродуктов В начале 1994 г. английская фирма МОНО совместно с бельгийской ПЮРАТОС приняла решение о начале совместного проекта на российском рынке. Эти фирмы ведут деятельность в сопредельных сферах производства хлебопродуктов. МОНО – крупнейший в Великобритании...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия