Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема: Культура виголошення судової промови


План

1. Типи промов за своїм знаковим оформленням і способом виголошення

2. Зовнішня культура судового оратора.

3. Етичні основи виголошення судової промови.

4. Способи і засоби встановлення контакту із судовою аудиторією, активізації її уваги.

 

Література:

1. Абрамович С. Та ін. Риторика загальна та судова. – К., 2002. – С. 255-276.

2. Баева О. Ораторское искусство и деловое обучение. – Минск, 2000. – С. 92-111.

3. Введенская Л., Павлова Л. Риторика для юристов. – Ростов н/Д., 2002. - С. 371-381.

 

Реферати на теми:

1. Професійна етика юриста в судовому процесі.

 

Завдання:

1. Складіть або обвинувальну промову, або захисну промову з кримінальної справи, спираючись на обвинувальний висновок на с. 265-269 посібника Біленчука „Кримінальний кодекс України. Зразки процесуальних документів”.

Тести

1. Промови, які готують заздалегідь і вчать напам’ять.

А. Виступ на семінарському занятті.

Б. Виступ на дипломатичному прийомі.

В. Ювілейна промова.

Г. Офіційна політична промова.

 

2. Засоби активізації уваги слухачів.

А. Логічний наголос.

Б. Засоби мовної виразності.

В. Яскравий одяг оратора.

Г. Пауза.

 

3. Недоліки зовнішнього вигляду та манер оратора.

А. Різноманітність жестів.

Б. Насуплений вираз обличчя.

В. Сутула фігура оратора.

Г. Яскравий одяг оратора.

 

4. З поданих уривків судової промови оберіть ті, які, на Вашу думку, є неетичними.

А. «Так не обважте ж його на вагах правосуддя, громадяни судді!»

Б. «Навіть якщо ви визнаєте перевищення меж необхідної оборони, сподіваюсь, ви не будете позбавляти Далмацького свободи».

В. «Вони здійснили, і вони усвідомлюють це, антисуспільний вчинок, але вони не здійснювали злочину. Я прошу їх виправдати».

Г. «Що таке Юханцев? Чи потрібно його розпластувати на столі речових доказів?»

 

5. Знайдіть групу слів, де всі слова правильно наголошені.

А. Бю`летень, діало`г, експе`рт, вида`ння, вітчи`м.

Б. Бюлете`нь, діало`г, експе`рт, вида`ння, вітчи`м.

В. Бюлете`нь, діало`г, е`ксперт, вида`ння, ві`тчим.

Г. Бюлете`нь, діало`г, експе`рт, видання`, вітчи`м.

 

6. Виберіть правильний варіант речення.

А. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя.

Б. Народ безпосередньо приймає участь у здійсненні правосуддя.

В. Народ бере безпосередню участь у здійсненні правосуддя.

Г. Народ приймає безпосередню участь у здійсненні правосуддя.

Практичне заняття № 8 (2 години)

Тема: Основи судової полеміки

План

1. Полеміка як різновид спору, її принципи.

2. Правила ведення полеміки.

3. Дозволені в судовій практиці полемічні прийоми і виверти.

4. Заборонені полемічні прийоми.

Література:

1. Баева О. Ораторское искусство и деловое обучение. – Минск, 2000. – С. 116-140.

2. Введенская Л., Павлова Л. Риторика для юристов. – Ростов н/Д., 2002. С. 289-361.

Реферати на теми:

1. Роль полеміки в діяльності оратора-юриста.

2. Етика суперечки.

3. Мовні засоби судової полеміки.

4. Еристика як мистецтво полеміки.

Тести

1. Виділіть ті положення, які є правилами полеміки.

А. «Намагайтеся змінити поведінку опонента, вивести його із стану спокою».

Б. «Правильно використовуйте поняття».

В. «Підбирайте переконливі аргументи для підтвердження своєї позиції».

Г. «Приховуйте власну позицію, щоб опоненту було складно її спростувати».

 

2. Вимоги, яким повинні відповідати аргументи.

А. Мають бути оригінальними.

Б. Мають бути достатніми для підтвердження тези.

В. Мають бути тотожніми тезі.

Г. Не повинні суперечити один одному і тезі.

 

3. Визначіть полемічні способи і засоби, які не є вивертами (або хитрощами) .

А. Визначення принципової позиції опонента у спірному питанні.

Б. Використання питань для надмірного уточнення.

В. Посилання на своє положення в суспільстві (або опонента).

Г. Атака опонента питаннями.

 

4. Визначіть полемічні засоби і способи, які є вивертами (або хитрощами).

А. Використання іронії, сарказму.

Б. Протиставлення загальній тенденції окремих фактів.

В. Виголошення висновків, не пов’язаних з аргументами опонента.

Г. Виголошення лестощів на адресу опонента.

5. Визначіть заборонені полемічні способи і засоби.

А. Звернення до почуттів аудиторії, яка є свідком полеміки.

Б. Посилання на недосконалість жіночої логіки в полеміці з жінкою.

В. Звернення уваги опонента на те, що йому вигід-но погодитися з позицією іншої сторони.

Г. Погрожування опоненту.

 

ПЛАНИ І ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Практичне заняття № 1 (2 год.)Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 982. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия